Tervetuloa!Hakemisto (Aiempien kirjoitusten pikahaku)


Viikkojuttu (Viikon pääpauhanta)


lauantai 5. lokakuuta 2013

Tasa-arvoa kaikille

Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen toinen puoluekokous järjestettiin kesällä 1903 aloittaen Brysselissä ja päättyen Lontoossa. Puolue oli tuolloin jakautunut kahteen ryhmään, Vladimir Iljits Leninin johtamaan "kovaan" kommunistiseen ryhmittymään ja Julius Martovin johtamaan "maltilliseen" sosialistiseen ryhmittymään. Melkoinen osa kokousedustajista oli "neutraaleja", jotka eivät halunneet sitoutua kumpaankaan ryhmään.

Kyseisessä kokouksessa merkittävin ero ryhmien välillä oli näkökanta puolueen jäsenyydestä. Martov halusi "suuren" puolueen, kun taas Lenin halusi pitää puolueen varsinaisen jäsenyyden "pienen eliittiryhmän" asiana. (Tästäkin voisi vääntää juttua kommunismin tasa-arvoisuudesta, mutta jääköön nyt väliin.) Käydyssä äänestyksessä Martovin linja puoluejäsenyydestä voitti, koska neutraalit olivat enimmäkseen hänen kannallaan. Myöhemmin käytiin kuitenkin vähäpätöinen äänestys Iskra-lehden toimittajakunnasta, jossa lähes kaikki neutraalit olivat Leninin kannalla ja hänen näkemyksensä voitti.

Tästä jälkimmäisestä äänestyksestä Lenin sai kaikkien aikojen poliittisen propagandavoiton. Koska hänen näkökantansa oli saanut enemmistön, hän ryhtyi kutsumaan omaa ryhmäänsä bolsevikeiksi, enemmistöläisiksi. Martovin ryhmä puolestaan sai nimen mensevikit, vähemmistöläiset. Tämä siitä huolimatta, että Lenin oli varsinaiset asiakysymykset kokouksessa hävinnyt, hänen ryhmänsä ei missään nimessä muodostanut enemmistöä ja oli jopa pienempi kuin Martovin ryhmä. Mutta yksi ainoa vähäpätöinen äänestysvoitto sai aikaan propagandavalheen ja jättiläismäisen kilpailuedun.

Myöhempi historia onkin hyvin tiedossa. Bolsevikit veivät mensevikkejä sata-nolla, eikä vähäisin syy ollut tuo nimitys. Kukapa ei haluaisi kuulua "enemmistöön".

Leninin oivallus on tähän asti ollut propagandan historian ehdoton ykkössuoritus. Siksi, että se on helppo todeta valheeksi ja meni silti läpi.

Viime vuosina sille on kuitenkin ilmestynyt kova haastaja. Propagandistisesti nerokas suoritus oli nimetä homoavioliittoja ajava laki tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi. Kukapa nyt ei tasa-arvoa kannattaisi?

Samoin kuin "bolsevikki"-nimitys vihjaisi, että kyseessä on todellakin enemmistö, "tasa-arvoisuus" vihjaa että laki ei kohtele kaikkia samalla tavalla. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Jokaisella on oikeus mennä naimisiin tai jättää menemättä samoilla ehdoilla. On kokonaan toinen asia, jos joku haluaa, että laki olisi toisenlainen. Ei se sen tasa-arvoisempi tai tasa-arvottomampi olisi silloinkaan, olettaen että laki ei säädä esimerkiksi että pituudeltaan 182-185 -senttiset eivät saa mennä naimisiin. Olen kirjoittanut asiasta aiemmin.

"Tasa-arvoinen" lainsäädäntö periaatteella "mulle kans kun mä haluun ja mielellään jo eiliseksi" tuntuu olevan kovasti suosiossa. Miksi sitä ei sitten saman tien laajennettaisi avioliittolain lisäksi muihinkin lakeihin:


Tasa-arvoinen lahjontalaki

Virkamies ei saa ottaa arvoltaan merkittäviä lahjoja vastaan, etteivät nämä vaikuttaisi hänen puolueettomaan päätöksentekoonsa. Aikoinaan silloinen oikeuskansleri Kai Korte muotoili asian siten, että kylmä olut ja lämmin voileipä on lahjontaa, lämmin olut ja kylmä voileipä ei. Tämä sääntö kuitenkin kohtelee epätasa-arvoisesti ehdottoman puolueettomia virkamiehiä. Siksi lakia tulee muuttaa seuraavasti:
Virkamies saa pyytää ja ottaa vastaan lahjuksia rajoittamattomasti, mikäli nämä eivät vaikuta hänen päätöksiinsä. Samaa säädöstä voidaan soveltaa myös yritysten toimihenkilöihin.
Muutetun lain yksi sosialistinen etu on siinäkin, että tällöin virkamiesten reaalipalkka nousee ja sen maksavat kapitalistit.


Tasa-arvoinen rikoslaki

Varkauksien syynä tunnetusti on sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus: kukapa varastaisi silkkaa pahuuttaan, vaan puuttensa takia. Siksi varkaudet yleensä tapahtuvat siten, että köyhempi varastaa rikkaammaltaan. Tämän takia rikoslakia on muutettava tasa-arvoisempaan suuntaan:
Mikäli syytetty on todettu syylliseksi varkauteen ja hänen verotettavien tulojensa havaitaan olleen varastetun tavaran omistajan verotettavia tuloja pienempien, on tuomiota pienennettävä siinä suhteessa, mikä on syytetyn ja uhrin tulojen suhde.
Yleisesti ottaen kaikki varkaudet on autovarkauksien tapaan muutettava luvattomiksi käyttöönotoiksi, mikäli ei ole olemassa erityisen vahvaa näyttöä siitä, ettei syyllisellä ollut aikomusta palauttaa tavaraa.


Tasa-arvoinen verolaki

Verotuksessa monet haluaisivat siirtyä tasaveroon progressiivisen verotuksen sijaan. Muutettava seuraavasti:
Valtionverotuksessa jokainen saa valita, maksaako veroa progressiivisen asteikon tai 29 % tasaveron mukaan.
Selvä etu asiasta olisi se, että rikkaiden veropakolaisuus vähenisi.
Toisaalta verolaki ei ole läheskään tasavertainen asevelvollisuuslain kanssa. Jos joku kieltäytyy sekä varusmies- että siviilipalveluksesta, hänet laitetaan vankilaan. Tämän jälkeen palvelusvelvollisuus on suoritettu. Toisin on varusmiespalveluksen suorittaneilla: asevelvollisuutta riittää 60 ikävuoteen asti. Lakia on muutettava:
Jos joku kieltäytyy tiettynä verovuonna maksamasta, on hänet tuomittava siksi ajaksi vankeuteen. Tämän jälkeen hänet on loppuiäkseen vapautettu verojen maksamisesta.
Tämän nyt luulisi olevan vihreiden mieleen: valtion tulojen takaamiseksi verotuksen painopiste siirtyisi välilliseen verotukseen, mikä vähentäisi turhaa kulutusta hintojen noustessa.


Tasa-arvoinen perusopetuslaki

Vaikka meillä onkin peruskoulu, oppilaita arvioidaan edelleen numeroin. Jotka saattavat olla hyvinkin erilaisia ja aiheuttaa epätasa-arvoisuutta:
Kaikille oppilaille on annettava opetusta sen verran, että he menestyvät yhtä hyvin. Mikäli oppilas saa kokeessa kiitettävän arvosanan, on hänet poistettava jatkossa luokasta oppituntien ajaksi ja varmuuden vuoksi takavarikoitava oppikirja itseopiskelun varalta. Jos taas oppilas menestyy keskiarvoa huonommin, on hänelle annettava erityisopetusta. Joka tapauksessa kaikille on annettava todistukseen sama arvosana (8) osaamistasosta riippumatta.
Koska kaikki saavat saman arvosanan, voisi tietysti harkita numeroarvostelusta luopumista ja antaa kaikille pelkästään arvosana hyväksytty. Tämä ei kuitenkaan tule kysymykseen, koska asetuksella on säädettävä:
Mikäli oppilaan toinen vanhempi kuuluu etniseen vähemmistöön, hänen arvostelussaan tulee noudattaa tasa-arvoistamista nostamalla arvosanaa yhdellä, mikäli molemmat vanhemmat kuuluvat etniseen vähemmistöön, kahdella. Vastaavasti arvosanaa tulee laskea yhdellä, mikäli oppilaan vanhemmat ovat keskenään heteroavioliitossa, mikä antaa hänelle epäreilua kilpailuetua.
Samalla on tietysti kiellettävä valkolakkien käyttäminen lukion jälkeen, ettei kenellekään tule paha mieli sen puuttumisesta.


Tasa-arvoinen liikennelaki

Rattijuopumus on kiellettyä siksi, että alkoholin vaikutuksen alaisena refleksit hidastuvat ja arviointikyky heikkenee. Toisaalta monet rattijuopot kiinnittävät poliisin huomion nimenomaan ylivarovaisella ajotavallaan (näin minulle on kertonut liikkuva poliisi itse). Eikö tämä ole merkki siitä, että vastuulliset rattijuopot ovat itse asiassa turvallisempia liikenteessä humalassa kuin selvin päin? Lakia on muutettava:
Rattijuopumus on rangaistavaa vain, mikäli kuljettaja alkoholin vaikutuksen alaisena on ajanut vaarallisemmin kuin olisi ajanut selvänä. Määrittelykysymyksissä voidaan kysyä kuljettajan itsensä näkemystä ajotavan turvallisuudesta normaalitilaan verrattuna.
Tarvittaessa voidaan sakko kirjoittaa myös nollat puhaltavalle henkilölle, joka yleensä ajaa pienessä sievässä varovasti, mutta selvin päin huolimattomammin.

Suomessa on voimassa oikeanpuoleinen liikenne. Tämä on pitkälti sattumaa; monessa maassa liikenne on vasemmanpuoleinen. Näissä maissa ajokokemuksensa hankkinut henkilö on siksi Suomessa liikenneturvallisuusriski ja kärsii itse siitä, että joutuu ajamaan totuttuun nähden eri tavalla.
Henkilö, jonka ajokortti on myönnetty vasemmanpuoleisen liikenteen maassa (esim. Iso-Britannia, Australia, Japani), saa kuljettaa ajoneuvoaan vasemmalla puolella kaikilla julkisilla teillä.
Säädöksen tuoma lisäetu on siinä, että työllisyystilanne paranee selvästi peltikorjaamojen joutuessa palkkaamaan lisää työvoimaa.

Viimeiseksi pitää vielä muuttaa tasa-arvoista risteystä koskeva lainsäädäntö:
Tasa-arvoisessa risteyksessä etuajo-oikeus on oikealta tulevalta, paitsi jos vasemmalta tulevalla on ollut vaikea lapsuus, hän kuuluu johonkin etniseen tai sukupuoliseen vähemmistöön tai on poliittiselta kannaltaan vasemmistolainen. Joka tapauksessa kolarin sattuessa valkoinen heteromies on maksuvelvollinen. Mikäli yksikään kolarin osapuolista ei satu olemaan valkoinen heteromies, valtio maksaa osapuolten kulut, jolloin maksuvelvollisuus toteutuu verotuksen kautta.

30 kommenttia:

Tomi kirjoitti...

Et ajatellut ryhtyä kansanedustajaksi?
Persujen pelleryhmässä olisit ihan oikeassa porukassa.

Anonyymi kirjoitti...

Tomi,
päivystäkkö sää näitä palstoja kun sää oot aina hetimiten kommentoimassa?

Jaska Brown kirjoitti...

Tomi, älä pelkää. Kyllä persuilla on vielä sen verran rotia että eivät minua huolisi. Demareita voisin kyllä harkita, pitäisi vain ensin poistaa tuo tunniste "satiiri" tästä tekstistä.

Tomi kirjoitti...

Jaska, demarit eivät sentään sinua huolisi, vaikka puolueessa on ovet leveällä ja katto korkealla.

Jaska Brown kirjoitti...

Joo, noinhan siinä kävisi. Vaikka demareilla seinät ovat leveällä ja katto korkealla, niin jalat eivät silti yletä maahan asti.

Kumitonttu kirjoitti...

Enpä ollut ajatellut että verolaitkin tosiaan voitaisiin säätää tasa-arvoisiksi. Hyvä idea. Samoin pitää määrätä tasa-arvo lasten kasvatukseen. Jos ei ole omia lapsia, pitää silti olla oikeus päättää miten heitä saa kasvattaa.

Tomi kirjoitti...

Kumiksella tuntuu olevan kova pelko siitä, että juutalaiset mennettäisivät oikeutensa silpoa lapsiaan.

Kumis kuitenkin olisi etunenässä vaatimassa ympärileikkausten täyskieltoa, jos vain muslimit sitä harrastaisivat. Jo nyt hän pitää tyttöjen ympärileikkausta kaikista barbaarisimpana tekona (vaikka suurimmassa osassa tapauksista se ei ole yhtään pahempi kuin poikien ympärileikkaus). Hän pitää jopa burqhaa barbaarisena.

Tämä osoittaa Kumiksen kaksoisstandardit.

Tomi kirjoitti...

Lisätään vielä. Vastustan kaikkea lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen kajoamista, myös kaikkien uskontojen ympärileikkauksia. Burqhaa taas mielestäni pitäisi uskonnon- ja sananvapauden nimissä pitää kuka tahansa sitä haluava.

Kumitonttu kirjoitti...

Natsi-Saksassa valtio päätti miten lapset kasvatetaan samoin kuin Neuvostoliitossa. Harmi että siitä ei ole mitään opittu. Ihmiset oppivat tekemistään virheistä, mutta sosialismi tekee kaikkensa estääkseen ihmisiä tekemästä virheitä, ja siten kehittymästä. Tasa-arvo on siis tada-arvoa sen suhteen, että kukaan ei saa kehittyä vaan kaikki tylytetään alimman desiilin tasolle.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Luulen, että jos Jaska olisi vaikka demareittenkin ehdokkaana, saattaisin ottaa riskin ja äänestää häntä. Hän kun on mielestäni järkevä ja asiallinen mies. Ehkä hän voisi aloittaa demareissa jo kauan kaivatun sisällissodan, mene ja tiedä.

Tomi kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Tomi kirjoitti...

Jaska:"amalla on tietysti kiellettävä valkolakkien käyttäminen lukion jälkeen, ettei kenellekään tule paha mieli sen puuttumisesta."

Kuka oikeasti pitää lokinpaskalakkia päässä ylioppilaaksi pääsyn jälkeen?

Tomi kirjoitti...

Jaska:"astaavasti arvosanaa tulee laskea yhdellä, mikäli oppilaan vanhemmat ovat keskenään heteroavioliitossa, mikä antaa hänelle epäreilua kilpailuetua.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan homoparien lapset selviytyvät VÄHINTÄÄN yhtä hyvin kuin heteroparien.

Nuivilla ja muilla rasisteilla on tyypillistä naamioida ennakkoluulonsa "vitseiksi" ja "satiireiksi".

Myöntäkää rehellisesti olevanne ennakkoluuloisia älkääkä piiloutuko "huumorin" taakse. Mieluiten vielä kirjoittelisitte tekstinne omalla nimellänne eikä pelkurimaisesti nimimerkin takaa.

Jaska Brown kirjoitti...

Kumitonttu: Jos ei ole omia lapsia, pitää silti olla oikeus päättää miten heitä saa kasvattaa.
No eivätkös ne lapsettomat ole aina olleet omasta mielestään niitä parhaita kasvattajia? Olen asiasta sanani sanonut enkä näe mitään syytä muuttaa näkemyksiäni. Kaikki puhe lastenkasvatuksesta, joka tulee sellaisen suusta jolla ei ole omia lapsia (huom. monikko) tai ei ole vähintäänkin työkseen lasten kanssa tekemisissä, on merkityksetöntä kärpästen surinaa.

Yrjöperskeles: Luulen, että jos Jaska olisi vaikka demareittenkin ehdokkaana, saattaisin ottaa riskin ja äänestää häntä.
Ei huolta. Kolme kertaa on politiikkaan pyydetty (joka kerran muuten eri puolueeseen...) ja joka kerta olen kieltäytynyt sillä perusteella että oma puolueeni on lakkautettu välirauhansopimuksen nojalla :-D

Tomi: Kuka oikeasti pitää lokinpaskalakkia päässä ylioppilaaksi pääsyn jälkeen?
En minä ainakaan. Itse asiassa se löytyi muutama vuosi sitten varaston hyllyltä, luulin sen jo kadonneen jäljettömiin.
Kansainvälisten tutkimusten mukaan homoparien lapset selviytyvät VÄHINTÄÄN yhtä hyvin kuin heteroparien.
Varmasti näin, en oikeasti yhtään epäile. Mietipä miten vahva pitää olla sellaisen homoparin, joka on kymmenkunta vuotta sitten ottanut lapsen kasvatettavakseen. Tutkimusten vertailukohtana pitäisi olla vastaavassa sosioekonomisessa luokassa olevien yhtä sitoutuneiden heteroparien. Epäilen että näin ei ole ollut. Aika todennäköisesti on vertailtu normiheteropareja homoparien eliittiin.

Tomi kirjoitti...

Jaska:"Ei huolta. Kolme kertaa on politiikkaan pyydetty (joka kerran muuten eri puolueeseen...) ja joka kerta olen kieltäytynyt sillä perusteella että oma puolueeni on lakkautettu välirauhansopimuksen nojalla :-D"

Demarit eivät ole tainneet kuitenkaan kysyä, koska olet avoimesti anti-demari.
IKL:n saisi perustaa uudestaan, koska Suomi katsoo, että Pariisin rauhan ei sido sitä enää.

Tomi kirjoitti...

Jaska, sallitko poikien ympärileikkauksen?
Entä lasten ruumiillisen kurittamisen?

Kumis puolustaa vanhempien oikeutta kasvattaa lapsensa haluamallaan tavalla. Hän puolustaa ympärileikkauksia ja ilmeisesti sallisi myös ruumiillisen kurituksen uskonnonvapauden nimissä.

Tomi kirjoitti...

Jaska, mitä tasa-arvoinen avioliittolaki olisi sinulta pois?

Miksi vastustaa lakia, joka ei vaikuttaisi elämääsi yhtään mitenkään?
Tätä en tajua. Laki ei pakottaisi heteroita menemään homojen kanssa naimisin, se ei lakkauttaisi heteroavioliittoja eikä edes pakottaisi kirkkoa vihkimään homoja.

Korppi on oikeus kirjoitti...

Pakko nyt tätä homojuttua vielä kerran kommentoida, vaikka olenkin aiheeseen kiinnostukseni menettänyt (lähinnä molemminpuolisen kohkaamisen vuoksi). Eli minä en vastusta avioliiton laajentamista koskemaan myös homopareja, koska en näe siitä minkäänlaista konkreettista haittaa millekään tai kenellekään. Homoliitto olisi oikeastaan laajennus nykyisestä viraparista, eli parit voisivat ottaa käyttöön yhteisen sukunimen ja adoptoida lapsia. Oletan näin ollen, että homoliittoja vastustetaan lähinnä adoptio-oikeuden vuoksi, koska ei olla varmoja kuinka hyvin lapset kasvaisivat perheissä, joista puuttuu isä tai äiti. No, tietääkseni ei ole voitu osoittaa, että tällaisissa perheissä kasvaneet lapset olisivat yhtään sen enempää vikaan kasvaneita kuin muuallakaan. Tärkeintä lapselle näyttäisi nimenomaan olevan kaksi vanhempaa, ei sukupuoli. Tähdennettäköön toisaalta, että mielestäni homoparien ei tulisi olla adoptiotilanteessa tasa-arvoisia normiparien kanssa. Ensisijaisesti tulisi siis löytää perhe, josta löytyvät sekä isä että äiti. Ja sosioekonominen asema adoptiota hakevilla perheillä on mitä luultavimmin samanlainen, joten sillä tuskin voisi pareja vertailla.

Jos on muita syitä vastustaa homoliittoja, niin esimerkiksi Ruukinmatruunahan uskoo jonkinlaiseen salaliittoon, eli siihen että homoliittoja käytetäisiin peitteenä koko länsimaisen yhteiskunnan mädättämiseen. Konkreettisena esimerkkinä on mainittu vihreiden nuorten ehdotus moniavioisuudesta, jossa on nähty kaltevan pinnan argumentin toteutuminen. Noh, moniavioisuutta eivät tietääkseni ole muut kannattaneet, eikä sitä yleisesti kannateta. Eikä varmasti tulla kannattamaan, sen ongelmat olisivat aivan liian suuret. Siinä missä homoliitot (en käytä sanakammotusta sukupuolineutraali) eivät olisi keneltäkään pois, romahduttaisi moniaivoisuus nykyisen järjestelmän konkreettisesti. Olen valmis korjaamaan käsitykseni homoliitoista ainoastaan siinä tapauksessa, että se kaltevan pinnan argumentti uhkaisi niiden seurauksena oikeasti toteutua, mitä en kuitenkaan pidä todennäköisenä.

Monille yksi syy vastustaa homoliittoja johtuu myös siitä, ketkä kyseistä ideaa kannattavat. Eli kaiken maailman hipit, anusilfverbergit, kommarit, hipsterit ja hinttarit. Eli kyse on vähän samasta kuin miksi James Vihersaari saa lokaa niskaansa: guilty by association. Tai miksi monet eivät äänestäneet Haavistoa: ehdokkaassa ei ollut mitään vikaa, mutta kannattajat olivat idiootteja (mikä oli siis melko lailla totta).

Mainitsit Jaska tuossa vanhemmassa kirjoutuksessasi, että oma syysi vastustaa homoliittoja johtuu lähinnä siitä, ettei niitä käytännössä ole ollut olemassa missään yhteiskunnassa historian aikana. Tuohon voisi tietysti vastata latteudella "ajat muuttuvat", mutta enpä tiedä. En nyt keksi siihen mitään vastaan ainakaan, perinteet ovat usein fiksumpia kuin yksittäinen ihminen tai muotivirtaukset. Sanon kuitenkin vain, että antaisin homoliitoille mahdollisuuden.

Mutta jos minuakin jokin tässä asiassa epäilyttää tai ainakin ärsyttää, on se jatkuva tämän agendan puolesta rummutus. Miten ihminen, joka periaatteessa vastustaa mutta joka käytännössä ei välitä pätkääkään, reagoisi tällaiseen? Luultavasti niin kuin tilanteessa, jossa epämiellyttävä ihminen tulee kadulla huutamaan jostain asiasta naaman eteen, kun itse on omilla asioillaan. Siinä sanoo vain "joo joo uskotaan, uskotaan", jotta heppu jättäisi rauhaan ja voisi jatkaa matkaansa.

Korppi on oikeus kirjoitti...

No tulipas saatana taas pitkä kommentti.

Olen nähtävästi kommentoinut tuota aikaisempaakin kirjoitusta (parit suhteessa), ja tuli tässä joitakin samoja juttuja toistettua.

Kumitonttu kirjoitti...

Pakko tähän Tomin mentaaliromahdukseen sen verran todeta, että hän ei ymmärrä minun näkemyksiäni ja niiden perusteluita. Koska olen kertonut ne kohta seitsemän vuoden ajan kommenteissani ja kirjoituksissani, en koe tarpeelliseksi niitä tässä toistaa.

Tomi kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Tomi kirjoitti...

Kumis, et ole koskaan perustellut mitenkään miksi sinusta uskonnonvapaus on tärkeämpää kuin lapsen ruumiillinen koskemattomuus.

Kuitenkaan et edes pidä uskonnonvapautta edes tärkeänä, sillä haluaisit kieltää burqhat lailla.

Kumitonttu kirjoitti...

Kuten sanoin, Tomi ei niitä ole ymmärtänyt tähän mennessä joten tuskin tästä edeskään päin. Asia on omalta osaltani loppuunkäsitelty.

Anonyymi kirjoitti...

Jaska, ookkonää KHO:ssa töissä? ;)

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194843906653/artikkeli/yle+jos+kaannytettava+kieltaytyy+lahtemasta+hanelle+on+myonnettava+oleskelulupa.html

Ironmistress kirjoitti...

Parodiahorisontti ylittyi niin että kolisi.

Kumitonttu kirjoitti...

Tomi, juutalaisuudessa poikien ympärileikkaus mainitaan liiton merkiksi. Islamissa ei ole mainintaa burqan käytöstä. Nämä asiat on sinulle kerrottu moneen kertaan, mutta et halua ymmärtää sitä. Jostain syystä olet täysin kyvytön ymmärtämään asioita toisten näkökulmista ja keskustelu kanssasi muistuttaa varjonyrkkeilyä.

Ja erityisesti se, että mainitsen tämän asian ei todellakaan tarkoita että kannattaisin tai suosittelisin tai edes hyväksyisin ympärileikkauksen. Tämänkin asian olen maininnut moneen otteeseen, mutta sinä et vaan tajua.

Jaska Brown kirjoitti...

Tomi: Jaska, sallitko poikien ympärileikkauksen?
Entä lasten ruumiillisen kurittamisen? ...
Jaska, mitä tasa-arvoinen avioliittolaki olisi sinulta pois?

1. Ei ole tarpeeksi asiantuntemusta vastatakseni. Jos nyt olisi pakko äänestysnappia painaa niin en, paitsi tietysti lääketieteellisistä syistä.
2. Tässä kasvatuksesta.
3. Kuten aiemmassa kirjoituksessa totesin, nakuttaa takaraivossa se että homoavioliitto ei ole mikään nykyajan keksintö, vaan se olisi voitu sallia jo tuhansia vuosia sitten. Jostain syystä näin ei vain ole tehty. En voi kannattaa yhteiskunnan perusrakenteisiin muutosta, jonka vaikutuksia ei pysty oikeasti arvioimaan.

Korppi on oikeus: Noinhan se on. Siinä tuli monta syytä lisää epäillä homoavioliittoja.

Anonyymi: Ehdotan linkkaamasi jutun käytäntöä myös vankeusrangaistukseen. Jos tuomittu ei suostu menemään vankilaan, hänet on armahdettava. Sakkojen suhteen tämähän on jo lähes käytössä, koska vankeudeksi muuntaminen ei enää käy ja varattomilta ei voi laittaa ulosottoon.

Tomi kirjoitti...

Jaska, tuo linkkaamasi kirjoituksesi ei vastannut kysymykseeni kurittamisesta.

Kysyn kurittamisesta, koska krisellipiireissä lasten fyysinen kurittaminen on tavallista. Sitä pidetään jopa Jumalan tahtona.
Pitäisikö uskonnonvapauden ja vanhempien oikeuksien perusteella lasten pieksäminen sallia?
Kumis tuntuu olevan tätä mieltä.

Toisaalta kurittaminen on ikivanha tapa. Pitäisikö sitä historiaa kunniottaen jatkaa edelleen?

Kumitonttu kirjoitti...

Sosialismikin on ikivanha tapa, joka on tappanut satoja miljoonia ihmisiä. Pitääkö sitä historiaa kunnioittaen jatkaa edelleen?

Jaska Brown kirjoitti...

Tomi: Jaska, tuo linkkaamasi kirjoituksesi ei vastannut kysymykseeni kurittamisesta.
Sitaatti kirjoituksesta:
Samoin on perheessä. Siellä väkivaltamonopoli kuuluu vanhemmille. Tiedoksi kukkahatuille: lapset ovat synnynnäisesti moraalittomia anarkisteja, jotka oppivat ihmistavoille vain kasvattamalla. Lasta tulee ohjata neuvoin ja ennen kaikkea esimerkillä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Jokainen lapsi kapinoi jossain vaiheessa, viimeistään alle kaksivuotiaana. Tällöin on pakko (jos halutaan kodin arvoesineiden pysyvän ehjinä ja lapsen jäävän henkiin eli olemaan juoksematta autotielle päättömästi) turvautua voimankäyttöön. Voimankäytöllä ei tarkoiteta lyömistä ja piiskaamista, vaan fyysisen voiman käyttöä riehumisen estämiseen ja asioiden hoitamiseen. Kun lapsi riehuu itkupotkuraivarissa, hänestä on pideltävä tiukasti kiinni. Kun hän ei halua pukea talvella riittävästi vaatteita, on käytettävä voimaa. Selitykset eivät auta. Niiden aika tulee sitten parin minuutin tai parin vuoden kuluttua. Sitä ennen lapsen on opittava, että tietyt asiat on hoidettava ja tiettyjä asioita ei saa tehdä. Rauhoittumisen jälkeen se on hänelle tehtävä. Voi olla, että hän ei sitä vielä ymmärrä. Silloin vanhemmalla on oltava riittävästi kärsivällisyyttä siihen, että seuraavalla kerralla hän jaksaa menetellä samoin: käyttää voimaa vain sen verran kuin on pakko ja selittää asia uudelleen. Kyllä ymmärrys aikanaan tulee.
Kuten jokainen vanhempi tietää, on uskomatonta millainen voima, notkeus ja rimpuilukyky on kolmivuotiaalla. Vanhemmallekin tulee hiki, kun vääntelehtivää lasta pitää paikoillaan ja yrittää estää vahingoittamasta itseään, muita ja ympäristöä. Tuolloin on pystyttävä taas kerran hillitsemään itsensä. Lapsi on lähetettävä yksin jakkaralle istumaan ja miettimään, tarvittaessa napsautettava vaikka kiinni auton turvaistuimeen jos ei muuten pysy paikallaan. Kyllä oppi aikanaan perille menee. Ja ennen muuta lapsen kanssa on puhuttava, selitettävä mitä hän teki väärin ja miten asia on hoidettava. Mutta vasta hänen (ja vanhemman) rauhoituttua.
Jos lapsen kanssa ei käytä häntä kohtaan koskaan mitään fyysisiä voimakeinoja, en usko yhdenkään lapsen elävän viisivuotiaaksi asti. Fyysisiksi keinoiksi lasketaan tässä yhteydessä kaikki sellaiset teot, jotka edellyttävät fyysistä kosketusta lapseen ja ovat lapsen senhetkisen tahtotilan vastaisia.

Tuosta pitäisi asian käydä ilmi.