Tervetuloa!Hakemisto (Aiempien kirjoitusten pikahaku)


Viikkojuttu (Viikon pääpauhanta)


lauantai 20. huhtikuuta 2013

Puhtaus on puoli kosheria

Netissä surffatessa osui silmiin erikoinen kuva.

Ääriortodoksirabbi oli kömpinyt lentokoneessa muovisäkin sisään säilyttääkseen rituaalisen puhtautensa. Rabbeilta on näet ehdottomasti kiellettyä olla kosketuksissa kuolleiden kanssa. Määräysten mukaan rabbi ei saa tulla neljää amothia (noin kaksi metriä) lähemmäs ulkotiloissa olevaa ruumista tai hautaa, mutta jos välissä on vähintään kymmenen tefachimin (noin 80 cm) korkuinen aita, se pienentää matkan neljään tefachimiin (noin 32 cm). Samassa rakennuksessa ruumiin kanssa oleminen on kaikissa oloissa kielletty, vaikka välissä olisivat millaiset seinät tahansa. Rakennuksen yläpuolella voi olla huoletta, koska katto toimii eristeenä. Tässä tullaankin ongelman ytimeen; hautausmaan yläpuolella ei ole kattoa. Äkkiväärä haredilahko ottaa enemmän kuin vakavasti tilanteen, jossa lentokoneen reitti kulkee hautausmaan yli.

Israelissa (hepreaksi) ja Yhdysvalloissa (englanniksi) ilmestyvä ortodoksijuutalaisten lehti Yated Neeman otti ja kommentoi tilannetta. Tein seuraavan pikaisen, vapaamuotoisen käännöksen. Alkuperäisen voi lukea linkistä. Väliin piti lisätä joitakin kommentteja. Tekstissä esiintyi runsaasti hepreankielisiä sanoja. Valitettavasti heprea on minulle täyttä hepreaa, joten yritin tuntemattomaksi jääneitä kohtia parhaani mukaan käännellä googlettamalla.

...

Joitakin vuosia sitten huomattiin, että monien kansainvälisten lentojen reitit Israeliin kulkevat suuren juutalaisen hautausmaan yli. Esiin nousi kysymys, onko rabbien sallittua matkustaa sellaisilla lennoilla. Asiasta keskusteltiin runsaasti johtavien juutalaisen lain tuntijoiden (poskim) keskuudessa. Lopulta neuvottelut johtivat lentoreittien muuttamiseen tarkoituksena välttää uskonnollisiin lakeihin (halakha) liittyviä ongelmia.

Viime aikoina on kuitenkin tapahtunut muutoksia jotka ovat ainakin joillakin lennoilla nostaneet halakha-ongelman uudelleen esiin. Lontoolainen halakha-asiantuntija Aharon Dovid Dunner on juuri palannut Israelista, jossa hän huolellisesti tutki tosiasiat ja keskusteli halakhaan liittyvistä tekijöistä johtavien asiantuntijoiden kansa. Raportissaan Dunner esittää faktat ja niistä seuraavan laintulkinnan.

Rabbissäätyyn kuuluvalla on velvollisuus suojella puhtauttaan (taharah). Heille on suotu ylimääräisiä velvotteita (kedushah), jotka tekevät heistä arvollisia olemaan erityisen pyhiä. Ajoittain heille saattaa ilmetä ylimääräisiä vaateita, jotka heidän on täytettävä ylläpitääkseen puhtauttaan.

Lodin lentokenttää koskeva tilanne on yksi näistä erityistä varovaisuutta edellyttävistä asioista ja tämän artikkelin tarkoitus on auttaa rabbeja ja maallikoita ymmärtämään määräysten monimutkaisuutta. Asian ydin ovat ne ongelmat, joita kohtaa rabbi, joka matkustaa juutalaisen hautausmaan ylittävillä lennoilla jotka nousevat tai laskeutuvat yöaikaan Lodin lentokentälle.

Miksi ongelma on ilmennyt vasta äskettäin?

Vastaus kysymykseen on seuraava. Lodin lentokentällä
(jostain syystä ortodoksijuutalaiset eivät halua käyttää nimeä Ben Gurionin lentokenttä, joksi se nimettiin jo 1973) on kaksi kiitorataa, toinen pohjois-eteläsuunnassa, toinen itä-länsisuunnassa. Tällä hetkellä pohjois-eteläsuuntainen kiitorata on poissa käytöstä, joten kaikki liikenne käyttää ainoastaan itä-länsisuuntaista kiitorataa.

Iltahämäristä auringonnousuun saapuvat lennot on ohjattava elektronisesti kiitoradalle, koska lentäjät eivät voi luottaa näköhavaintoihin. Kaikkien laskeutuvien lentojen on paikannettava ohjausvalo ja suunnattava sen mukaan. Valot, jo määritelmän mukaan, voivat olla ainoastaan kiitoradan suuntaisesti. Tämä suunta taas kulkee Cholonin hautausmaan yli matkalla kohti Lodia. Tällä hetkellä ei ole mitään muuta reittiä lentää Lodin lentokentälle pimeän aikaan kuin tämän valon ohjaamana.

Tässä vaiheessa on huomautettava, että muut hautausmaat kuin juutalaiset eivät tuota ongelmaa, sillä pettämättömän epälogiikan mukaan epäpuhtautta ei voi syntyä, mikäli ruumis on goyimin eikä juutalaisen. Uskaltaisikohan mennä huomauttamaan, että juutalaisia on varmaan haudattu muuallekin kuin pelkästään juutalaisille hautausmaille ja koneen reitti kulkee varmaan joidenkin tällaistenkin yli? Mutta toisaalta mitään ongelmaa eikä epäpuhtautta ei synny, mikäli rabbi ei satu tietämään lentävänsä nummiaravien yli, kuten myöhemmin huomataan...

On olemassa kansainvälinen laki, jonka mukaan kiitorataa voi käyttää ainoastaan yhteen suuntaan tietyllä hetkellä. Lodissa saapuvien ja lähtevien lentojen on käytettävä ainoaa mahdollista kiitorataa samaan suuntaan tietyllä hetkellä. Suunta voi olla idästä länteen tai lännestä itään, ja suunta voi muuttua päivän aikana, mutta ehdoton sääntö on aina että liikkeen täytyy tapahtua vain yhteen suuntaan.

Entä Israelista lähtevät koneet? Nämä koneet voivat lentää ainoastaan Israelin yllä kunnes tulevat Välimerelle. Ne eivät voi lentää yhdenkään naapurimaan yli, koska kaikki naapurimaat ovat vihamielistä arabialuetta. Kaikkien lähtevien lentojen on sen takia lennettävä länteen, joka on kohti
Välimerta, ja suunnattava vasta sitten todelliseen kohteeseensa. Kuitenkin, jos kiitorata on parhaillaan itään laskevien lentojen käytössä, nousevan koneen on myös suunnattava itään ja ilmaan noustuaan tehtävä tiukka U-käännös suunnatakseen länteen kohti Välimerta. Tämä U-käännös taas on tiukasti kontrolloitu eikä salli pieniäkään poikkeuksia. Kone kääntyy oikealle tiukasti ja sen on ylitettävä tietyt pisteet. Reitti on suunniteltu siten, että se välttää rakennettuja alueita niin paljon kuin mahdollista. Näiden kontrollipisteiden järjestäminen kestää ja vuosia eikä niitä pysty muuttamaan. U-käännös kulkee suoraan Cholonin hautausmaan yli. Laskeutuvat lennot lentävät hautausmaan kohdalla 2000 jalan ja laskevat lennot 5000 jalan korkeudessa.

Olen itse viettänyt monia vuosia, luvalla, Lodin lennonjohtotornissa tarkkaillen monia nousevia ja laskevia koneita. Yllä olevia toimenpiteitä vaaditaan aina ja niitä on ehdottomasti toteltava.

Entä päivälennot? Niissä oloissa lentäjä voi osin kontrolloida konetta itse. Lentäjä muuttaa aavistuksen verran suorinta reittiä, joka lentäisi hautausmaan yli, ja kiertää hautausmaan lentämällä niukasti sen sivuitse. Tämä tyydyttävä sopimus on saatu aikaan merkittävien rabbien ja viranomaisten välisissä keskusteluissa.

Kätevää. Elossa olevat häiriintyvät lentomelusta päiväsaikaan vähemmän kuin yöaikaan.

Kontrollipisteiden asettamisella siten, että kone lentää hautausmaan yli, on tietty perussyy. Kuolleet eivät häiriinny lentomelusta, ja koska hautausmaa on erittäin suuri, valitsemalla tämän lentoreitin suunnittelijat onnistuivat eliminoimaan suuren määrän ympäröivän väestön meluhaitasta.

Useista eri syistä kello 24-01 välillä ei ole laskeutuvia lentoja ja nousevat lennot lähtevät suoraan länteen. Näin ollen kyseiset lennot seuraavat päiväreittiä eivätkä lennä hautausmaan yli. Tämä järjestely on erityisen hyödyllinen Amerikkaan suuntautuville lennoille, joista monet lähtevät kyseiseen aikaan, mutta ei auta Britanniaan suuntautuvia lentoja.

Seuraavaksi varsinainen ongelma juutalaisen hautausmaan yli lentämisessä. Halakhan mukaan epäpuhtaus (tumah) nousee ylöspäin perusasemastaan, tarkoittaen että on olemassa epäpuhtauden pylväs joka kohoaa hautausmaan rajoja mukaillen suoraan ylös.

Hmmm. Tämä siis tarkoittaa sitä, että rabbi voi kävellä hautausmaan aidan vieressä huoletta, mutta ei lentää monen kilometrin korkeudessa sen yli. Kas kun eivät Vanhaa Testamenttia Babyloniassa kirjoittaessaan osanneet ennakoida tätä ongelmaa, vaikka oli kuinka jumalainen johdatus tekstissä.
Vaikka saatetaan väitellä siitä, nouseeko epäpuhtaus mihin asti, kaikki merkittävät nykypäivän laintuntijat ovat yksiselitteisiä seuraavassa. Korkeudella, jolla koneet lentävät, ei ole epäilystäkään ettei ylöspäin nousevaa epäpuhtauspylvästä olisi olemassa. Tämä siis on noin 5000 jalan korkeudessa. Kaikki nykypäivän johtavat laintuntijat, Rav Yosef Shalom Elyashiv, Rav Shmuel Halevi Wosner, Rav Nissim Karelitz ja rabbisoikeus (badatz) ovat yksimielisiä siitä, että merkittävä ongelma on olemassa vähintään kyseiseen korkeuteen asti.
Olisi kiva tietää, missä korkeudessa ongelma lakkaa olemasta, mutta tietääkseni yhtään ääriortodoksirabbia ei ole vielä lähetetty maata kiertävälle radalle.

Seuraava huolenaihe on sitten varsinainen hautaus (kevorim). On esitetty argumentti, jonka mukaan Israelissa käytössä oleva hautausmenetelmä estää epäpuhtauspylvään syntymisen kokonaan. Jos voidaan taata, että on olemassa vähintään yhden kämmenenleveyden (tefach) suuruinen rako ruumiin (meis) ja sen välisen katon välissä, voisi ongelma olla ratkaistu. Israelissa ruumis haudataan maahan ja pieni rakennelma betonielementtejä sen vasemmalle, oikealle ja yläpuolelle. Jos voitaisiin taata, että ruumiin ja yläpuolella olevan rakennelman välillä olisi vähintään kämmenenleveys, tämä saattaisi muuttaa epäpuhtauden pylvään määritelmää. On kuitenkin useita kertoja todistettu, että nämä rakennelmat vajoavat ajan myötä ja alkuperäinen rako pienenee voimakkaasti vajoamisen ja maan liikkeiden takia. Yksikään oikeusaste ei enää katso, että olemassa oleva rako ruumiin ja katon välillä olisi riittävän suuri. Siksi on epäilemättä uskottava mielipiteeseen, jonka mukaan hautausmaalta nousee epäpuhtauden pylväs.
Siis onko nyt niin, että vaikka ruumis haudattaisiin sadan metrin syvyyteen valamalla päälle koko matkalta betonia niin meillä on epäpuhdas maan pinta? Kun taas kymmenen sentin syvyys riittää, jos päällä on eriste josta on enemmän kuin kämmenenleveys vainajan ulkonevimpaan ruumiinosaan (eli juutalaisilla nenään)?

Entäpä huhut joiden mukaan muovisäkit toimivat esteenä rabbin ja ympäröivän epäpuhtauden välillä?
Maallikko voisi tietysti kummastella, miksi muovisäkki toimii parempana eristeenä kuin lentokoneen runko.

Tämä ei ole ollenkaan yksinkertaista. Puhtaussäännöt ovat halakhan monimutkaisin osa ja alalla on vain muutamia spesialisteja. Vain täydellinen spesialisti kykenee antamaan tästä mielipiteen. Yrittäkäämme ja selittäkäämme asia mahdollisimman yksinkertaisin termein. Jotta rabbi olisi suojassa ympäröivältä epäpuhtaudelta, hänen täytyy olla täydellisesti muovipeitteen sisässä. Muovi itsessään ei ole epäpuhdasta ja materiaalina se saattaa olla laskettavissa suojaksi. Mutta muovilakana tai tavallinen jätesäkki eivät ole käyttökelpoisia. Potentiaalisen suojan tarjoavan objektin on oltava sellainen, että se pysyy muodossaan itsenäisesti. Lisäksi, mikäli kietoo itsensä muoviin, tarvitsee joitakin ilmareikiä.
No shit, Sherlock! I mean, no oxygen, Sherlock!
Kuka tahansa itsensä ilmareiättömään muoviin kietova on fyysisesti vaarassa. Etukäteen tehdyt reiät taas tekevät suojan kelvottomaksi. Ainostaan jos rabbin pukiessa pussia päälleen se repeää vahingossa, se voidaan armollisesti hyväksyä.
Siis pussissa ei saa olla pienintäkään reikää ja se on suljettava ehdottoman tiiviisti, mutta vahingossa riekaleiksi revennyt pussi suojaa kuitenkin? Eli jos käyttää kondomia ja se puhkeaa vahingossa, ei voi tulla raskaaksi? Ai niin, eiväthän ortodoksijuutalaiset tainneet hyväksyä ehkäisyä, ainoastaan ähkäisyn.

Säkin sulkeminen, jotta siitä tulisi tehokas suoja, on myös äärimmäisen kompleksista. Normaalit tarranauhat tai muut kiinnittimet ovat kelpaamattomia. Liimaaminen saattaisi olla hyväksyttävää, mutta asiantuntijan pitäisi tutkia ja hyväksyä sellainen systeemi.
Erikeeper ei riitä, Loctite OK?
Tumas medras on myös mainittava, vaikka se ei kuulukaan tämän artikkelin alueeseen.
Hyvä niin. Pikaisella googlettamisella ei selvinnyt mikä on tumas medras enkä välttämättä halua edes tietää, näissä hommissa vain mielikuvitus tuntuu olevan rajana.

Lisäongelmana käytännössä yksikään lentoyhtiö ei hyväksyisi rabbin pukeutumista muovisuojaan, sekä rabbin itsensä turvallisuuden että sen muissa matkustajissa mahdollisesti aiheuttaman pelon takia. Itse asiassa useita kertoja koneet ovat joutuneet jäämään maahan, koska lentoyhtiöt eivät ole sallineet rabbien peittävän itseään lentoonlähdössä.

Lisäksi on olemassa turvallisuusongelma sekä nousussa että laskussa. Lentoonlähtö ja laskeutuminen ovat lennon vaarallisimmat vaiheet ja matkustajien on oltava niin turvallisessa asemassa kuin mahdollista ja kykeneviä poistumaan koneesta, jos tarve vaatii. Rabbilla, joka on lukinnut itsensä pussin sisään, olisi suuria vaikeuksia happinaamarin saamisessa tai pikaisessa poistumisessa koneesta.

Olisiko happinaamarin letkun johtaminen muovisäkin sisälle muuten kosher vai olisiko ilma saastunutta, jos se tulisi suoraan tumah-tilassa olevasta metallipullosta? Tuli vaan mieleen.

Ymmärrettävästi lentoyhtiöt pitäisivät tilannetta sietämättömänä eivätkä salli sellaisen kehittymistä.

Viimeinen kysymys on: kuinka kauan tämä ongelma jatkuu?

Vastaus on että toinen kiitorata ei ole poissa käytöstä korjausten, vaan korvaamisen takia. Tämä kestää pitkään vuoden 2013 puolelle.

Uudempien tietojen mukaan vuoden 2014 alkuun, joten jätesäkkien myyntiluvut eivät ole Israelissa laskussa lähiaikoina.

Lennot, jotka lähtevät tai laskeutuvat päivänvalon aikaan ovat uskonoppineiden sallimia.

Jos joku haluaa avustaa palvelemalla tiedusteluissa, olisin hyvin tyytyväinen yhteydenotosta. Tekisin parhaani auttaakseni sellaista henkilöä, jotta rabbit osaisivat osoittaa kyselynsä ja huolensa johonkin tiettyyn kohteeseen.

Matkustin takaisin Israelista menneenä sunnuntaina. Selvitysportilla eräs rabbi tapasi minut. Hän ei tiennyt lainkaan ongelmista, jotka ovat nousseet esiin viime kuukausina. Muutaman minuutin keskustelumme aikana hän tajusi, että hän oli asettamassa puhtautensa ja asemansa rabbina vakavaan vaaraan. Hän päätti, että matkustaminen kyseisenä myöhäisiltapäivänä oli mahdotonta ja viime hetkellä perui lähdön. Pysähtykääpä miettimään päätöksen aiheuttamia ongelmia. Tämä mies on todellakin rabbin tittelin arvoinen ja edustaa pyhää juutalaisuutta kunnialla.

Mahtoi rabbia ketuttaa. Jos muukalainen ei olisi tullut kertomaan ongelmasta, hän olisi lentänyt kotiin autuaan tietämättömänä saastumisestaan. Nyt ei voinut.

...

Näin siis kirjoittaa alan arvovaltainen sanomalehti.

Aikoinaan puhtaussäädökset ovat varmaan olleet ymmärrettäviä ja niihin on ollut hyvät syyt. Esimerkiksi käyttökelpoista sianlihaa oli mahdoton erottaa trikiinin saastuttamasta. Varmasti oli hyvät syyt sillekin, että rabbien piti pysyä kaukana ruumiista - jokainen voi nopeasti näitä keksiä. Joskus vain ihmetyttää, eikö säädöksiin nykypäivänä vakavasti suhtautuvia, tunnetusti fiksuja juutalaisia yhtään pistä mietityttämään. Nykypäivänä monet säädökset ovat merkityksettömiä eikä kolmetuhatta vuotta sitten osattu varautua esimerkiksi lentoliikenteeseen.

Mutta siinähän larppaavat. Omasta puolestani voin sanoa, että kietokoot itsensä vaikka kokovartalokondomiin, kunhan eivät minua häiritse. Tärkeintä asiassa on se, että he eivät vaadi toisia sopeutumaan omiin tapoihinsa.

Maailmassa ei ole yhtään ainutta valtiota, jonka normaalit tavat olisivat ortodoksijuutalaisten tapojen mukaisia. Jos heillä oma valtio olisi ja ortodoksijuutalaiset muuttaisivat sieltä muualle vaatien paikallisten asukkaiden sopeutumista heidän tapoihinsa, saisivat suksia takaisin sinne mistä ovat tulleetkin. Muovipussissa tai ilman. Heidän on yritettävä parhaansa mukaan elää siinä maassa, jonka kansalaisiksi ovat syntyneet. Toisin kuin erään tietyn uskonnon harjoittajat, joilla tuntuu olevan kova hinku paskastanioista länteen muuttamaan länttä samanlaiseksi paskastaniaksi vaatimalla muita ottamaan omat tapansa huomioon. Jos haluaa muuttaa pois kotimaastaan ja vaatia muita sopeutumaan ikivanhaan, nykypäivään kelvottomaan koodistoon, etsiköön sitten sellaisen maan jossa kyseiset tavat ovat normi ja pysyköön poissa sivistyneistä maista.

18 kommenttia:

Sanna kirjoitti...

Rabbit kuljetettakoon umpinaisissa säiliöissä sukeltajan happivehkeiden kera koneen ruumassa. Ehkä joku lentoyhtiö varustaa luksuskoppeja ruumaan ihan rabbeja varten? Pehmustettuja ja istuimella varustettuja.

IDA kirjoitti...

Eikös nuo nimenomaan Israelissa olleetkin?

Eivät nuo säännöt Mooseksen kirjojen laissa ole, vaan ovat paljon myöhäisempää kehitelmää ja tulkitaa. Perusjuttu kuolleiden epäpuhtaudesta tietenkin on sieltä kyllä.

Ellei kyseessä ole jonkinlainen satiiri, niin voi vain todeta, että tuota se korkea ÄO teettää. Paras ratkaisu olisi tietysti seilata ensin laivalla Kyprokselle ja lentää sieltä eteenpäin. Vilkastuisi sielläkin talouselämä samalla.

Kumitonttu kirjoitti...

Jerusalem syndrooma on saman mielisairauden akuutti muoto.

Jaska Brown kirjoitti...

EDIT: Lopun hienovaraista vihjausta ei näemmä ymmärretä, joten editoidaanpa silkkihansikas pajamoukariksi. En siis kritisoinut ortodoksijuutalaisia, jotka eivät vaadi muita sopeutumaan omiin älyttömyyksiinsä, vaan ihan erästä muuta uskontoa.

Pääteksti muokattu, ja nyt reissuun.

Ironmistress kirjoitti...

Fundamentalistikristityt ovat typeryksiä mutta fundamentalistijudaistit ovat ääliöitä.

Lienee parempi jättää sanomatta, mitä fundamentalistimuslimit ovat.

Ironmistress kirjoitti...

Tuo mystinen "tumas medras" on itse asiassa suomalaisittain vokalisoituna tumas midrash, eli tumas-sääntöihin liittyvä raamatun eksegeesi. Midrash on, kuten varmaan kaikki täällä tietävät, judaisteille sama kuin kristityille eksegeesi.

Tumas-säännöt (tumas meis) ovat Talmudissa ne säännöt, jotka liittyvät Raamatun ohjeiden noudattamiseen jokapäiväisessä elämässä ja mitä ne koskevat ja miten niitä noudatetaan oikeaoppisesti. Ohessa lisää.

Ironmistress kirjoitti...

Ohessa vielä lisää tumas-sääntöjen noudattamisesta, mm. sateenvarjoista, alikulkukäytävistä jne.

Goyn ruumis tai jäännökset saastuttavat vain, jos ne ovat samassa huoneessa. Siksi monet haredit eivät käy museoissa, sillä niissä on luita, pääkalloja ja muita kuolleiden ihmisten jäännöksiä.

Arawn kirjoitti...

Ortodoksijuutalaiset hyväksyvät kyllä ehkäisyn. Eivät niin laajalti kuin liberaalit länkkärit, koska J nyt käski lisääntyä ja täyttää maa, mutta ortodoksijuutalaisten ei tarvitse lestadiolaisten lailla hankkia hervotonta määrää lapsia (siis jos on tullakseen) vaan käskyn toteuttamiseen riittää vähintään yksi kumpaakin sukupuolta (ja varmaan, jos on vaikka 2-3 yhtäkin niin homma on hanskassa). Sitten voipi kuksia ehkäisyn kera, kun velvollisuudet on hoidettu. Ehkäisynä sinänsä suositaan "luonnollisempia" tapoja, mikä tarkoittaa, että pilleriä pidetään parempana kuin kondomia, koska kondomi muodostaa "eristeen" kehojen välille - tässä kohtaa siis eristäminen on huono juttu. Varmoja päiviä ei suosita ollenkaan, koska tärkeää on rituaalinen puhtaus ja nainen on rituaalisesti saastainen useimpina päivinä, jotka olisivat "varmoja" eli seksiä ei olisi juuri lainkaan.

Hauska huomio on muuten se, että lisääntyminen on nimenomaan MIESTEN velvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että vaimolla on oikeus kieltäytyä seksistä raskauden välttämiseksi, mutta miehellä ei ole oikeutta kieltäytyä seksistä, jos vaimo inuaa.

Ja vielä huomiona se, että lisääntymisvelvoitteeseen on poikkeuksena tilanne, jossa raskaus aiheuttaisi naisen terveylle vaaran. Tällöin ehkäisy on hyväksyttävää. (Tämä koskee muuten myös naisia, jotka ovat raskaana tai imettävät, vaikka mahdollisuus tulla silloin raskaaksi, etenkin edellisessä kohdassa, on tietysti aika pieni muutenkin.) Niin ja tämä koski myös naisia, jotka olivat liian nuoria synnyttämään, mutta tämähän ei enää päde lähes koskaan, koska ortodoksijuutalaiset ovat luopuneet lapsimorsiamista.

Ironmistress kirjoitti...

Judaismi on jaoteltavissa neljään haaraan: liberaali-, reformi-, konservatiivi- ja ortodoksijudaismiin. Pähkinänkuoressa:

1) Liberaalijudaismi: Sitä väkeä, jotka eivät käy lauantaisin synagogassa ja verattavissa kristittyihin, jotka eivät käy sunnuntaisin kirkossa. Eivät piittaa kashrut- tai tumus-säännöksistä eivätkä Mooseksen laista, mutta traditio ja filosofia on hyvin tärkeää. Verrattomasti suurin joukko. Vrt. nykykristityt.

2) Reformijudaismi: Yrittävät tulkita Tooraa ja Talmudia muuttuneiden aikojen näkökulmasta (vrt. sianlihatabu - trikiini). Noudattavat halakhaa soveltuvin osin ja nykyajan filtterin kautta tulkittuna (kuten että esim. kosher-lihan ei tarvitse olla shekhita-teurastettua vaan riittää että se on oikeasta eläimestä.)

3) Konservatiivijudaismi: Pitäytyvät vuosituhantiseen traditioon ja noudattavat halakhaa sekä Talmudia sikäli kun se ei ole täydellisessä ristiriidassa maallisen lain kanssa. Traditio hyvin tärkeä.

4) Ortodoksijudaismi: Porukkaa, jota me pidämme hörhöinä. Noudattavat Mooseksen lakia pilkuntarkasti plus sitten Talmudin mishna siihen päälle. Yleensä eivät kuitenkaan vaadi muita noudattamaan omaa elämäntapaansa.

Nuo haredit (josta tässä on kyse) kuuluvat tuon neloskategorian äärilaitaan ja ovat kauniisti sanoen outoa väkeä. Todettakoon, että Talmudissa traktaatissa Nidda käsitellään kuukautisia ja niiden aiheuttamaa saastaisuutta 509 sivun verran (joillakin on selvästi ollut liikaa aikaa, liikaa älyä ja liian vähän tolkkua) ja miten sitä pitää tulkita.

Haredien tulkinta on, että jos jokin asia voi ylipäänsä aiheuttaa rituaalisen saastaisuuden, se by default aiheuttaa. Tästä syystä monet haredit eivät käy museoissa (siellä voi olla luita ja kuolleiden jäännöksiä), eivät käy meressä uimassa (he voivat vahingossa nielaista planktonia) eivät käytä julkisia kulkuvälineitä (siellä voi olla naisia, joilla on kuukautiset) eivätkä käytä luonnonkuituisia vaatteita (niissä voi olla pellavalangalla villaan ommeltuja nappeja). Jne.

On outoa, että ilmatiivis metalliputki plus lattia siihen päälle ei suojaa rituaaliselta saastaisuudelta, mutta kokovartalokortsu suojaa. Silloin, kun rituaalinen puhtaus menee hygieenisen puhtauden edelle, jossain on pahasti vikaa.

Korppi on oikeus kirjoitti...

Wikipedia-artikkelin "pakko-oireinen häiriö" voisi korvata kuvauksella ortodoksijuutalaisista. Ja sanakirjaan sanan pakkoneuroosi kohdalle kävisi "ks. ortodoksijudaismi."

Ironmistress kirjoitti...

KoJ: Tiettävästi Aspergerin oireyhtymä on askenasijuutalaisten keskuudessa yleisempi kuin missään muualla.

Mutta nuo pakko-oireet ja talmudilainen pilkunn*ssinta kyllä valaisevat sitä, miksi alkukristityt tekivät niin syvän pesäeron rabbiiniseen judaismiin kuin mitä he 100-luvulta eteenpäin tekivät.

Muuan rabbi totesi parituhatta vuotta sitten suunnilleen näin: "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta."

Tällä hän tarkoitti, että lain kirjain oli tullut lain henkeä tärkeämmäksi ja että hedelmätön pilkunn*ssinta oli korvannut sekä terveen ymmärryksen että ennenkaikkea tolkun.

Korppi on oikeus kirjoitti...

Sisäänpäinlämpiävä uskonto suosii sisäänpäinlämpiäviä ihmisiä. Tämä noidankehä lisää assburgerien sun muiden neurootikkojen määrää väestössä.

Juutalaiset ovat kyllä kiehtovia. Läpi aikojen he ovat vapaaehtoisesti pysytelleet omissa ympyröissään kulttuuriansa vaalien. He usein ensimmäisenä ottivat paskat niskaansa, kun yhteiskunnassa puhkesi levottomuuksia. Ja tästähän piisaa esimerkkejä. Eikä holokausti ollut ensimmäinen joukkotuho. Nimittäin mustaa surmaa seuranneet vainot olivat sen ajan mittakaaavassa lähes holokaustiin verrannollisia. He olivat helppo vihollinen: paremmin toimeentulevia, ei-kristittyjä muukalaisia.

Ps. Nikkini on nyt muuten Korppi on oikeus. Mutta kyllä Korppi on toki edelleen johtaja! Heil Korppi Ensimmäinen!

Ironmistress kirjoitti...

Todettakoon, että kristinuskossa on täsmälleen kaksi puhtaustabua, ja ne ovat kielto syödä epäjumalille uhrattua lihaa sekä kielto syödä lihaa, josta verta ei ole laskettu.

Ensimmäinen tabu on ns. kuollut kirjain, sillä nykyään ei enää ole uskontoja, joissa harrastettaisiin eläin- tai veriuhreja. Toinen on ns. tolkkupykälä, sillä liha, josta verta ei ole laskettu, pilaantuu hyvin nopeasti. Ja molemmissa nyrkkisääntönä on, että oletusarvoisesti liha ei ole uhrattu epäjumalille ja oletusarvoisesti lihasta on laskettu veri pois teurastettaessa. Eli tabut ovat aika lailla kuolleita kirjaimia.

Mutta silloin, kun rituaalinen puhtaus menee hygieenisen puhtauden edelle, jossain on jotain mätää. Tällöin tolkku on kadonnut jo ajat sitten. Eikä haredijudaismi ole ainoa tällainen uskonto. Muistanemme nuo sikapartikkelijutut. Viimeksi eräs nimeltämainitsematon rauhanuskonto on vaatinut että sianlihaa ja muuta lihaa ei saisi myydä samalla tiskillä. Koska sianliha jo pelkäsllä läsnäolollaan saastuttaa muun lihan.

Puhumattakaan siitä, että vaaditaan kaikenlaisia etuoikeuksia kuten omia uimahallivuoroja tai erivapautta olla pois musiikintunnilta koulussa. Eräälle toiselle vähemmistöllemme on todettava kunniaksi, että heille on siunattu valtava määrä musikaalista lahjakkuutta. Mutta toiselle ei.

Jaska Brown kirjoitti...

IM: Tuo mystinen "tumas medras" on itse asiassa suomalaisittain vokalisoituna tumas midrash, eli tumas-sääntöihin liittyvä raamatun eksegeesi. Midrash on, kuten varmaan kaikki täällä tietävät, judaisteille sama kuin kristityille eksegeesi.
No enpä tiennyt, mutta niin sitä sivistyy.

Judaismi on jaoteltavissa neljään haaraan: liberaali-, reformi-, konservatiivi- ja ortodoksijudaismiin.
Hyvät määrittelyt. Muistan kyllä MADin aikoinaan määritelleen, että juutalaiset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: ortodoksijuutalaiset, reformijuutalaiset ja kristityt.

Arawn: Ortodoksijuutalaiset hyväksyvät kyllä ehkäisyn.
Jaa, taas oppii ja kehittyy.

Hauska huomio on muuten se, että lisääntyminen on nimenomaan MIESTEN velvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että vaimolla on oikeus kieltäytyä seksistä raskauden välttämiseksi, mutta miehellä ei ole oikeutta kieltäytyä seksistä, jos vaimo inuaa.
Taitaa olla yhtä teoreettinen ajatus kuin saastuminen parituhatta metriä alempana olevan hautausmaan takia...

IM: Sikapartikkeleista sanoin sanottavani jo pari vuotta sitten.

Eräälle toiselle vähemmistöllemme on todettava kunniaksi, että heille on siunattu valtava määrä musikaalista lahjakkuutta. Mutta toiselle ei.
Tarkoittaako rouva tällä lausunnolla mustalaisia (Rainer Friman, Sebastian Ahlgren, Amadeus Lundberg, Taisto Tammi ym) ja saamelaisia (joikaaminen kuulostaa siltä että poro puree takaisin)? Vai mahdollisesti sitä vanhaa neuvostoajan vitsiä, jonka mukaan Leningradin ja Tel Avivin sinfoniaorkesterien etnisessä koostumuksessa on se ero, että Tel Avivin orkesterissa on yksi arabi?

Korppi on oikeus kirjoitti...

Dii-i. Uskonnollisissa ryhmissä yleisesti on se ongelma, että heidän on välttämätöntä saada oikeus toteuttaa uskontoaan sellaisenaan ympäristöstä piittaamatta. Mikä, jos siihen mahdollisuus suodaan, tarkoittaa käytännössä erikoiskohtelua.

Muistan ala-asteajoiltani, että lestadiolaisilla oli vapautus musiikkitunneilta. Ilmeisesti sama vapautus koskee nykyään muslimeita. No, eiköhän muitakin vaatimuksia tule pikku hiljaa lisää. Lopulta ollaan tilanteessa, jossa helpoin ratkaisu on järjestää heille kokonaan omat koulut. Ja integraatio etenee, yay!

Ironmistress kirjoitti...

JB: Mustalaisiamme. He kuuluvat pohjoiseen kaale-kansaan, jotka ovat tunnettuja musikaalisuudestaan.

Tuli sivumennen sanoen huomattua jokin aika sitten karaokessa. Ruukinmatruuna on mukiinmenevä muusikko ja laulaja, mutta eräs mustalainen niinsanotusti lauloi ruukinmatruunan suohon.

Ironmistress kirjoitti...

Tässäpä vielä pähkinänkuoreen tiivistettynä:

Ortodoksijudaismi: Naiset ja miehet istuvat eri puolilla synagogaa.

Konservatiivijudaismi: naiset ja miehet istuvat synagogassa yhdessä perheittäin.

Reformijudaismi: Jumalanpalvelusta vetää naisrabbi.

Liberaalijudaismi: Naisrabbin lesbopuoliso toimii urkurina.

Tuo Mad Magazinen määritelmä on aika hyvä. Tai kuten Jacob Stein (ortodoksirabbi) totesi: kristinusko on judaismia eurooppalaisille ja islam arabeille.

Anonyymi kirjoitti...

Jälleen kulmakarvat kohosivat kun oppii lisää mitä kaikkea sitä ihminen keksiikään.

Etenkin kun homma menee todella naurettavaksi että koneen runko ei suojaa epäpyhyydeltä, mutta säkki suojaa. Säkki joka ei tietenkään voi olla täysin tiivis koska muuten kannattaisi alkaa käyttämään valmiita ruumissäkkejä kantokahvoilla.

Ja koska pussi ei voi olla tiivis se tarkoittaa että epäpuhtaushan valuu sisään hengitettävän ilman myötä joka tapauksessa.

Naurettavinta tuossa on se, että koska kaikki tietävät että itse sääntöä ei voi mitenkään noudattaa, niin siihen on sisäänrakennettu säkinrikkoutumispykälä joka tarkoittaa sitä että se jättää itse säännön sisällöltään ontoksi pykäläksi.

Lieköhän perimmäinen tarkoitus lähinnä ulkokultaisesti esittää sitä miten pyhiä miehiä sitä tässä oikein ollaankaan. Koska siellä päätään raapimassa on epäilemättä lukuisia älykkäitä miehiä, niin he eivät voi olla huomaamatta ristiriitaa, vaan sitä "noudatetaan" siitä huolimatta.

Kuinkahan monta vanhempaa rabbia on muuten kuukahtanut, koska eivät ole säkkiä pukiessa saaneet sitä rikottua? Vai onko mukana nuori avustaja joka joka kerta kuuliaisesti vahingoittaa suojusta sitä sulkiessa? Tai sitten kellottaa paikan jolloin hautausmaan yllä lennetään ja sen verran säkin ilma saa piisata.

Ainoa keino säilyttää säännön uskottavuus olisi joko käyttää happisäiliöitä tai yksinkertaisesti matkustaa muita välineita ja reittejä hyödyntäen. Mutta taitaa mukavuuden- ja kätevyydenhalu ajaa rituaalisen puhtauden yli.

Mitenkähän esim. vaikka ko. juutalaisten keski-Euroopan matkat sujuvat muutenkin? Eiköhän noita kuolleita juutalaisia, virallisine ja epävirallisine kalmistoineen ole siellä ja täällä. Kuinkahan tarkkaan reitit suunnitellaan? Vai meneekö tuossa tapauksessa tuo jos en tiedä jotain, en riko sääntöä - pykälän alle.

Ei sillä, aivan kuten blogistikin, jos joku haluaa itsensä säkittää vaikka kuinka älyvapaasta syystä, niin ei minullakaan ole siihen vastaan sanomista niin pitkään kuin säännöt koskevat vain niihin uskovia eikä muilta odoteta osallistumista.