Tervetuloa!Hakemisto (Aiempien kirjoitusten pikahaku)


Viikkojuttu (Viikon pääpauhanta)


sunnuntai 22. joulukuuta 2013

Perustili

Ajatushautomo Libera on herättänyt ansaittua huomiota uudenlaisella sosiaaliturvamallillaan, perustilillä. Äkkinäisemmät lukijat ovat sekoittaneet sen kansalaispalkkaan, josta ei kuitenkaan ole kyse. Vielä äkkinäisemmät ovat ymmärtäneet ajatuksen totaalisen väärin.

Lyhyesti kuvattuna jokaisella täysi-ikäisellä kansalaisella olisi perustili, jonka pääomaa hän saisi nostaa kuukausittain tietyn määrän. Tilille kertyisi rahaa valtion alkupääoman lisäksi työtuloista ja vapaaehtoisista talletuksista. Mikäli tilin saldo olisi plussalla 65-vuotispäivänä, erotuksen saisi itselleen. Yksityiskohdat voi lukea linkatusta esityksestä.

Jos asian tiivistää, niin ehdotus on muuten mitä erinomaisin, mutta jättää huomioimatta neljä asiaa: matematiikan, taloustieteen, psykologian ja byrokratian.

Neljä onkin uusi ennätys. Aiempi oli kommunistisella talousjärjestelmällä, joka hoiti hyvin kaiken muun paitsi kolme asiaa: tuotannon, jakelun ja myynnin.

Näistä ongelmista huolimatta voi todeta, että kyseessä on ansiokas esitys. Pienellä rukkaamisella siitä saa ainakin nykyjärjestelmää toimivamman.

Raportin ensimmäisessä osassa teollisuustalouden professori Paul Lillrank kirjoittaa järkeviä otsikolla Miksi rakenteita pitää muuttaa?. Erityisen ansiokkaasti hän osoittaa, kuinka noin vuoteen 1970 asti tapahtunut ainutlaatuinen kasvu saatiin aikaan kertaluontoisin, ei-toistettavin operaatioin, kuten naisten vapauttamisella työmarkkinoille. Enää esimerkiksi kansanterveyteen ja infrastruktuuriin satsaaminen ei tuota juurikaan rajahyötyä enempää, koska rakenteet ovat jo riittävän hyviä. Hänen johtopäätöksensä on, että nykytilanteessa on kannustettava innovatiiviseen yrittäjyyteen ja tarvetta on muunkinlaiselle kuin huipputuottavalle työlle. Jälkimmäinen taas on tehty nykyrakenteessa kannattamattomaksi, joten muutoksia tarvitaan.
Muuten erinomaisessa synteesissä on vain yksi virhe ja se on väite siitä, että Suomessa koulutusreservit olisivat jo täydessä käytössä. Lillrank ei – ehkä onnekseen, välttyy järkytykseltä – tiedä, kuinka pahasti fiksumpi puolisko nuoristamme käy peruskoulussa alikierroksilla. Selvää tehostusta saisi aikaan, kun rakentaisi edes tasokurssit peruskouluun takaisin.

Pamfletin toisen osan kirjoittaja on tiedetoimittaja Marko Hamilo otsikolla Hyvinvointiyhteiskunta 2.0. Siinä hän osoittaa todeksi sen, minkä jokainen keskiluokkaan kuuluva tietää omasta kokemuksestaan: verokiila tekee käytännössä mahdottomaksi palkata suorittavaan työhön ketään. Noin yksinkertaistetusti sanottuna maksaakseen satasen palkan täytyy tienata neljäsataa ylimääräistä. Niinpä lääkäri leikkaa itse nurmikkonsa.
Hamilo myös – aivan oikeutetusti – teilaa perustulo- eli kansalaispalkkamallin. Perustulon ongelma on se, että sen tulisi olla riittävän alhainen kannustaakseen työntekoon ja samalla riittävän suuri, jotta sillä tulisi toimeen. Mikäli minimitasoksi asetetaan jälkimmäinen, on tulonsiirto kuitenkin niin antelias, että työtä vieroksuva voisi jatkaa sen varassa laiskottelevaa elämää. Jos taas maksimitasoksi asetetaan kannustavuus, ei kansalaispalkan varassa kykene elämään.
Hamilo osoittaa tekstissään, kuinka opintotuki ja muut tulontasaukset ovat yleensä rahansiirtelyä keskiluokan sisällä eri elämänvaiheiden aikana. Aivan totaalisesti ja aiheesta hän ryöpyttää viimeiseksi turvaksi tarkoitettua tarveharkintaista toimeentulotukea, jolla on tapana viedä viimeisetkin työhalut.

Kirjan viimeisen osion on kirjoittanut Liberan tutkimusjohtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Elina Lepomäki: Perustili rakentaa ajatukselle lainapohjaisesta sosiaaliturvasta, jossa pidetään kirjaa elinkaaren aikana maksetuista maksuista ja vastaanotetuista etuuksista. Etuudet veloitetaan omalta tililtä ja jos tilin saldo ei riitä, valtio lainaa tarvittavan määrän. Jos tilin pääoma on positiivinen elinkaaren lopulla, henkilö saa summan itselleen. Negatiivinen saldo annetaan anteeksi.
Tarkempi selvitys mallista löytyy jo alussa linkatusta raportista. Lyhyesti sanottuna perustilin tarkoitus on korvata työkykyisten kansalaisten työttömyyskorvaukset, sosiaaliturva sekä opintotuki. Lisäksi säästämisellä tarjotaan kannustetta kotitaloustyön teettämiseen, mutta siihen ei tässä puututa. Sinänsä kannatan ajatusta lämpimästi mikrotyöllistämisen välineenä. Raportissa ei mallin laskennallista toimintaa kuvailla kovin yksityiskohtaisesti ja korostetaan, että annetut euromäärät ovat esimerkinomaisia. Tällöin seuraavassa esitetyistä ongelmista (1) ja (2) saattavat olla jo mallissa huomioitu, niistä ei vain lyhyyden vuoksi mainittu.

Kuten todettu, malli jättää huomioimatta neljä asiaa: matematiikan, taloustieteen, psykologian ja byrokratian. Seuraavassa huomiot kipupisteistä ja korjausesitykset:

Perusasiat: mallissa tilin laskennallinen alkusaldo on 20 000 euroa. Tästä kansalainen voi kuukausittain nostaa tietyn maksimisumman, esityksessä 400 euroa tilin saldosta riippumatta. Rahaa tilille kertyy tuloista ja vapaaehtoisista sijoituksista. Mikäli saldo olisi yli 20 000 euroa, ylittävä osa on vapaasti käytettävissä ilman nostorajoitusta. Verot tilille siirrettävistä varoista maksettaisiin vasta nostovaiheessa.

1. Matematiikka
Mallissa esitetään, että tilille pidätettäisiin automaattisesti 10 % tuloista. Vastaavasti kuukausittainen maksiminosto olisi 400 euroa. Kuvitellaanpa, että kansalainen nostaisi joka kuukausi tuon maksimin. Jotta tilin muutossaldo jäisi (ilman vapaaehtoisia lisämaksuja) positiiviseksi, pitäisi bruttotulojen olla yli 4000 euroa. Huomio huomio, todellisuus kutsuu. Yli puolet kansalaisista ei ikipäivänä tienaa kuukaudessa noin paljon. Näin ollen suurimman osan kannattaa vetää saldoa miinukselle sen minkä ehtii. Siinä eivät paljon luvatut verohelpotukset auta edes siinä tapauksessa, että kuukausipalkka olisi 5000 euroa. Tällöin tilin saldo olisi luultavasti opiskeluaikana mennyt jo suunnilleen nollille. Viiden tonnin kuukausipalkalla ja neljänsadan kuukausinostolla 500 – 400 = 100 euroa plussaa kuussa. Siihen, että saavuttaa 20 000 euron lähtötason, menee 200 kuukautta eli lähemmäs 20 vuotta.
Ratkaisu: Nostetaan pidätysmäärä 20 %:iin. Tällöin kuukausittainen muutos menee plussan puolelle, jos kuukausitulot ylittävät 2000 euroa. On helppoa laskea, että nettotuloissa ero ei ole kummoinen ja useimmat muuttuvat nettosäästäjiksi jossain vaiheessa työuraansa, mikä lieneekin ainoa järkevä tavoite. Verotulot eivät liiemmin muutu, koska nostomäärä on joka tapauksessa sama.

2. Taloustiede
Mallissa ei puhuta juuri mitään siitä, kuinka rahan ostovoiman muutos vaikuttaisi rajoihin. Tämä lienee (ilmeisesti) lyhyyden vuoksi jätetty pois. Tämä on helppo hoitaa siten, että ei puhuta euromääristä, vaan ”laskennallisista yksiköistä”. Esimerkiksi voidaan sopia, että kuukausittainen maksiminosto on yksi yksikkö (mallissa 400 €), jolloin tilin perussaldo on 50 yksikköä. Yksikön absoluuttista hintaa voitaisiin sitten muuttaa esimerkiksi elinkustannusindeksin mukaan. Tämä ei siis liene mikään ongelma, siksi puhun jatkossa itsekin 400 eurosta enkä yhdestä yksiköstä.
Ongelma syntyy siitä, että ei joka kuukausi välttämättä riitä tuo 400 euroa, jos oma tili menee tyhjäksi. Jos vaikka välttämätön auto poksahtaa, 400 euroa ei riitä korjaukseen elämisen lisäksi ja kansalainen on taas sossun luukulla.
Ratkaisu: Malliin pitää lisätä oikeus vuosittaiseen ”kertanostoon”, jonka sopiva suuruus on vaikkapa kolminkertainen perusnostoon eli 1200 euroa. Tällöin vuosittaisten nostojen maksimimäärä vastaisi viittätoista kuukausinostoa. Varsinaisen kuukausinoston voi jakaa useampiin eriin saman kuukauden aikana, mutta vuosinosto olisi kertaluonteinen, vapaaehtoinen ja aina maksimimääräinen. Jos kansalainen käyttäisi tämän lyhytnäköisesti, niin voivoi ja oma vika. Kantapään kautta oppiminen on niitä tehokkaimpia metodeja – saa olla aika paksupää jos tekee saman virheen kahdesti.

3. Psykologia
Malli on laskettu siten, että aikuisuutensa alkuvaiheessa useimmat opiskelevat ja saldo menee ainakin lähelle nollaa, jopa negatiiviseksi. Tästä sitä pitäisi sitten lähteä kartuttamaan. Näin ei kuitenkaan välttämättä käy, koska monelle tuo 400 euron vastikkeeton tulo riittää, ainakin jos tienaa tonnin-pari lisäksi. Tällöin tilin saldo painuu koko ajan enemmän pakkasen puolelle. Toisaalta tiliin on rakennettu turha hätäjarru maksimitalletuksen muodossa.
Ratkaisu: Jos tilin saldo putoaa negatiiviseksi, putoaa myös maksiminoston saldo. Kylläkin hitaasti, mutta putoaa kuitenkin. Esimerkiksi siten, että maksiminoston suuruus olisi normaali miinus prosentti negatiivisella puolella olevasta saldomäärästä. Tällöin tilin saldon ollessa välillä 0 – 20 000 euroa, maksiminosto olisi aina 400 euroa. Jos tili olisi esimerkiksi 5000 euroa miinuksella, maksiminosto olisi 400 – 50 euroa eli 350 euroa. Tällä tulisi vielä kohtuullisesti toimeen ja tuonne 5000 euroa miinukselle voisi nollasta päätyä minimissään yhdessä vuodessa. Noston pienenemisen ansiosta viidestä tonnista kymppitonniin miinukselle menisi jo reilusti enemmän kuin vuosi (kymppitonni miinuksella nostomaksimi olisi 300 euroa). Näppärimmät huomaavat tästä, että tilin absoluuttinen minimisaldo lähestyy asymptoottisesti arvoa -40 000 euroa eli satakertaista kuukausinostoa.
Vastaavasti plussapuolelle asetettaisiin ”pakkonosto”. Mikäli tilin saldo olisi kuukauden alussa yli 20 000 euroa, ylimenevästä osasta maksettaisiin (verojen jälkeen) aina kymmenen prosentta kansalaisen tilille. Samalla maksimitalletusraja poistettaisiin.

4. Byrokratia
Tässä tullaan koko esityksen suurimpaan ansioon ja samalla suurimpaan ongelmaan. Perustili korvaisi kaiken muun henkilökohtaisen sosiaaliturvan paitsi harkinnanvaraisen. Tällöin tarvittavan byrokratian määrä vähenisi dramaattisesti. Syntyisi valtavia säästöjä palkka- ja kiinteistökuluissa ja vapautuisi työvoimaa kansantaloudellisesti tuottaviin töihin. Nykyään moni käyttökelpoinen kokoonpanolinjan työntekijä menee ihan hukkaan yhteiskuntatieteiden maisterina. Vaan ei se näin helppoa olisi. Virkamieskunta tulee puolustamaan omaa asemaansa raivokkaasti ja se heille toki suotakoon. Taistelu byrokratiaa vastaan on tuomittu hävityksi, ellei löydetä pätevää vastalääkettä.
Ratkaisu: Antaa virkamiesten säilyttää asemansa eläkkeeseen asti. Kulujen säästämiseksi voidaan toki harkita lakkautuspalkan käyttöönottoa uudelleen. Sekin tulisi halvemmaksi kuin nykyjärjestelmä. Palkankorotukset vain jäihin ja antaa virkamiesten istua tyhjän panttina toimistoissa tai kotonaan. Tai enintään velvoitetaan tilastoimaan sitä, kuinka hyvin järjestelmä toimii. Jotkut saattaisivat tällöin jopa hakeutua muihin töihin.

Näillä pienillä muunnoksilla ja järjestelmän käyttöönoton jälkeisistä alkukokemuksista saatujen tarkennusten jälkeen kannatan perustiliajatusta lämpimästi. Etenkin jos siihen saa ympättyä esitykseni yhteisiä alaikäisiä lapsia omaavien aviopuolisoiden mahdollisuudesta tulontasaukseen.

25 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tai voishan ne byrokraatit jos niillä tulee aika pitkäksi siellä toimistossa, käydä vaikka pitämässä seuraa vanhainkodeissa, eikä se vaikuttas siihen palkkaan, ja laitoksissa vanhuksille ymm.
Aina varmasti osa niistä turhautuu ja istumaan ja lähtee, näin vanhuksetki sais tylsää juttuseuraa :)
-jpt-

Kumitonttu kirjoitti...

Jos meitä on viis miljoonaa ja tilin saldo on 20 k€, niin se tekee 100 miljardia. Mistä sellainen saldo otetaan, velkaantumalla ulkomaille?

Jaska Brown kirjoitti...

jpt: Tuotapa juuri tarkoitin.

Kumitonttu:
1) Tilin saldo on laskennallinen. Ei valtio konkreettisesti sijoittaisi pankkitilille 20 k€. Nostojen rahoitus menisi samalta momentilta kuin tuet nykyään.
2) Tili ei koskisi viittä miljoonaa, vaan 18-65 -vuotiaita.
3) Tiliä ei otettaisi työikäisille käyttöön samanaikaisesti, vaan portaittain nuorimmista alkaen.
Em. lista ei ole omaa keksintöäni, vaan sisältyy Liberan esitykseen.

Kumitonttu kirjoitti...

Miten perustellaan se, kuka saa tilin ensimmäisenä käyttöönsä? Tuskin nimittäin se, joka veroja maksaa vai mitä luulet?

Jos raha tilillä on laskennallista niin eikä se yhtä hyvin sitten voisi olla satatuhatta tai miljoona? Miksi tyytyä naurettavan pieneen summaan jos voidaan saada kansalainen tuntemaan itsensä rikkaaksi?

Hamilon jutut on vähän tällaisia puoliksi pureskeltuja, ainakin mitä olen niitä siellä täällä nähnyt. Ilmeisen älykäs ja moneen perehtynyt mies, mutta tulee vaikutelma jonkinlaisesta omnipotentista egosta.

Eihän nykyjärjestelmä viilaamalla parane, kuten Libera näyttää luulevan. Tässä on rakenteellinen ongelma ja se on holtiton rahan käyttö, kuten itsekin kirjoitit. Ei tämä systeemi muutu kuin konkurssin kautta tai IMF:n holhouksessa. Ei tässä auta kuvitteelliset eurot pankkitileillä.

Anonyymi kirjoitti...

Varmaan nuorista ikäluokista tuo alotettas, vanhemilla ikäluokilla useimmiten on jo omaisuutta, eläkekertymää tms.
Ja luulisin että eläkeyhtiöt pitäs jotenki tulla tuohon mukaan, pelkästään eäkeyhtiöillä taitaa olla jo tuon 100miljardia varallisuutta, jollen väärin käsitä?..

Kirjotas Kumitonttu joku ehotelma, muutakin kuin konkurssi, IMF:n holhous tai joku muu maailmanlopun skenaario.

Eikait tuota tilihommaa sentakia olla ehotettu että ihmiset tuntisivat olevansa rikkaita?,
Vai mikä tuo puuskahdus että sama satatuhatta tai miljoona on?

Vaan tuohan on monessa tapauksessa jopa hyvä, joutus itse opettelee käytään, ettei tili mene miinukselle, samanlailla kun nytki että moni pienituloinen varsinki joutuu pähkäileen mitä ostaa ja missä tärkeysjärjestyksessä, että rahat riittää vältämättömiin..

Itse kun olen ollut pienyrittäjänä n. 25v. joutuu aina budjetoimaan ja laskeskeleen mihin raht riittää millonki, kun välillä tää elo on sellasta kädestä suuhun :) ..
-jpt-

Tiedemies kirjoitti...

Valtio pistää tällä hetkellä liki 10 miljardia eläkkeisiin ja toiset 10 miljardia muihin tulonsiirtoihin. Jos tästä puolet saadaa pois budjetista ja ihmisten omaan hallintaan, niin kaikki keinot ovat hyviä keinoja.

Kumis nyt vastustaa kaikkea missä on vähänkään järkeä.

Jaska Brown kirjoitti...

Kumitonttu, RTFM! (Read That Fucking Manual.) Ainakin sen kolmas osa, niin et hyökkää sellaisten asioiden kimppuun, joita siinä ei edes esitetä. Hamilo muuten kirjoitti vain toisen osan, missä oli juuri tuollaista hamilomaista yleispätevää asiaa vailla tarkempia yksityiskohtia.

Tiedemies tiivisti asian hyvin. Liberan esityksen jos minkä luulisi Kumitontulle sopivan, koska sen ensisijainen (joskin osin ääneensanomaton) tavoite on nimenomaan byrokratian vähentäminen tekemällä Kumitontun usein moittimat virkamiehet suurelta osin tarpeettomiksi.

Kuten jpt totesi, Liberan ehdotukseen kuului nimenomaan nuoremmista ikäluokista aloittaminen. Varsinaista aikataulua systeemin vähittäiselle laajentamiselle vanhempiin ikäluokkiin ei esitetty, mutta siitä vihjattiin.

Kumitonttu kirjoitti...

Ottakaa nyt TM ja Jaska järki käteen. Jaska yllä laskeskeli että pakkosäästämisen osuus pitäisi olla 20% tuloista, jotta homma toimisi. Miettikääpä nyt vähän. En tiedä teidän tulojanne, mutta harvalla ihmisellä on varaa nostaa veroastetta 20 prosenttiyksikköä.

Vaikka nyt sitten se onnistuisi esim vastaavalla tuloveroasteen laskulla, niin valtaosalla ihmisiä tuloveroaste on alle 20%. Vaikka edes tästä ei välitettäisi, keskeinen kysymys kuuluu, miksi minun pitää säästää valtion pakko-ohjauksessa valtion määräämälle tilille? Kuka luulee etten osaa itse hoitaa säästämistä paremmin?

Ja toinen ongelma, jonka toistan tässä uudestaan konkretisoi Liberan suunnitelman typeryyden: jos tilille ei kerran siirretä mitään kapitaalia vaan se on puhtaasti laskennallinen, niin miksi tyytyä naurettavan pieneen 20 k€ summaanesimerkiksi sadan tuhannen sijaan?

Esimerkiksi vakavaa harvinaissairautta poteva henkilö kuluttaa tuon 20 k€ kuukaudessa. Miljoonalla hän kattaisi menonsa monta vuotta. Jos valtio kerran säätää nostoja tililtä, mitä merkitystä millään summalla on.

En ymmärrä teidän intoanne ja uskoanne virkakunnan kaikkivoipaisuuteen ja nyt jopa pakkosäästämisen autuuteen.

Jaska Brown kirjoitti...

Kumitonttu, RTFM!!!!!

Se 20 % olisi poissa kokonaisveroasteesta. Väännetäänpä nyt vaihe kerrallaan:
1) Ansioista lähtee 20 % päältä pois perustilille, tästä ei makseta vielä veroa.
2) Tällöin verotettava tulo on pienempi eli veron määrä pienenee. Keskimäärin verot pienenevät juuri saman verran kuin perustilille menevä määrä oli, joillakin vähän enemmän, joillakin vähän vähemmän.
3) Todennäköisesti kokonaisveron määrä olisi pienempi, koska systeemin käyttöönotto karsisi melkoisen määrän tarpeetonta byrokratiaa.
4) Perustililtä voi halutessaan nostaa sen neljäsataa euroa, jolloin siitä menee vero.

Esimerkki: Verovelvollinen tienaa 3000 euroa kuussa. Nykyään hän maksaa siitä noin 700 euroa veroa eli käteen jää 2300 euroa. Perustilille menisi 600 euroa, joten suoranaisiksi veroiksi jäisi ehkä noin 400 euroa. Yhteensä siis 1000 euroa. Käteen jää 2000 euroa. Toisaalta hän voi nostaa perustililtä tuon 400 euroa, josta jäisi verojen jälkeen noin 300 euroa. Yhteensä käteen jäisi siis 2300 euroa, sama kuin alun perin. Toisaalta hän voi jättää myös tuon etuuden käyttämättä, pitää joskus välivuoden tai varautua työttömyyteen, jolloin tuosta silloin nostetusta nelisatasesta jäisi käteen kaikki.

Jos bruttotulot ovat jotain muuta kuin kolmetonnia kuussa, niin lopputulos on suunnilleen sama kuin nytkin. Systeemistä kertyvät säästöt tulevat hyödynnettäviksi tulojen pienentyessä.

Kumitonttu kirjoitti...

Siis ihan oikeastiko olet sitä mieltä, että ihmiset eivät osaa edes säästää vaan siihenkin tarvitaan laki, virkakoneisto ja pakollinen tili jossain kuvitteellisessa pankissa jossa on joku kuvitteellinen saldo?

Kun hyvinvointivaltiolta loppuivat rahat, Libera keksi itsepalveluhyvinvointiyhteiskunnan, jossa jokainen kansalainen alkaa oman itsensä virkamieheksi. Säädetään vielä laki, että jos rikkoo lakia niin tekee itse kuulustelupöytäkirjan (saa ladata netistä), määrää tuomion (saa ladata netistä) ja asentaa ikkunoihinsa kalterit (voi tilata netistä).

Multa loppu vitsit. Toivotan viihtyisää joulua Jaskalle perheineen.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö yksi tämän perustilin ajatus kanssa ole, että se poistasi ns. kannustinloukkuja, työttömäksi joutuva tai työtön tms.. vois ottaa vaikka päivän työn, eikä se vaikuttas siihen kuukaudessa nostettavissa olevaan maksimimäärään?, aina on tietenki sellasia jotka ei välitä mistään mitään, mutta paljon on sellasia (sanoisin että iso osa)jotka päinvastoin jopa yrittäsivät säästää eteenpäin, jotta olisi tarvittaessa mahdollisuus nostaa rahaa tarpeelliseen isompaan menoon..

Tuskinpa meistä kukaan uskoo virkamiesten kaikkivoipaisuuteen (paitsi jotkut virkamiehet itse:))
Toimiva yhteiskunta tarvii virkamiehiä ja byrokratiaa, mutta ei tässä älyttömässä laajuudessaan ..

-jpt-

Anonyymi kirjoitti...

Eikö tämä liperan perustili-malli koskenut sosiaaliturvaa (ns. työttömyyskorvauksia, toimeentulotukia tms sosiaaliturvan asioita)?, miksi Kumitonttu sekoittaa siihen terveydenhuollon/sairauksien hoidon (komentissa joku harvinaissairaus)? vai ymmärsinkö väärin jotain tuosta liperan-mallista?
Toisaalta, eikö se Kumitontun haikailema eemeli-järjestelmä ollut vähän samanlainen terveydenhuollon puolella?
Tuskin sellanenkaan ilman lakia "pakkoa" toimis..

-jpt-

Kumitonttu kirjoitti...

Kalleimmat sosiaalierät ovat vanhusten laitoshoito, lasten huostaanotto ja mielenterveyspotilaat. Kukaan näistä ei kykene hoitamaan mitään teidän ihailemastanne järjestelmästä. Näitä on noun 20% kuntalaisista. Laskelmia on tehty Oulussa, Hesassa ja ulkomailla. Porukan määrä on vakio niissä kaikissa.

Työttömyyden osalta pankit tarjoavat asuntolainoihin vakuutusta. Ne kantavat huolta asiakkaidensa puskureista tarjoamalla rahastoja ja muita säästömuotoja. Niin että mihin ihmeeseen tarvitaan näiden lisäksi valtion säästötili kuvitteellisine saldoineen?

Suurin osa tervejärkisistä tienaa vähemmän kuin Jaskan laskelmassa mainitun 3.000 euroa kuussa, joten heille järjestelmästä ei ole mitään etua. Luuletteko tosissanne että he selaisivat tiliotetta käsissään ihmetellen miten kalliiksi ovat tulleet yhteiskunnalle?

jpt kyseli, että mitä muita vaihtoehtoja on kuin konkurssi ja IMF:n holhous. Voisimme aloittaa laskemalla Jaskan esimerkin tapaan yleistä veroastetta 20% ja velvoittaa ihmiset huolehtimaan asioistaan. Ne jotka eivät huolehdi, olisivat kuntien elätteinä kuten nytkin. Mikään ei varsinaisesti muuttuisi paitsi byrokraattien määrä laskisi kun ei olisi niin paljon rahaa siirreltävänä ja valtiolla velvollisuuksia perään katseltavana. No, lisäksi tulisi taloudellista dynamiikkaa, jota aina veroale tuo mukanaan.

Terveydenhuollon puolella potilasmaksut takaisin ja sielläkin sama homma: jos ei ole rahaa niin köyhäinavusta hakemaan. Onhan se noloa, mutta se on pieni murhe nykyisen kehityksen rinnalla.

Anonyymi kirjoitti...

"köyhäinavusta" ah Kumitonttu haluaa takas vanhan huutolaissysteemin :).
Mutta miksi edelleenki sekoitat tässä vanhusten laitoshoidot ja lasten huostaanoto tms. tähän liperan tekemään esityksen, joka koskisi 18-65v työikäsiä perusterveitä ihmisiä..
Miten se Kumitontun ajattelema yleinen veroaasteen lasku vaikuttas sitten mielenterveyspotilaitten tai vanhusten hoitoon, olisitko valmis esim. hoitamaan vanhemapasi kotona ?

-jpt-

Kumitonttu kirjoitti...

Joo huutolaissysteemiähän minä vain haen. Sillä että rahat on jaettu ja pelattu, ei näemmä ole sinulle mitään merkitystä.

Keskeinen ero ajattelutavoissamme on siinä, että toisilta varastetun rahan jakaminen kolmannelle osapuolella oman mielenrauhan saavuttamiseksi on minun mielestäni tekopyhää hyväntekeväisyyttä, moraalitonta ja nihilismiä.

Vasemmistolaiseen viitekehykseen liittyvä nihilismi on monen suosiossa, kuten tulonjakoa kannattavilla, kun taas itseensä luottavat kannattavat perinteisempiä arvoja. Tässä kiteytyy laajempikin yhteiskunnallinen ristiriita, jota kieltäydyt näkemästä ja keskityt luomaan olkiukkoja huutolaisista ja minunvanhempieni hoidosta. Sinun tuntuu olevan vaikea käsittää miksi me ajattelemme eri tavalla ja pidät minun mielipiteitäni "väärinä" tai "kehittymättöminä", kun kyseessä on eri ideologisesta taustasta kumpuava ero suhtautumisessamme yksilönvapauksiin.

Kuten toisaalla Hamilo hyvin totesi, liberaalien on vaikea ymmärtää konservatiivia, mutta konservatiivi ymmärtää hyvin liberaalia.

Anonyymi kirjoitti...

25v pienyrittäjänä toimineena ja tavaroista ja palveluista/töistä yksityiseltä puolelta rahani saavana toi epäsuora viittaus vasemistolaiseen nihilistiin ampuu ohi ja kaukaa..
(noh tunnustan,on jonkunverran kunnalle tehty kanssa keikkoja, pääasiassa ykstyiselle)..

Olkiukkoja ja olkiukkoja, itsehän toit nuo vanhustenlaitoshuollot ja sellaset tähän liperan-esitykseen (todellinen tarkoitushan tällä esityksellä on todellakin turhan byrokraattiarmeijan vähentäminen, mikä on hyvä, koska se turhien paperinpyöritäjien armeija syö suurenosan rahoista), tuo kysymys esim. vanhemista oli esimerkkikysymys, mistä palveluista olisit valmis luopuun laskeaksesi veroprosenttia?
(tässäki osa veroalennuksesta tulis tosin sen byrokratiarattaan pienentäminen)..

Meinaako Kumitonttu että kaikki verotus on vain ryöstämistä ja heikkoimmista huolehtimen on vain tekopyhää hyväntekeväisyyttä ja moraalitonta nihilismiä ?

-jpt-

Kumitonttu kirjoitti...

Kyllä jos se tehdään toisten rahoilla tässä mittakaavassa.

Se että olet yrittäjä ei tarkoita ettetkö voisi kannattaa hyvinvointivaltion arvomaailmaa, joka on fascistinen, joka on yksi sosialismin versoista. Onhan meillä pääministerinäkin täysverinen crony capitalist -sosialisti, vaikka juuri kukaan ei hoksaa asiaa, koska hän on perinteisen porvaripuolueen pj. Viime vuosiin asti kansa täälläkin osti tosissaan väitteen "äärioikeistolaisuudesta", mutta nyt iso osa ymmärtää mitä nationalistinen sosialismi on.

Mulle riittää tää, hyvää joulua.

Tiedemies kirjoitti...

Kumiksen asenne on vähän samanlainen kuin kommunisteilla aikanaan suhteessa sosialidemokratiaan. Bolshevikit pitivät nimenomaan demareita pahimpina vihollisinaan.

Tarkoitan tällä sitä, että kaikki inkrementaaliset parannukset joilla sosiaalivaltion aiheuttamaa haittaa vähennetään (vrt uudistukset joilla työväen asemaa parannetaan) on estettävä koska ne ovat vallankumouksen kannalta haitallisia.

Tulonsiirtoihin kuluu tälläkin hetkellä noin 20% bruttokansantuotteesta, eli kolmannes julkisen sektorin menoista. Kaikki tämä rahoitetaan veroin, vaikka suurin osa niistä on tulonsiirtoja ihmiseltä tälle itselleen eri elämänvaiheessa.

Eläkkeet yksinään ovat noin puolet tästä. Enkä ymmärrä yhtään tuota säästämisen argumenttia. Ihmiset eivät säästä paljon osaksi siksi että meillä on tämä ponzi-eläkehuijaus. Minä ja minua nuoremmat emme tule saamaan todennäköisesti penniäkään "säästämämme" eläkkeestä, mutta suurin osa ajattelee saavansa jotain joten ei säästä.

Ja siis, onhan meillä pakkosäästö nytkin. Työttömyyskorvaus yms maksetaan tosin pyramidihuijauksella, tämän ehdotuksen idea on siis se että lopetetaan se ponzi-huijaus ja laitetaan ihmiset säästämään itse se työkkäri pakolla.

Ps. Jaskan laskut ovat vähän pielessä. Kirjoitan välipäivinä tarkennusta jos ehdin. Hyvää joulua kumminkin kaikille.

Anonyymi kirjoitti...

Tietä kulkien olet tien vanki, vapaa on vain umpihanki (lainaus inttiajan kortista :))
Mistä ne yksilönvapaudet tähän keskusteluun putkahti mukaan?

-jpt-

Jaska Brown kirjoitti...

Kumitonttu on fiksu mies, mutta nyt on jäänyt tosiaan originaali lukematta. Olin itsekin samalla kantilla ennen kuin luin Liberan esityksen.

Oleellinen pointti esityksessä on juuri se, että verotaakka ei missään tapauksessa kasva, vaan todennäköisesti kevenee kunhan turhasta byrokratiasta päästään eroon.

Toivon, että Tiedemies ei ole oikeassa "sosialismi oli kommunistin pahin vihollinen" -faktan soveltumisesta tähän tapaukseen.

Niin ja Tiedemies, huitaisin esimerkin laskusta kiireessä. Tarkoitus oli vain suuntaa-antava periaatteen osoittamiseksi. Summat eivät olekaan oikein, on mahdotonta arvioida miten verotus muuttuisi. Mutta laske toki, minulla ei siihen kompetenssi riitä kun en osaa arvioida miten verotus muuttuisi - tai miten sitä pitäisi muuttaa. Ja lähetä ihmeessä laskelmasi myös Liberalle, niin saadaan tästä revohkasta ehkä jotain järkevääkin aikaan.

Kumitonttu: Tuon kolme tonnia tempaisin ihan hihasta esimerkiksi. Samat periaatteet ovat voimassa tulomäärästä riippumatta - kokonaisveroaste ei ainakaan kasvaisi. Ja ennen kaikkea ihmisellä olisi enemmän oikeutta päättää, missä vaiheessa häneltä enemmän veroja kerättäisiin! Tämä siksi, että sen nosto-oikeuden voi joko käyttää tai olla käyttämättä kunakin kuukautena.
Kumitonttu, jos Liberan raportin luettuasi pidät sitä edelleen nykysysteemiä huonompana vaihtoehtona, olen käsittänyt maailmankuvasi väärin. Mikä ei tietenkään ole mikään tae siitä, ettet olisi siinäkin tapauksessa oikeammassa kuin minä.

Kumitonttu kirjoitti...

Valitettavasti en voi priorisoida sitä lukulistalleni, joten olen täysin sinun kirjoituksesi varassa. Sanon vielä yhden kerran: ehdotus siitä, että valtio pakottaa minut säästämään jollekin kuvitteelliselle tilille sen sijaan että saan kerätä varallisuutta haluamallani tavalla on erittäin vastenmielinen.

Jätän nyt kaiken muun kritiikin syrjään kun en voi raporttiin tutustua itse.

Jaska Brown kirjoitti...

Kumitonttu: No niin, nyt ymmärsin. Eihän homma niin todellakaan mene, että valtio pakottaisi sinua "pakkosäästämään". Kyse on suuresti yksinkertaistaen siitä, että maksaisit (noin) saman määrän veroa kuin nytkin, mutta osa siitä olisi korvamerkitty sinun käyttöösi.

Noin lyhyesti ja simppelisti, jos jaetaan ihmiset kolmeen tuloluokkaan, niin homma menisi seuraavasti:

1) Luokka, joka tienaa koko ajan enemmän kuin se "pakkotalletus" (Liberan mallissa min 4000 euroa). Tämän porukan veromäärä ilmeisesti kasvaisi, mutta toisaalta he saisivat välittömästi nostaa vähintään sen kasvun verran takaisin tililtä, koska sen saldo ylittäisi tuon 20 000 euroa. Uudistuksen vaikutus tähän tuloluokkaan (johon ilmeisesti me molemmat kuulumme) olisi käytännössä nolla. (Omassa korjausesityksessäni tähän luokkaan kuuluisivat kaikki yli 2000 euroa tienaavat.)

2) Luokka, johon kuuluvat ne, jotka satunnaisesti tienaavat enemmän, satunnaisesti vähemmän kuin tuloraja. He voisivat systeemin ansiosta tasata tulonsa paremmin. Uudistuksen vaikutus tähän luokkaan olisi vähäinen, paitsi hyväpalkkaisen pätkätyöläisen kohdalla hyvin suotuisa.

3) Luokka, johon kuuluvat ne, jotka jatkuvasti tienaavat vähemmän kuin systeemiin syöttävät. Näillä henkilöillä nykysysteemissä on kannustinloukkuja aivan tolkuttomasti. Tämä systeemi vapauttaisi heidät passivoivasta työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmästä. Uudistus olisi työhaluiselle positiivinen, sosiaalipummille negatiivinen. Eli yhteiskunnallisesti kannattava.

Kumitonttu kirjoitti...

OK. Luokkaan kolme ehdotus on ilmeisesti järkevä, koska kyseinen porukka on kaikissa tapauksissa elätteinä.

Mutta nyt käsi sydämelle - kuka uskoo virkakoneiston kykenevän toimintansa supistamiseen muuta kuin väliaikaisesti pakon edessä? Me tarvitsemme "käyttöjärjestelmän" vaihdoksen, emme päivitystä. Vähän niinkuin Symbian vaihtui Androidiksi ja iOS:ksi.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo perustili-malli olis nykysellään jo tietoteknisesti varmaan helposti toteuttavissa,
verohallinnolla on nykyään jo verotilipalvelu, jolla lähinnä käsitellään alv-veroja ja työantajamaksuja ymm. ilmeisesti
se laajennetaan muihinki yritysten vero ilmoituksiin ja sellasiin ...

-jpt-

Jaska Brown kirjoitti...

KT: En minä ainakaan usko, kuten kirjoitin osiossa (4). Kuten todettu, virkamiesten asettaminen lakkautuspalkalle olisi ehkä se pienimmän riesan tie niin yhteiskunnallisesti kuin kustannuksellisesti.

jpt: Tuo olisi systeemin yksi suurimpia etuja: yksinkertainen ja helppo totettaa teknisesti.