Tervetuloa!Hakemisto (Aiempien kirjoitusten pikahaku)


Viikkojuttu (Viikon pääpauhanta)


sunnuntai 22. syyskuuta 2013

Neljä ja puoli vuotta taistelua valheita, tyhmyyttä ja pelkuruutta vastaan

Ei, tämä ei ole Jaskanpauhantaa-blogin historiikki vaikka aikamäärä täsmää kohtuullisen hyvin. Tämä on kommentaari Kokoomusnuorten ohjelmaan, joka on tietyissä suvaitsevaisissa piireissä saanut samanlaisen vastaanoton kuin jos se olisi suoraan lainattu siitä kirjasta, jonka alkuperäinen nimi on otsikkoon varastettu. Havaittiinpa jopa kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna "Hottis" Kosken ulkonäön ja hiustyylin muistuttavan sekä Eva Braunia että Kansallissosialistisen naisliiton johtajaa Gertrud Scholz-Klinkiä.

Tyypilliseen tapaan itse asiaa googlettamalla kärkeen nousee kommentteja, joista moni on varmaan kirjoitettu ohjelmaa edes lukematta. Vasta kahdeksantena komeilee varsinainen ohjelma. Sijoitus on silti poikkeuksellisen korkea jos vertaa esimerkiksi johonkin Halla-ahon kohukirjoituksen etsintään. Tästä voidaan päätellä, että demonisointiaste ei sentään ole noussut yhtä korkeaksi. Mutta ensin tutkitaan, sitten vasta hutkitaan.

Seuraavassa olen ruotinut ohjelmaa läpi. Ehkä hieman alle puolet kohdista olen poistanut, koska niihin minulla ei ole mitään sanottavaa tai sitten en katso asiantuntemuksen puutteessa kykeneväni kommentoimaan niitä. Jäljelle jääneet sitten alla kohta kohdalta:


1. Talouspolitiikka

• Julkisen talouden alijäämää paikataan pääasiassa menoleikkauksin
Hyvä, mutta mistä? Julkinen sektori on paisunut siten, että tarpeellisen työn suorittajien lisäksi duunissa on paljon näennäistyöntekijöitä, joiden hyöty on hyvässä tapauksessa plusmiinus nolla ja huonossa negatiivinen. Leikkaukset on suunnattava turhiin rönsyihin eikä suorittavalle puolelle.

• Ansiotulo- ja pääomaverotuksen progressiosta luovutaan ja siirrytään tulojen suhteellisen verotukseen
Ei näin. Progressiota tulee lieventää, se on totta, mutta ei luopua. Käytännössä progressio on osin siirtynyt bruttopalkkoihin ja se on negatiivinen ilmiö. Herättää kateutta, jos toinen tienaa bruttona kuusi ja toinen kolme tonnia, vaikka käteen jäävä osuus onkin enemmän tienaamalla vain tonnia suurempi. Jos keskiluokan tuloissa ei olisi progressiota, bruttopalkkaero olisi pienempi, samoin kateuden määrä. Vaikka nettotuloero olisi edelleen sama. Progressio tulee suunnata entisellä voimallaan eniten tienaaviin, kun nyt käytännössä kaikki veroprosenttia nostavat kynnykset osuvat keskiluokan haarukkaan.

• Nykymuotoisesta kehitysavusta luovutaan
Bravooo! Jos joku haluaa auttaa, auttakoon omilla eikä muiden rahoilla.

• Euroopan unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön ja euromaiden tukemisesta
pidättäydytään jatkossa
Tuplabravoo! Ensimmäinen itse asiasta ja toinen näpystä Kataiselle.

• Perintöverotuksesta luovutaan kokonaan asteittain
No ei. Perintöveron alarajaa tulisi nostaa reilusti, vaikka johonkin 50 000 euroon. Mutta siitä ylöspäin rajut prosentit siten että kokonaistuotto säilyisi vähintään samana. Tämä tietysti tarkoittaisi lahjaveron ja perintöveron eriyttämistä siten, että lahjavero säilyisi suunnilleen ennallaan.

• Vero-, maahanmuutto- ja sosiaaliturvajärjestelmiä kehitetään siten, että ne kannustavat työperäiseen maahanmuuttoon
Täsmennys: kehitetään siten, että kannustus sosiaaliturvaperusteiseen maahanmuuttoon loppuu.


2. Työ- ja elinkeinopolitiikka

• Työuria pidennetään systemaattisesti koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentämällä.
Ihan hyvä, mutta saivartelutäsmennys. En halua, että minua hoitaa neljä vuotta opiskellut lääkäri tai että 60-vuotias palomies hoitaa pelastustoimet savusukeltajana.

• Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisesti molempien vanhempien työnantajien kesken, ja tätä varten on perustettava rahasto.
Turhaa byrokratiaa. Työnantajan vastuulle jääviä kustannuksia on vähennettävä, mutta esim. valtion varoista tehtävin korvauksin, mikä on vähemmän byrokraattista.

• Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistetaan.
Ei. Työntekijällä on oltava suojansa ja ammattiliitto on paras siitä huolehtimaan. Tosin ammattiliitot ovat kyllä muuttuneet suureksi osaksi valta- eikä työsuojelujärjestöiksi, mutta se ei poista perusajatusta.

• Valtion ja kuntien monopoleja puretaan ja niiden toimialoja vapautetaan kilpailulle.
Valtion tehtävänä on hoitaa puolustus ja yleinen järjestys, kuntien terveydenhoito ja koulutus. Nämä – tukipalveluineen kuten kiinteistönhoito - on pidettävä yhteiskunnan hallussa.

• Työntekijän ensimmäinen sairauspoissaolopäivä tehdään palkattomaksi
Vähän joustoa. Vasta kalenterivuoden toisesta sairauslomasta alkaen.

• Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäistään vähentämällä turhaa sääntelyä, esimerkiksi vapauttamalla kauppojen aukioloaikoja säätelevä liikeaikalaki
Ei. Jo nyt on piru jos ihmiset eivät osaa hoitaa asioitaan normaaliaikaan. Yhteiskunnalliselta kannalta on parempi, jos elämä on selkeästi jakautunut arkeen ja vapaa-aikaan. Lisäksi vapaa aukiolo on pienyrittäjille haitta ja suosii isoja ketjuja.


3. Sosiaali- ja terveyspolitiikka

• Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon poistetaan siinä tapauksessa, että toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona.
Ei. Ajatus sinänsä kuulostaa hyvältä, mutta käytännön toteutus ei onnistu järkevästi. Esimerkiksi pätkätyöläiset, jotka joutuisivat aina hakemaan hoitopaikkaa lyhyellä varoitusajalla uudestaan. Jos kerran maksaa, niin on oikeus – vaikka maksu ei katakaan kustannuksia.

• Kunnallisia päivähoitomaksuja kehitettävä porrastamalla maksu todellisiin hoitotunteihin perustuvaksi.
Turhaa byrokratiaa taas, nykyinen malli toimii. Tulisi turhaa kyttäämistä tunneista ja laskemista, kuinka kauan se Liisa-Petteri nyt tässä kuussa olikaan. Sen sijaan maksuluokkia olisi yhdenmukaistettava – ei väänny ymmärrykseen miksi päivähoito on toisille kalliimpaa ja toisille halvempaa. Taas yksi turha kannustinloukku poistettavaksi.

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja karsitaan tarjoamalla palveluita entistä enemmän verkossa.
Tämä edellyttää paremman tiedonsiirron sallimista. Viimeisin pöljä esimerkki ylimitoitetusta tietosuojasta oli se, että koulukuraattorit eivät saa tietoa oppilaiden lintsauksesta yhdellä klikkauksella, vaan joutuvat käymään läpi hitonmoisen byrokratian.

• Päihdehuollon palveluita tulee keskittää ja karsia, ja päihdeongelmaisten sosiaalietuuksia ei tule maksaa käteisellä, vaan esimerkiksi ruokakupongeilla.
Siis onko niitä maksettu käteisellä? Onko joku joskus nähnyt juoppoa joka ostaisi ruokaa jos viina on vähissä? Kyllä on kirveellä töitä.

• Eutanasia laillistettava Suomessa
Mihin eutanasiaa tarvitaan? Kyllä nyt itseltä pitää nirri saada pois ilman apua, kuten olen aiemmin kirjoittanut. Jos joku suo tähän mahdollisuuden esim. jättämällä tappavaa myrkkyä lähettyville ja tämän sallimisesta pitää sitten kirjoittaa laki, niin antaa mennä sitten.


4. Koulutuspolitiikka

• Perusopetuksessa tuetaan tasoryhmien muodostumista nykyistä tehokkaammin.
No vihdoinkin. Peruskoulu on fiksuille yhdeksänvuotinen kunnallinen päivähoito. Siitä on viimeinkin tehtävä oppilaitos.

• Perusopetuksessa erityisoppilaiden sijoittamista yleisopetuksen luokkiin tulee vähentää.
Yleisopetukseen integroitut erityisoppilaat on pikaisesti derivoitava takaisin erityisopetukseen. Yhden tai kahden oppilaan oikeus oleilla muiden oppilaiden kanssa ei voi kävellä kahdenkymmenen muun oppilaan työrauhaoikeuden yli.

• Perusopetuksen tuntijakouudistus tulee ottaa uudelleen valmisteltavaksi, jotta opetus vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan tarpeita
• Jokaisen on opiskeltava äidinkielensä lisäksi kahta vapaavalintaista vierasta kieltä
Näitä sivusinkin edellisessä viikkojutussa.

• Lukiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin korkeakoulutuksen tarpeita
Ei tarvitse kehittää, nykyinenkin riittää. Kunhan peruskoulun tasoa nostetaan lukioon aikovien osalta.

• Lukiota ja ammattikoulua tulee kehittää jatkossakin erillisinä koulutusmuotoina
Hyvä. Ruotsin malli on nähty ja jäljet pelottavat.

• EU ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille tulee määrätä lukukausimaksut, jotka opiskelija voi myöhemmin vähentää verotuksessa, mikäli jää Suomeen työskentelemään.
Oikein. Nykysysteemi on älytön, siinä etenkin AMK:t haalivat ulkomaalaisopiskelijoita rahasammokseen.

• Korkeakoulujen julkisen rahoituksen tulee perustua entistä enemmän tuloksellisuuteen sekä koulusta valmistuvien määriin.
Varoitus. Kuka valvoo tasoa? Kun rahoitus on perustunut valmistuvien määrään, vaatimustaso laskee ellei sitä valvota. Pitää olla aika pirun korkea moraali, jos rahoitus riippuu tutkintojen määrästä ja itse saa päättää mitä tutkintoon sisältyy ja mitä vaaditaan.

• Alemmasta korkeakoulututkinnosta tulee tehdä korkeakoulujen perustutkinto ja alempi korkeakoulututkinto tulee asettaa pätevyysvaatimukseksi julkishallinnon viroissa, joissa ei tosiasiallisesti tarvita ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista osaamista.
Pätevyysvaatimuksia tulee tosiaankin höllätä ja katsoa ennemminkin osaamista.

• Ammattikorkeakouluopetusta tulee keskittää laajempiin yksiköihin lukuisien sivutoimipisteiden sijaan
Toisaalta sivutoimipisteet ovat monille pikkupaikkakunnille tärkeitä. Tätä tulee harkita tapauskohtaisesti.

• Siirtymisille korkeakoulujen sisällä ja niiden välillä tulee asettaa valtakunnalliset standardit
Kyllä. Esimerkki naurettavuuden huipusta on se, että AMK:hon ei voi siirtyä korkeakoulun vastaavalta alalta, mutta toisen AMK:n vastaavalta linjalta voi. Ihan sama kuin että farmiliigan joukkueeseen ei voisi siirtyä ylemmältä sarjatasolta.

• Opintotukea rajoittavat tulorajat tulee poistaa. Opintotuki tulee jatkossa määräytyä opintosuoritusten mukaisesti.
Erinomaista, noin periaatteessa. Sitten vielä pitäisi saada opintosuoritusten mitta yhtä vaativiksi eri opintoaloilla. Tosin tämä on kai viime aikoina alkanut vastata enemmän todellista tilannetta.


5. Kuntapolitiikka

• Kuntien lakisääteisiä tehtäviä karsittava määrällisesti
Kuten aiemmin totesin, koulutus ja sairaanhoito. Muut sitten mahdollisimman vähiin.

• Kuntaliitosselvitykset perustetaan tutkimustietoon ja niillä tavoitellaan tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kunnan koko ei ole itseisarvo.
Kokemusta on sekä onnistuneista että epäonnistuneista liitoksista. Kuntakoko ei ratkaise yhtään mitään.

• Kuntien perustuslaillista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkossakin
Jos Huitsinnevadaa yritettäisiin pakkoliittää muutaman muun kunnan kanssa supersuureksi kunnaksi lähimmän kaupungin kanssa, täällä perustettaisiin varmaan suojeluskunta ja alkaisi sissisota.

• Kuntapolitiikan demokratiaa halventavista sukupuolikiintiöistä luovutaan
Ja kaikkea muutakin demokratiaa ne halventavat. Tai vähintäänkin voitaisiin ottaa kauppaneuvos Paukun legendaarinen ohje lisämomentiksi: jos ei löydy sopivaa naista, niin naiskiintiön täyttämiseksi paikalle voidaan valita vittumainen mies.

• Kuntien hankinta- ja kilpailuttamisosaamista on nostettava esimerkiksi it-hankkeiden osalta
Näissä onkin aika monta veroäyriä palanut hukkaan Microsoftin ja kumppaneiden iloksi.


6. Maa- ja metsätalouspolitiikka

• Kaikilla maatalouspolitiikan ratkaisuilla pyritään vähentämään tukiriippuvuutta.
Omavaraisuus on silti turvattava kaikilla välttämättömillä aloilla.

• Tuontielintarvikkeilta vaaditaan samoja hygienia-, ympäristö- ja tuotantoeläimen hyvinvointistandardeja kuin kotimaiselta ruoalta.
Erittäin hyvä. Tämä tukisi suomalaista tuotantoa paremmin kuin mikään suora tukiraha ja tulisi kokonaiskansantaloudelle selvästi halvemmaksi, jopa parhaassa tapauksessa voitolliseksi.

• Jokamiehenoikeuksia ei rajoiteta kaupallisen marjanpoiminnan osalta.
Samalla poistetaan diskoraha turvapaikanhakijoilta ja kannustetaan heitä tienaamaan omat rahansa, niin on ekologisempaa kun ei tarvitse enää lennättää Thaimaasta poimijoita.

• Alle 25-vuotiaat vapautetaan valtion kalastusmaksuista.
Hyvä. Lähikalastusta on hyödynnettävä enemmän ja tämä kannustaa siihen.

• Veden käyttöä tehostetaan maataloudessa Euroopan alueella
Mitä tämä meille kuuluu? Suomessa riittää kyllä vettä.


7. Ulko- ja eurooppapolitiikka

• Pohjoismaista yhteistyötä lujitetaan entisestään, varsinkin puolustusasioissa.
Tä? Norja ja Tanska kuuluvat NATOon, Ruotsi ei. Tähän asti pohjoismainen yhteistyö on ollut pääasiallisesti sitä, että Ruotsi luottaa siihen että Suomen puolustus kestää.

• Euroopan unionin puolustusyhteistyötä tulee lujittaa
Heikkoa ei kuuntele kukaan. Jos EU:ta halutaan kehittää, sen on oltava myös sotilasmahti. Kokonaan toinen juttu on sitten se, halutaanko EU:ta kehittää. Mutta jos halutaan, niin puolustus kuntoon.

• Sisäpoliittinen valta ei saa perussopimusten vastaisesti siirtyä unionin päätöksentekoelimiin.
Oikein ja tärkeää.


8. Oikeus- ja turvallisuuspolitiikka

• Pohjois-Atlantin liiton (NATO) jäsenyyttä on haettava välittömästi
Jaa, tuo selittikin sen pohjoismaisen puolustusyhteistyön. Tai tarkemmin sanottuna tekee sen tarpeettomaksi. Tähän en osaa sanoa muuta kuin ehdoton ehkä. Eli periaatteessa ei, mutta teoriassa kyllä, käytännössä epäilyttää kovasti.

• Suomen puolustusvoimien tulevaisuus ja rahoitus on turvattava vuoden 2015 jälkeenkin. Uusiin nykyisen vaalikauden kaltaisiin "puolustusvoimauudistuksiin" ei ole maanpuolustuksella enää varaa
Kyllä. Rautaa rajalle.

• Terroristien koulutusleireille ja toimintaan osallistuminen on kiellettävä
Mikä on terrorismia? Sanoisin että ulkomailla tai ulkomaalaisten toimesta annettava koulutus on välttämätön joskaan ei riittävä ehto. Mikäli tämä toteutuu, niin kengän kuva persiiseen ja ulos maasta.

• Väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista annettavien vankeustuomioiden vähimmäisrajoja on nostettava. Suomessa tuomitaan liikaa vankeusajan marginaalin minimin mukaan
• Ehdollisten vankeustuomioiden määrää väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista vähennettävä
Vähimmäisrajoista en tiedä, mutta ehdollista ei pitäisi ikinä antaa siinä tapauksessa, että kyseessä on tuntemattomaan uhriin kohdistunut teko.

• Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen lopetettava
Ja suurin osa entisistäkin palautettava. Olen esittänyt yhtä selvää kriteeriä turvapaikanhakijoihin ja muihin vastaaviin. Kun tavoitteena on kerran tehdä Suomesta tupakoimaton maa, niin tupakanpoltto tulisi olla turvapaikanhakijan karkotuspäätöksen automaattinen peruste.

• Kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoiva lakipykälä poistettava. Uhrittomia ajatusrikoksia ei tule olla
Yksityiskohtaisempi selvitys paremmin muotoillusta pykälästä, Halla-ahon Scripta.

• Ulkomaalaiset rikoksentekijät karkotettava välittömästi pois maasta
Olettaen että rikos oli sellainen, josta voidaan tuomita vankeutta.

• Sakkojen muuntorangaistus vankeudeksi palautettava
Kyllä, nykyisin sakot eivät toimi tulottomille.

• Törkeiden rikosten valmistelu kriminalisoitava
Kyllä, helpottaisi poliisin työtä.

• Paljousalennukset pois rangaistuksista. Yhdellä vankeustuomiolla ei tule sovittaa muita mahdollisesti langetettuja vankeustuomioita, eikä tutkintavankeutta tai muita aiempia vankeusvuosia tule vähentää langetetusta uudesta vankeustuomiosta. On väärin, että murhaaja voi sovittaa yhdellä elinkautisella mahdollisista muista murhista tulevat
elinkautiset
Kyllä, tämä on aivan käsittämätöntä ollutkin. Samoin karkaamisesta tulisi tulla lisärangaistus.


• Elinkautisesta armahtamista voi hakea vasta 25 istutun vankilavuoden jälkeen
Liikaa. Tosin nykyinen automaattiarmahdus tulisi poistaa. Enemmän tapauskohtaista tarkastelua.

• Suomen tulee irtisanoutua Ottawan sopimuksesta
En ole henkilökohtaisesti tätä hyväksynytkään. Kyllä minun ja maantien välissä olisi aina pari- kolme omatekoista putkimiinaa. Olen mieluummin sotarikostuomioistuimessa Haagissa kuin kuollut. Suomi voi luopua jalkaväkimiinoista vasta sitten kun Venäjä luopuu jalkaväestä.


9. Energia- ja ympäristöpolitiikka

• Kansalliset energiantuotannon tuet tulee asteittain poistaa ja mahdolliset tukitoimet kohdistaa investointien ja tuotekehitykseen
Hyvä. Jos EU:n ilmastohömppä jatkuu välittämättä siitä, mitä muualla maailmassa tehdään, kilpailukykyisille innovaatioille on käyttöä.

• EU:n päästötavoitteita tulee kohdentaa maille, joiden päästötaso on korkein
Huomioidaan nyt kuitenkin ilmaston asettamat vaatimukset. Suomessa pitää polttaa puuta takassa vähän useammin kuin Kreikassa.

• Ydinvoimalupapäätökset siirretään työ- ja elinkeinoministeriölle ja kaikki turvallisuus- ym. määräykset täyttävät hakemukset hyväksytään.
Ja vaaditaan suomalaiset duunarit tekemään niin ei käy kuten Olkiluodossa.

• Kaavavalituksia tulee suitsia rajaamalla valitusoikeutta vain suunnitteluvaiheessa kirjallisen muistutuksen tehneille ja asettamalla valitusmaksu, joka palautetaan valituksen ollessa aiheellinen
Valitusmaksut eivät kuulu demokraattiseen hallintotapaan. Toki prosessia on nopeutettava, ettei eri oikeusasteissa valituksiin kulu nykymenon mukaisesti kohtuutonta aikaa jonkun änkyrän tehdessä kiusaa. Valitusmaksun käyttöönottoa ylemmissä instansseissa voi harkita ellei muuta konstia löydetä, mutta ensimmäisen valituksen on oltava maksuton.

• Kuntien vanhentuneita yleiskaavoja tulee päivittää ja uusissa asemakaavoissa tulee välttää liiallista sääntelyä esimerkiksi rakenneratkaisuiden suhteen
Kotini on linnani, myös sen ulkomuoto. Oikein, toki joku roti pitää säilyttää.


10. Liikenne- ja viestintäpolitiikka

• Taksi-, rautatie- ja linja-autoliikenne vapautetaan kilpailulle
Tyhjä lause. Kyllä noilla aloilla kontrolli on oltava, kyse on sen asteesta ja pitäisi täsmentää mitä tällä tarkoitetaan.

• Autovero poistetaan kokonaan uusilta autoilta
Ei. Nykyinen systeemi toimii paremmin kuin yleisesti kuvitellaan; hillitsee kulutusta joka ei Suomelle tuottaisi mitään, autot ovat tuontitavaraa.

• Autoilijoilta perittäviä maksuja ja veroja vähennettävä
Ainakin nopeusvalvontakameroiden systeemiä tulisi tarkistaa. Se on nykyisin lähinnä lisäveron tapainen. Liikun tien päällä semmoisen 50 000 kilometriä vuodessa ja tiedän kyllä miten homma toimii. Valvontakameroista varoitetaan kyltillä. Kaahaajat osaavat kyllä hidastaa oikeassa paikassa, kyllä he ovat tutulla tiellä tarkkana tai muuten vain seuraavat tilannetta. Jarruvalot välkähtävät ja kohta on taas jalka konehuoneessa, nähty monta kertaa. Vaan antaas olla jos ei tunne tietä eikä huomaa nopeusrajoituksen vaihtuneen 100:sta 80:een niin kohta tulee pikavoitto. Tai jos sattuu ajamaan vain 5 km/h ylinopeutta, niin siitäkin muistutetaan. Haluan poliisit takaisin puskaan kyttäämään! Ei todellisia liikenneturvallisuuden vaarantajia kameroilla kiinni saada, kameroiden tehtävä on vain kerätä kunniallisilta kansalaisilta huolimattomuuslisävero.

• Suomi alkaa suunnitella yhteistyössä muiden maiden kanssa raideyhteyttä Jäämerelle
Hyvä. Sitä ennen olisi tietysti hyödyllistä neuvotella Petsamo takaisin.

• Autokoulu muutetaan yksivaiheiseksi ja sen kasvatettua pakollista opetusmäärää leikataan.
No ei todellakaan. Talviajokurssin pakollisuus on erinomainen asia. Jos ajokortti on suoritettu pelkästään kesällä, kyllä liukkailla keleillä on ihmeessä. Pakollista opetusmäärää voidaan kyllä leikata, mutta sen tilalle voisi harkita ajelua vähintään kymmenen vuotta ajokortin omistaneen valvonnassa.

• Liikenneturvallisuus taataan säätämällä ajokortin suorittamiseen liittyvien kokeiden vaikeus riittävälle tasolle.
Hyvä. Nykyään liikenteessä näkee porukkaa, joka on saanut ajokorttinsa KELAn arpajaisista. Ja kasikympin lätkä takaisin! Kuitenkin eri systeemillä kuin ennen. Uusien ajokorttien omistajien on käytettävä sitä kunnes kakkosvaihe on suoritettu. Samoin jos kortti on ollut hyllyllä, seuraavat kuusi kuukautta sen palautuksen jälkeen ajetaan kasikympin lätkä takaikkunassa.

• Yleisradio pilkotaan osiin ja yksityistetään ja tärkeät julkisen palvelun toiminnot kuten hätätiedotteet ostetaan budjettivaroin
Parempi vaihtoehto: yleisradiolaista poistetaan maininta monikulttuurisuuden kannattamisesta ja tilalle otetaan suomalaiskansallisuuden ajaminen. Lain toteuttamista valvotaan potkimalla sitä rikkovat toimittajat ulos. Jos tämä ei onnistu, niin sitten yksityistäminen.

• Viranomaisasiointi mahdollistetaan Internetissä kaikissa niissä asioissa, joissa fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä
Tähän ollaan entistä enemmän menossa muutenkin ja hyvä niin. Tiedonkulkua viranomaisten välillä tulee parantaa henkilörekisterilain estämättä.

• Rangaistuksia törkeistä rattijuopumuksista tulee koventaa, esimerkiksi tuomitsemalla rikoksentekoväline, eli ajoneuvo, tai sen arvo valtiolle
Joo ja ei. Koventaa pitää, mutta ajoneuvoja on eri arvoisia. Ehdotettu pykälä antaisi eri tuomioita samasta rikoksesta.

• Suomessa ei oteta käyttöön autoilijoiden ruuhkamaksuja
Hyvä. Ruuhkat ovat siihen aikaan kun autoja oikeasti tarvitaan eli duunarit menevät töihin. Monille omalla autolla liikkuminen on välttämätöntä. Ruuhkia on hillittävä ottamalla käyttöön järjestelmä, joka tekee työmatkalaisille joukkoliikenteen käytön lähes ilmaiseksi.

• Käyttövoimavero poistetaan
Typerä jäänne menneisyydestä, jos se keksittäisiin nykypäivänä niin vero mätkäistäisiin bensakoneille eikä dieseleille.

• Talvirengaspakko poistettava
Asuuko tämän kirjoittaja Espanjassa? En TODELLAKAAN halua ajaa talvikelissä maantiellä tietoisena siitä, että jollakulla kanssakulkijalla on kesäkumit alla. Hassua kyllä, tämä sinänsä typerä ehdotus on jostain syystä erinäisissä kommenteissa saanut toisen, lähes yhtä typerän muodon. Olen kuullut väitettävän, että kokoomusnuorten ohjelmassa vaaditaan nastarengaskieltoa ja luulin siksi itsekin, että näin on. No, tämä ei siis ole totta. Sen sijaan on mahdollista, että joku ryhmittymä sitä kitkarenkaiden kehittymisen ansiosta kohta vaatii. Tiedoksi että kitkarenkaat toimivat kyllä lumisissa oloissa hyvin, mutta jäisellä tiellä nasta on ylivoimainen. Ainakin syrjäisemmillä ja jyrkemmillä teillä kitkarengas jättää mäkeen. Jos omassa autossa olisi talvella kitkat alla, niin jäisi muutamana päivänä vuodessa kotiin tulematta.

• Kuorma-autokorttien ikärajat on palautettava kahdeksaantoista vuoteen ja ammattipätevyyden vaatimuksia on madallettava
Sen verran on tästä asiasta sisäpiiritietoa, että rahtarit on pistetty todella ahtaalle kaiken maailman turhien koulutusten kanssa. On toki hyviäkin asioita joukossa, mutta osa tuntuu pelkältä kiusanteolta, kun juttuja kuuntelee.


Johtopäätökset

Ohjelmassa on paljon hyvää. Osa sen vaatimuksista laitettakoon nuoruuden höperehtimisen piikkiin. Kokoomusnuorissa on kuitenkin ainesta, kunhan nuoret miehet saavat hormonitasapainonsa kuntoon ja nuoret naiset perustavat perheen. Tunnetusti politiikassa lapsettomat naiset ovat niitä vaarallisimpia tapauksia. Puheenjohtaja Susanna Koski vaikuttaa kyllä ainakin ohjelman ja esiintymisen perusteella fiksulta yksilöltä huolimatta siitä, että on koulutukseltaan yhteiskuntatieteen maisteri. Osa tavoitteista lienee tarkoituksella yliampuvia, jotta saataisiin edes osa niistä läpi. Joka tapauksessa ohjelma on ylivoimaisesti tervejärkisempi kuin minkään nykyhallituspuolueen ohjelma. Pienellä rukkaamisella siitä saisi jopa erinomaisen hallitusohjelman.

Tärkeintä on se, että ohjelma veisi yhteiskuntaa meritokraattiseen suuntaan. Jo sen takia sille voi antaa ne yliampuvuudet paljolti anteeksi.

43 kommenttia:

Tomi kirjoitti...

Ohjelmasta huomaa tekijöiden olevan rikkaiden perheiden opiskelijakakaroita. Eli kultapossukerholaisia.

Tämän huomaa korkeakoulupolitiikastaan ja heidän kannastaan perintöveroon.

Kunnon libertaari yksityistäisi korkeakoulut ja laittaisi opiskelijoille lukukausimaksut. Sanomattakin olisi selvää, että opintotuesta luovuttaisiin.

Tomi kirjoitti...

Kuinka ulalla ovat Ottawan sopimuksesta itkevät? Jalkaväkimiinoilla ei taistella moderneinasein varustautunutta vihollista vastaan. Jalkaväkimiinat sopii rättipäiseen, turhaan sissitaisteluun, kun maa on jo miehitetty. Ohjuksia, panssareita ja lentokoneita jalkaväkimiinoilla ei pysäytellä.

Kumitonttu kirjoitti...

Joko progressiivinen tulovero tai perintövero. Ei molempia.

Miksi ihmeessä kunnan pitää tuottaa sairaanhoidon palvelut? Jo nyt näkee että olemme vähitellen palaamassa vanhaan malliin, jossa yksityisinä ammatinharjoittajina toimivat lääkärit ottavat väestövastuun pitkäaikaisesta kansanterveystyöstä. Vastaavasti lääkärit käyvät sairaaloissa konsultoimassa, koska se on ainoa tapa ylläpitää julkisia sairaaloita. Julkinen voi tehdä jonkin aikaa markkinaehtoisesta tavasta poiketen, mutta raha se ratkaisee sielläkin.

Tomi kirjoitti...

Kyllä yksityisiä lääkäriasemia voi olla kunhan KELA ei korvaisi senttiäkään niiden käyttämisestä.

Tomi kirjoitti...

Kumis, eikö me ollakaan oman onnen seppiä? Kyllähän todellisessa meritokraattisessa yhteiskunnassa kakarat eivät perisi vanhempiaan.

Kyllähän sitä on helppo väittää olevansa erinomainen rikasihminen, kun on perinyt isäpapalta miljoonaomaisuuden.

Tomi kirjoitti...

Tuosta valtionkalastuksenhoitomaksusta. Itse laittaisin rajan 15 v. Mato-onkia ja pilkkiä voi jo nyt kuka tahansa ilman kalastuksenhoitomaksua.

Iso osa kalastelee ilman mitään lupia ja elävät alamittojen ja silmäkokorajoitusten suhteen kuin lehmät pellossa.

Tomi kirjoitti...

Jaska:"Parempi vaihtoehto: yleisradiolaista poistetaan maininta monikulttuurisuuden kannattamisesta ja tilalle otetaan suomalaiskansallisuuden ajaminen. Lain toteuttamista valvotaan potkimalla sitä rikkovat toimittajat ulos. Jos tämä ei onnistu, niin sitten yksityistäminen."

Haluat siis kansallismielistä propagandaa ja poistaa toimittajien sananvapauden, ymmärsinkö oikein?

Tomi kirjoitti...

Jaska:"Hyvä. Jos EU:n ilmastohömppä jatkuu välittämättä siitä, mitä muualla maailmassa tehdään, kilpailukykyisille innovaatioille on käyttöä."

Oletko hypännyt Kumitontun kaltaisten tiedettä vihaavien ja sitä ymmärtämättömien kelkkaan?

Korppi on oikeus kirjoitti...

Kuinka ulalla ovat Ottawan sopimuksesta itkevät? Jalkaväkimiinoilla ei taistella moderneinasein varustautunutta vihollista vastaan. Jalkaväkimiinat sopii rättipäiseen, turhaan sissitaisteluun, kun maa on jo miehitetty. Ohjuksia, panssareita ja lentokoneita jalkaväkimiinoilla ei pysäytellä.

Ensinnäkään Suomen doktriiniin ei kuulu käyttää miinoja miten sattuu kuten kehitysmaissa. Toisekseen myös panssarimiinat ovat olemassa. Ja niitä löytyykin Suomen armeijalta koko valikoima. Ideana on suluttaa paikkoja ja ohjata vihollisen liikkumista haluttuun suuntaan. Ja tähän arkoitukseen tarvitaan niin panssari- kuin jalkaväkimiinojakin. Esimerkiksi telamiinoitteen raivaamista vaikeuttaa huomattavasti sen höystäminen kosketuksesta räjähtävillä sirotemiinoilla. Ulalla ovat siis olleet Suomen päättäjät, jotka vetivät Suomen mukaan kehitysmaille rukattuun sopimukseen.

Ja mitä itse kirjoutkseen tulee, ei minulla ole siihen lisättävää. Kiihkokonta analyysia eri kohdista. Vaikka sekoomusnuoret ovat pääosin kultalusikkaisia tolvanoita, olen joistakin kohdin heidän ohjelmassaan samaa mieltä. Tosin, kuten Jaska huomauttaakin, monet kohdat ovat luultavasti tarkoituksella ympäripyöreitä ja Jaskan tarkennukset ovatkin huomattavasti järkevämpiä.

Tomi kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Tomi kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Tomi kirjoitti...

Korppi on oikeus, Ottawan sopimus ei kiellä panssarimiinoja vain jalkaväkimiinat.

Jalkaväkimiinoin ei esim. Venäjän hyvin teknistä armeijaa pysäytetä. Suomen armeija ei millään keinoin nykyaseistuksellaan Venäjän armeijalle pärjäisi.

Korppi on oikeus kirjoitti...

Hyvä. Jos EU:n ilmastohömppä jatkuu välittämättä siitä, mitä muualla maailmassa tehdään, kilpailukykyisille innovaatioille on käyttöä.

Jos ilmastohömpällä tarkoitetaan päästökaupan kaltaista pelleilyä, tai oman maan teollisuuden siirtämistä muualle tupruttamaaan, olen samaa mieltä. Sen sijaan päästöttömämmän teollisuuden ja energiantuotannon kehittäminen ovat ainoastaan positiivisia asioita. Usein kuuleee, ettei meidän kannata edes yrittää koska Kiina. Kannattaa muistaa, että Kiinankin suuret päästöt liittyvät varmasti osaltaan siihen, että omaa teollisuuttamme on ulkoistettu sinne. Päästöt eivät näin ollen katoa mihinkään, vaan ainoastaan vaihatavat lähdemaata.

Ympäristöasiat eivät tietysti olletkaan tuon ohjelman pääasia, mikä taas sinäsä ei heidän talousliberalististen kantojensa vuoksi yllätä. Onhan ympäristönsuojelu heidän kantiltaan vain yhdenlaista fasisimia markkinoita rjoittamaan. Toisaalta taas persuissakin, jota voi konsrvatiivisena puolueena pitää, eivät ympäristöasiat ole korkeassa arvossa. Ja syynä usein "koska vihermokuttajat ja hipit". Timo Hännikäinen onkin kirjoittanut aiheesta erinomaisen esseen. Eli miksi monet konservatiivit, joille ympäritönsuojelu olisi luonteva osa aatetta, vastustavat sitä. Mikä on sääli.

Tomi kirjoitti...

EU on maailman suurin talousalue, joten EU:n päästöjen rajoittaminen ei ole hölynpölyä.

Korppi on oikeus kirjoitti...

Jalkaväkimiinoin ei esim. Venäjän hyvin teknistä armeijaa pysäytetä. Suomen armeija ei millään keinoin nykyaseistuksellaan Venäjän armeijalle pärjäisi.

Ei nillä sitä pysäytetäkään, vaan hidastetaan. Ne luovat myös ison pelotevaikutuksen.

Enkä sanoisi Venäjän armeijaa hyvin tekniseksi. Ottaen huomioon sen surkean yleistason, tarjoaisi SA kovan vastuksen. Se, että voittaisiko Suomi yksin, on toinen juttu. Siksipä Natoon liittyminen on ainoa oikea vaihtoehto (kuten tietysti nykyisen kaltaisen puolustuspolitiikan lopettaminen. Nykyisellään puolustusvoimat tekee hidasta kuolemaa).

Tomi kirjoitti...

Korppi on oikeus, Venäjän armeijan pieni yksikkö murskasi Georgian armeija parissa päivässä. Georgian armeija on teknisesti Suomen armeijan tasolla, ja sillä oli NATO-neuvonantajia käytössään.

Tomi kirjoitti...

Huomautus Jaskalla, Koski ei kirjoittanut sanaakaan ohjelmasta. Hän on nähtävästi täysin sätkynukke. Haastatteluissa hän ei ole edes ymmärtänyt kaikkia ohjelman kohtia.

Tomi kirjoitti...

Jaska et käytännössä ole kokoomusnuorten kanssa samaa mieltä kuin ulkomaalaiskysymyksissä. Miten ohjelma muka on mielestäsi hyvä?

Stig Framåt kirjoitti...

Tomi osoittaa erinomaista asiantuntemusta verratessaan Suomen puolustusvoimia Georgian ammattiarmeijaan. Kyllä, samaa tasoa ovat.

Jaska Brown kirjoitti...

Tomi: Ohjelmasta huomaa tekijöiden olevan rikkaiden perheiden opiskelijakakaroita. Eli kultapossukerholaisia.
Osin noin. Mutta esimerkiksi Susanna Kosken isä oli kauppamatkustaja ja äiti fysioterapeutti.
Kuinka ulalla ovat Ottawan sopimuksesta itkevät?
Luulen tietäväni asiasta kantapään kautta aika paljon. Jos olen kykkimässä tien varressa niin pyyhin sopimuksella saman tien persiini, on huomattavasti turvallisempi olo kun minun ja tien välissä on muutama ansalangallinen miina, vaikka olisivatkin omatekoisia eikä vanhasta muistista tuttuja putkareita.
Kyllähän todellisessa meritokraattisessa yhteiskunnassa kakarat eivät perisi vanhempiaan.
Olin ennen samaa mieltä. Mutta sataprosenttinen perintövero veisi kyllä työhaluja monilta pois. Kohtuulliset (n. <50 000 €) perinnöt verottomiksi, siitä eteenpäin progressio ja yli sadan tonnin vaikka yli puolet ylimenevästä valtiolle.
Haluat siis kansallismielistä propagandaa ja poistaa toimittajien sananvapauden, ymmärsinkö oikein?
Olisi se parempi vaihtoehto kuin nykyinen monikulttuurisuuspropaganda. Mutta ei, en halua ja ymmärsit väärin. Huomautan vain, että kyseessä on SUOMEN Yleisradio ja sen tehtävänä on edistää Suomen asiaa. Tai ainakin pitäisi olla.
Oletko hypännyt Kumitontun kaltaisten tiedettä vihaavien ja sitä ymmärtämättömien kelkkaan?
En. Korppi on oikeus kirjoitti pari kommenttia alempana auki sen mitä lyhyellä lauseella tarkoitin. On typerää ruoskia itseään kovilla rajoituksilla, jos Kiinasta saa surutta tuoda ilman sääntöjä tuotettua roinaa. Kun myöhemmässä kohdassa asetuin vahvasti joukkoliikenteen kannalle, luulin että jo se toisi näkökantani ympäristönsuojelusta esiin.
Venäjän armeijan pieni yksikkö murskasi Georgian armeija parissa päivässä. 
Niin olisi Suomen armeijakin murskannut.
Koski ei kirjoittanut sanaakaan ohjelmasta. Hän on nähtävästi täysin sätkynukke. 
Tiedän. Mutta hän on johtajana asiasta vastuussa ja antanut tarkoituksellisesti sille kasvot.
Jaska et käytännössä ole kokoomusnuorten kanssa samaa mieltä kuin ulkomaalaiskysymyksissä. Miten ohjelma muka on mielestäsi hyvä?
Kuten totesin, jätin pois ne kohdat joista ei ollut mitään sanottavaa. Niistä olin suurimmaksi osaksi samalla kannalla, jos jotain ymmärsin. Enkä ole heidän kanssaan samalla kannalla elintasopakolaisistakaan, tosin heidän näkemyksensä on valovuoden lähempänä oikeaa kuin varsinaisen emopuolueen. Mainitsin myös useissa kohdissa muitakin parempaan suuntaan ehdotettuja asioita, joskus pienin lisäyksin ja täsmennyksin varustettuina.

Kumitonttu: Miksi ihmeessä kunnan pitää tuottaa sairaanhoidon palvelut?
Ei välttämättä tarvitsekaan. Tämä nyt vain on yksi hyvinvointivaltion tuntomerkeistä, että heikommistakin huolehditaan riittävissä määrin ja kunta/kuntayhtymä lienee tässä yhteydessä paras valinta. Jos siis päätetään että hoidetaan myös köyhien sairaudet.

Korppi on oikeus: Vaikka sekoomusnuoret ovat pääosin kultalusikkaisia tolvanoita, olen joistakin kohdin heidän ohjelmassaan samaa mieltä.
Juuri tuo oli oma viestini.

Sokerimunkki kirjoitti...

"Ideana on suluttaa paikkoja ja ohjata vihollisen liikkumista haluttuun suuntaan. Ja tähän arkoitukseen tarvitaan niin panssari- kuin jalkaväkimiinojakin."

Tähän tarkoitukseen sopivat paremmin esimerkiksi viuhkapanokset. Asentamalla pari VP:tä tarkoin valittuihin paikkoihin, voidaan eliminoida ryhmän verran porukkaa kun taas tavallisella jalkaväkimiinalla saadaan vain huonolla tuurilla vain se kärjessä kulkeva tiedustelija taistelukyvyttömäksi (tiedustelija astuu miinaan, vihollinen tajuaa olla varovainen ja pahimmassa tapauksessa paljastettiin omien läsnäolo). VP:n asentaminen/purkaminen tapahtuu monta kertaa nopeammin, kun suurehkonkin alueen suojaamiseen tarvitsee vain muutaman VP:n. Jalkaväkimiinoilla ei ole tätä etua, niitä kun pitää kylvää ympäriinsä todella suuri määrä (ja vie siis paljon aikaa), tai sitten ottaa se riski, että koko vihollisryhmä ei tuhoudu kevyesti miinoitettuun alueeseen. Myös taktikointi mahdollisuudet lisääntyvät, kun yhdistetään VP:een esim. riistakamera ja kauko-ohjain: päästetäänkö vihollinen kuinka syvälle (tiedustelupartio kärjessä ja perällä tuleekin moottoroitua jalkaväkeä, odotellaanko, että ajoneuvot ajavat telluihin ja sitten vasta laukaistaan VP:t) vai tuhotaanko heti ensimmäiset miehet, jotka tuhoamisalueelle astelevat. Myöskin jos esim. tärkeä kulkureitti on vahvasti miinoitettu, niin vaikka se hidastaa vihollisen etenemistä, niin samalla se rajoittaa omien joukkojen kulkua tuolla reitillä. VP:llä ei ole tuota ongelmaa, kun kaverit tajuaa olla painamatta laukaisunappulaa väärässä kohtaan.

"Esimerkiksi telamiinoitteen raivaamista vaikeuttaa huomattavasti sen höystäminen kosketuksesta räjähtävillä sirotemiinoilla"

Tämä on ehkä ainoita asioita, mitä hyötyjä JV-miinoilla, mutta tämänkin voi hoitaa parilla VP:llä. Nämä tietenkin yhdistettynä (voi ehkä?) on toimivampi systeemi.

Ottaen huomioon, että toimivampia (tuhoavampaa, taktisempia, nopeampia ja samalla halpaa ja kotimaista) ratkaisuja löytyy ja Suomen saama PR-voitto muiden maiden silmissä, sekä vanhanaikaisen kaluston korvaaminen uudella, on Ottawan sopimus Suomelle edullinen. Jos seuraava rähinä alkaa, niin JV-miinoja on aika helppo alkaa valmistamaan lisää, kuitenkaan ei mistään kovin monimutkaisesta jutusta ole kyse. Samoin JV-miinan asentaminen ei (käsittääkseni, itsehän olen sitä ikäluokkaa, ettei ole ko. kojeeseen saanut koulutusta) ole mitään rakettitiedettä.

Olen jo aiemmin kirjoittanut kommenttia aiheesta Ruukinmatruunan intti aiheiseen kirjoitukseen vähän enemmän, mutta tässä oli vähän typistetysti.

Linkki: http://takkirauta.blogspot.fi/2013/05/naisetkinko-armeijaan.html

Jaska Brown kirjoitti...

Sokerimunkki: Hyvä pointti tuo propagandavoitto. Viuhkamiina (eli inttikielellä Somali-TV) on kieltämättä ylivertainen putkikseen nähden. Sen ongelma on paino ja valmistus, niitä ei kovin montaa repussa kannella eikä niitä tehdä kotikonstein helposti. Sen sijaan, kuten totesit, putkimiinan valmistaminen tilapäistarvikkeista ei kauan kestä. Omatekoisen putkimiinan peittoaste räjähdyksessä ei ole yhtä hyvä (testattu on) ja sirpaleteho lienee heikompi, mutta se kompensoituu sillä ettei tarvitse kantaa möykkyä mukana.
Eli propagandavoitto sillä kun ollaan Ottawassa mukana ja siinä vaiheessa kun veli venäläinen alkaa kalistella telaketjuja, heitetään sopimus romukoppaan ja käytetään putkimiinoja siellä missä tarvitsee.

Tomi kirjoitti...

Usko jo Jaska, jälkiväkimiinoista ei ole mitään hyötyä. Niillä korkeitaan tapetaan muutama hassu vihollisen sotilas, Mitään hyökkäystä ne ei pysäytä eivät ole koskaan pysäyttäneetkään.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Aika pitkälle olen samaa mieltä noitten Jaskan näkemysten kanssa. Tuosta ykköskohdan ykköskohdasta voisin todeta, että kokkareilla on siinä varsin hankala ongelma edessään. Sen tarpeellisen suorittavan tason työntekijä kun ei välttämättä äänestä kokoomusta, mutta se suojatyömaisteri jossain toimistossa saattaa äänestää. Kuinka toimia? Ottaako riski?

Noihin kehitysapu-, turvapaikka- jne-asioihin voi todeta, että olisi tietysti hienoa, jos kokoomuksessa alkaisi asian tiimoilta sisällissota. Vaan olen vähän kyyninen. Kyllähän kokoomuksessa on asian tiimoilta järkeä puhuttu ennenkin, mutta kun eduskunnassa on ollut aika painaa nappia, niin ääni kellossa on toinen.

Mitä tulee jalkaväkimiinoihin, niin jostain syystä nämä tekniset materiaaliarmeijat kuten Yhdysvallat ja Venäjä ovat pitäneet ne osana arsenaaliaan. Joka tapauksessa voi todeta, että jos hyökkääjällä on tiedossa, että alue on miinoitettu, niin ei sellaista rautahermoa olekaan, etteikö se etenemistä hidastaisi.

Eivät jalkaväkimiinat tietenkään yksinään mitään hyökkäystä pysäytä. Ei mikään asejärjestelmä yksinään hyökkäystä pysäytä.

Korppi on oikeus kirjoitti...

Suomen saama PR-voitto muiden maiden silmissä, sekä vanhanaikaisen kaluston korvaaminen uudella, on Ottawan sopimus Suomelle edullinen.

Hoh, enpä ajatellut asiaa tuolta kantilta :D. Varmasti asiasta on myös diplomaattisia hyötyjä, mutta luulen vahvasti, että Venäjällä ja USA:ssa sopimuksen hyväksyneitä maita pidetään idiootteina. Ihmettelen suuresti, että esim. Baltian maat ja Ukraina ovat mukana.

Kuten Sokermunkki huomauttaa, on viuhkapanoksissa selviä etuja perusmiinoihin nähden. Kuitenkin ajattelen, että kiusa se pienikin kiusa. Ja vanhat kunnon sakara-, sirote- ja putkimiinat ovat nimenomaan Suomelle oivallisia kapineita. Vaikka miinoitteet rajoittaisivat omienkin joukkojen kulkua, ei se haittaisi paljoakaan, koska doktriinimme perustuu puolustukseen. Mikä tarkoittaa, että operatiivisia iskuja ei tehtäisi kovin syvälle vihollisen alueelle.

Tuosta viuhkapanoksilla taktikoinnista tuli mieleeni, että pohjamiinoilla voi tehdä samaa panssarien kanssa. Nehän ovat siis ohjelmoitavia miinoja, jotka voidaan säätää räjähtämään esimerkiksi vasta kahdeksan vaunun ajettua ylitse. Oikein aseteltuna niillä voidaan parhaassa tapauksessa tuhota kokonainen marssirivistö vaunuja. Sangen vekkuli vehje.

Mutta niin, tietenkään puolustus ei ole minkään yhden järjestelmän varassa. JV-miinat ovat yksi lisä viuhkapanosten sun muiden joukkoon. Vaikka niistä on virallisesti luovuttu, on niiden valmistaminen nopeasti helppoa kuten aikaisemmissa kommenteissa huomautettiin.

Korppi on oikeus kirjoitti...

Sokerimunkki, luin kommenttisi tuosta Matruunan kirjoituksesta. Kiintoisaa, että ihan pioneeriskappari on miinojen poistamisen kannalla. Toisaalta skappareilta kuulee juttua jos toistakin. Muistan erään sissiluutnantin todenneen, että Suomen tulisi heittää omat panssarivaununsa mäkeen ja sodan tullessa kyllästää koko itäraja telamiinoilla. Perusteena oli se, ettei Suomen metsäinen ja rikkonainen maasto sovi panssarisodankäyntiin. Siksi olisi helpointa vain suluttaa paikat massiivisella miinavallilla. Mutta yhden henkilön näkemyshän tuo on, vaikka jotain perääkin siinä kyllä on.

Jaska Brown kirjoitti...

Kyllä minäkin nukun yöni paremmin jos oletettu hyökkäyssuunta on varustettu viuhkamiinoilla eikä putkimiinoilla. Pointtini on se, että putkimiina on hyvä peli silloin kun ei satu olemaan Somali-TV:tä käsillä.

Tuli vielä mieleen tuosta Ottawan sopimuksesta, että sattuuko joku tietämään kuinka moni siihen liittymätön maa on joutunut kansainvälisten pakotteiden tai vähintään syvän halveksunnan kohteeksi, kuten Suomessa peloteltiin tapahtuvan, ellei liitytä? Tai kuinka moni Suomeen tullut turisti on valinnut tämän matkakohteeksi, kun ollaan niin edistyksellisiä että jv-miinatkin on kielletty? Onko tehty hyviä vientikauppoja miinakiellon turvin? Häh? Kysyn vaan.

Sokerimunkki kirjoitti...

Jaska: Viuhkapanos tai -miina ovat kyllä ylivertainen ratkaisu esimerkiksi tavalliseen sakaramiinaan, sillä claymorella leviää 60 asteen alueelle viuhkana vajaat tuhat haulia 100m etäisyydelle tuhoten samalla monia ihmisiä, kun taas sakaramiina tekee taistelukyvyttömäksi vain yhden vihollisen (tai ulkopuolisen) parhaimmassa tapauksessa. Tällainen viuhkaefekti on muutenkin lähietäisyyksillä todella tappava yhdistelmä muutenkin, oli kyse sitten haulikosta, viuhkapanoksesta tai jopa IT-ohjuksesta, esimerkiksi Bolide -ohjus, jossa on herätesytytin ja viuhkapanos kärjessä. Boliden ideana on, että kun ohjus menee tarpeeksi läheltä kohdetta, herätesytytin räjäyttää viuhkapanoksen, joka taasen haulikon tavoin levittää hauleja ympäriinsä ja nuo haulit repivät ohjaamon irti, tappaen samalla lentäjän. Kyllä nuo ruotsalaiset sentään jotain hyödyllistä tehdä (Yrjön Keski-Maa -aiheiseen tarinaan erittäin hyvä lisä hobittien ilmatorjuntaan, jos saan ehdottaa!).

Tomi: Jos vaikkapa jokin tie on miinoitettu JV-miinoilla ja telluilla, niin ei kukaan vihollissotilas uskalla käyttää tietä, ennen kuin pinohiiret ovat käyneet raivaamassa miinat pois. Jos vihollinen huomaa miinoitteen, niin ei se miinoite etenemistä estä vaan hidastaa. On aika tietämätöntä väittää jalkaväkimiinaa hyödyttömäksi, miinoilla on kuitenkin todella suuri vaikutus vihollisen moraaliin ja se on samalla epäsuoraa vaikuttamista vihollisen liikkeeseen tuottaen samalla viholliselle tappioita. Yrjöllä oli hyviä huomioita asiasta.

Korppi on oikeus: Ruukinmatruunahan on tainnut joskus jotain puhua, että isot maat käyttäytyvät kuin gangsterit ja pienien pitää käyttäytyä joko niin kuin prostituoidut (suomettunut Suomi) tai kuin hullu koira (Israel). Ehkä diplomaattinen voitto oli tärkeämpi tässäkin asiassa, kun miinat saatiin kuitenkin korvattua uudella ja paremmalla asejärjestelmällä. Suomi olisi jäänyt ainoaksi JV-miinalliseksi maaksi Euroopassa Venäjän ohella, jos Ottawan sopimukseen ei olisi liitytty. Ei kovin hyvää tee Suomen imagolle, kun ottaa huomioon antijalkaväkimiina -järjestöjen kampanjoinnin ympäri maailmaa mielikuvilla Afrikan mustaihoisista pikkulapsista, joilla ei ole toista jalkaa jne.

Doktriinimme perustuu puolustukselle, ja sitä seuraavalle nopealle vastaiskulle tietyissä paikoissa. Vaikka meidän sodankäyntimme onkin puolustuspainotteinen, niin hyökkäys ratkaisee aina sodan. Minun mielestäni ei ole kannattavaa pitää sellaista asejärjestelmää, joka on suunnilleen yhtä kallis kuin uusi järjestelmä, mutta tehottomampi.

Myös kylkimiinalla (nykyisin kylkipanos) voidaan taktikoida oikein mukavasti panssariajoneuvoja vastaan, sissithän tykkäävät käytellä tätä peliä. Käyttäytyyköhän tuo pohjamiina samalla tavalla kuin telamiina, eli jos yksi telamiina räjähtää miinoitteessa, niin räjähtääkö samalla kaikki miinoitteen telamiinat tuon yhden räjähdyksen ansiosta? Olettaen siis, että maaperä on suhteellisen kovaa.

Aika tavallinen kommentti "vanhan liiton" kapiaiselta. Tuo pioneeriskappari, jonka kanssa tuli jutusteltua, on kuitenkin täysi alansa ammattilainen, niin siviili- kuin sotilaspuolella (ulkomaantehtäviäkin löytyy), joka varmasti tiesi mistä puhuu. Kun silloin ajomatkan aikana aloitin keskustelun tuosta Ottawan sopimuksesta, olin kuin ällikällä lyöty, kun hän sanoi sen olevan ihan mukiin menevä sopimus. Hän myös arvosteli niitäkin tahoja (varmaan päällimmäisenä J.Niinistö), jotka haukkuvat ko. sopimusta puutteellisella ammattitaidolla/-tietämyksellä (tosin sopimukseen liittyessä puolustusministeriö taisi esittää vastalauseensa sopimukselle. Ehkä Firma on tästäkin asiasta jakaantunut moneen eri kuppikuntaan). Tai ehkä siinäkin syypäänä on loppupeleissä PV, koska Firma ei ole itse perustellut uuden asejärjestelmän parempia puolia vanhaan verrattuna, ja jättänyt kaiken keskustelun kansalaisjärjestöjen ja reserviläisten harteille, joilla ei ole resursseja käydä ammattimaista keskustelua asiasta.

Oslon sopimusta ko. pioneerikapiainen piti aivan paskana.

Korppi on oikeus kirjoitti...

Käyttäytyyköhän tuo pohjamiina samalla tavalla kuin telamiina, eli jos yksi telamiina räjähtää miinoitteessa, niin räjähtääkö samalla kaikki miinoitteen telamiinat tuon yhden räjähdyksen ansiosta?

Sikäli kuin mitään muistan, miinat asetellaan sen verran kauaksi toisistaan, ettei tuommoista ketjurekatiota pääse syntymään. Vähimmäisväli taisi olla viisi metriä.

Ironmistress kirjoitti...

Itse asiassa oli ihan hyvä, että Kokoomusnuoret tulivat ulos ja paljastivat oikean karvansa plutokratian aisankannattajana.

Heihin verrattuna vanhat kokoomuskonkarit tuntuvat melkein vasemmistolaisilta.

Eipähän tarvitse ruukinmatruunan kaltaisen oikeistokonservatiivin äänestää Kokoomusta. Rajansa kaikella - myös plutokratian nuoleksimisella.

Ironmistress kirjoitti...

Ohessa analyysiä Georgian sodassa. Venäläiset eivät pwnanneet georgialaisia siksi, että he itse olivat niin hyviä, vaan siksi, että georgialaiset tekivät joka ainoan virheen joista Sun Tzu varoittaa.

Ironmistress kirjoitti...

http://takkirauta.blogspot.fi/2008/08/lisanalyysi-georgian-katastrofista.html

Ironmistress kirjoitti...

JB, ongelma on että nuo isot perinnöt ovat usein kiinteistöjä. Eli että lapset saavat perinnöksi lapsuudenkotinsa tai kesämökin, joilla molemmilla on yleensä valtava tunnearvo. On väärin, että lapset joutuvat myymään menneisyytensä voidakseen maksaa sen.

Perintövero on tyypillinen kateusvero. Se iskee pahimmin keskiluokkaan. Alaluokka ei jätä perintöjä ja yläluokalla on varaa maksaa veronsa, mutta keskiluokka on sen kanssa k*sessa.

Anonyymi kirjoitti...

Aika kiihkotonta analyysia, jossa ei heti hypätä ideologiselle hyllylle. Vain yksi asia on hyvin epäselvä:

> Julkinen sektori on paisunut siten, että tarpeellisen työn suorittajien lisäksi duunissa on paljon näennäistyöntekijöitä, joiden hyöty on hyvässä tapauksessa plusmiinus nolla ja huonossa negatiivinen.

Milloin tämä paisunta on tapahtunut?

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tyoelama.html

Vuodet 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Työnantaja
Yksityinen 1 793 1 692 1 718 1 723 1 709 1 704 1 744 1 786 1 830 1 856 1 794 1 774 1 796 1 808
Kunta 482 486 497 498 507 507 506 507 505 509 502 510 517 522
Valtio 226 151 147 146 144 149 147 149 152 157 155 153 151 144

Jaska Brown kirjoitti...

Sokerimunkki: Juuri noin. Viuhkamiina erinomainen, putkimiina toimintakelpoinen, polkumiina hyödytön muualla paitsi tellupurkamisen estäjänä.

Korppi on oikeus: Aivan. Riippuu maaperän laadusta, mutta viisi metriä on hyvä nyrkkisääntö.

IM: Georgian sodasta juuri noin.

Mutta perintöverosta: JB, ongelma on että nuo isot perinnöt ovat usein kiinteistöjä. Eli että lapset saavat perinnöksi lapsuudenkotinsa tai kesämökin, joilla molemmilla on yleensä valtava tunnearvo. On väärin, että lapset joutuvat myymään menneisyytensä voidakseen maksaa sen.
Heitin hatusta 50 000 alarajaksi ja 100 000 rajun progression rajaksi. Sovitaan että ensimmäinen veroprosentti on lähiomaisilta viisitoista, suht linjassa nykykäytännön kanssa. Kovan rajan kohdalla se kasvaa viiteenkymmeneen. (Eihän todellisuudessa näin rajua hyppäystä varmaan tehtäisi, mutta tämä on karkea simulaatio.)
Kuvitellaan perintö arvoltaan 150 000 euroa, lienee alempaa keskiluokkaa. Jos perikuntaan kuuluu kolme jakajaa, ei veroa mene. Jos jakajia on kaksi, molemmat saavat 3750 euron veron. Ei paha. Jos on vain yksi perillinen, veroa menee sitten 32 500. Jos tunnearvo on niin pirun iso, eiköhän normipalkansaaja kykene tuon verran velkaa sen takia ottamaan. Jos ei, niin myyköön sitten pois.
Kuvitellaan sitten perintö arvoltaan 300 000 euroa samoilla jakajilla, sovitaan esimerkin vuoksi että se koostuu kerrostaloasunnosta, kesämökistä ja arvopapereista, lienee tyypillistä. Kolmella jakajalla veroa tulee 7 500 euroa per lärvi. Jos jollakulla on iso tunnearvo mökille, niin ottakoon sen ja maksakoon verot, ei ole toivoton rasti. Kahdella jakajalla veroa tulee 32 500. Samat sanat kuin edellä. Ainoalle perilliselle veroa tulee 107 500. Mitä hittoa hän tekisi ylimääräisellä asunnolla, pitäköön kesämökin ja suurimman osan arvopapereista. Tai jos haluaa toisin, niin tehköön toisin. Mutta ei piru vie keskiluokkaisen työntekijän kymmenen vuoden nettopalkka kertarysäyksellä voi olla verotonta tuloa.

Anonyymi: Paisunta on tapahtunut osin siinä, että melkoinen osa julkisen sektorin entisistä työpaikoista on ulkoistettu yrittäjille. Siivoojat ja kiinteistöhuolto eivät enää välttämättä näy noissa luvuissa, kuten näkyivät varmasti 20 v sitten. Eikä luvuissa ole merkkejä työn tehostumisesta, kuten teollisuudessa jossa tekijöiden määrä on pienentynyt. Ei se hallinnossa voisi samaan tahtiin pienetä, mutta edes vähäsen pitäisi. Ja on pienentynytkin suorittavassa portaassa, olettaisin. Rönsyt ovat moninkertaistuneet.

Sokerimunkki kirjoitti...

Korppi on oikeus: En muista aivan tarkkaan itsekään, mutta muistan joltakin oppitunnilta mainittaneen jotain tapahtuvan miinoitteelle, kun yksi tellu räjähtää. Pitää tarkistaa asia Sotilaan värityskirjasta. Pohjamiinassahan on käsittääkseni eri räjähdysainetta, kuin tellussa, jossa on pelkkää tönttöä. Lisäksi pohjamiina on kevyempi ja sen räjähdys suuntautuu ylöspäin. Tämän perusteella voisi ajatella, että pohjamiinojen etäisyydet toisistaan voisi olla pienemmät kuin telluilla.

Minusta on aika törkeää ihmisoikeuksien loukkaamista verottaa jo yhden kerran verotetusta omaisuudesta uudestaan vain sen takia, että edellinen omistaja sattuu olemaan kuollut. Tuon järjettömyyden poistamisen kannattamisesta kokoomusnuorille propsit. Tosin, pitäähän byrokratian pyörien jollain rahalla pyöriä.

Anonyymi kirjoitti...

Huomasitteko että populistiset takinkääntäjät on listattu YLE:n sivulla?

http://yle.fi/uutiset/pakkoruotsi_voi_hyvin_kansanedustajat_muuttaneet_mieltaan_ruotsille_myonteisemmaksi/6847627

Eli kun tiedetään ettei kansa pakkoruotsista tykkää, niin ennen vaaleja populistisesti valehdellaan ja sitten kun pitää lunastaa ruotsinkielisten säätiöiden jakama puolueen vaaliraha, käännetään takki ja äänestetään pakkoruotsin puolesta.

Anonyymi kirjoitti...

Jaska kun on urheilutietäjiä, niin onko tämä 10km tulos kuinka hyvää tasoa?

http://rahmispossu.net/2013/09/24/kaannytys-uhkaa-juoksijalupausta/

Jaska Brown kirjoitti...

Ano, kova aikahan tuo on 17-vuotiaan tekemäksi. Suomessa ei yksikään 17-vuotias tänä vuonna juossut kymppiä tiellä yhtä kovaa. Tosin pari-kolme siihen kyllä halutessaan pystyisi. Kokonaan toinen juttu on se, onko heppu oikeasti 17. Näitä afrikkalaisia on ollut "ihmejunnuja" kisoissa ihan MM-tasolla asti eivätkä "jostain syystä" ole sitten kummemmin kehittyneet. Mutta kivikova suoritus minkä ikäiselle tahansa, jos se tosiaan on lähes kylmiltään tehty kuten juttu väittää.

Täsmennän vielä että olen tiukasti sillä kannalla, että urheilullista menestystä ei saa käyttää minkäänlaisena lieventävänä kriteerinä oleskelulupaa tai kansalaisuutta harkittaessa.

Tiedosta Kiittävä Ano kirjoitti...

Juu, samaa arvelinkin (17-v. tulokseksi).
Mutta aattelin tiedustella, kun en osannut itse löytää ikäkausituloksia netin syövereistä.

Anonyymi kirjoitti...

Olin ennen samaa mieltä. Mutta sataprosenttinen perintövero veisi kyllä työhaluja monilta pois. Kohtuulliset (n. <50 000 €) perinnöt verottomiksi, siitä eteenpäin progressio ja yli sadan tonnin vaikka yli puolet ylimenevästä valtiolle.

Miten olisi jos käteinen ja muut likvidit varat verotettaisiin, mutta jos kyse on esim. talosta, jätettäisiin verottamatta jos muuttaa siihen asumaan tai ellei sitä myydä? Surullista jos haluaisi muuttaa lapsuudenkotiinsa mutta joutuu myymään sen vain pystyäkseen maksamaan veron.

Työuria pidennetään systemaattisesti koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentämällä.

Koulutusajat lyhenisivät mm. nostamalla opintotukea niin, ettei tarvitse käydä töissä samalla. Moni karsastaa opintolainan ottamista epävarman taloustilanteen takia.

Eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen pahentaa nuorisotyöttömyysongelmaa.

Lisäksi vapaa aukiolo on pienyrittäjille haitta ja suosii isoja ketjuja.

Vapaa aukiolo, joka rajattaisiin tietynkokoisille kaupoille voisi olla pienyrittäjien kilpailuetu. Kauppias laskekoon aukipitämisen tuoton ja kustannukset, ja päättäköön itse milloin pitää kauppansa auki.

Kunhan peruskoulun tasoa nostetaan lukioon aikovien osalta.

Tasoryhmät periaatteessa jees, kunhan varmistetaan ettei lapsuudessa tehtyjen valintojen takia suljeta ovia jatkokoulutukseen. Pojat kypsyvät tyttöjä hitaammin. Monilla peruskoulu menee pelleilyksi, mutta "puhkeavat kukkaan" korkeakoulussa.

Sitten vielä pitäisi saada opintosuoritusten mitta yhtä vaativiksi eri opintoaloilla.

Tulee olemaan hyvin vaikeaa. Samallakin alalla eri kurssien vaativuustaso ja työmäärä heittelee.


- Ama -

Anonyymi kirjoitti...

Kun tavoitteena on kerran tehdä Suomesta tupakoimaton maa, niin tupakanpoltto tulisi olla turvapaikanhakijan karkotuspäätöksen automaattinen peruste.

Ehdottoman vankeustuomion tulisi olla ulkomaalaisen karkotuksen automaattinen peruste. Samoin tietty määrän tietyn ajan sisällä tapahtuneita vähäisempiä rikoksia, kuten varkauksia.

Paljousalennukset pois rangaistuksista.

Jep, rikosten paljous osoittaa paatuneisuutta jonka tulisi olla pikemminkin koventamisperuste.

Ja kasikympin lätkä takaisin!

Kuulostaa hankalalta. Jos nuorukainen käyttää perheen autoa, pitääkö vanhempienkin ajaa <80 km/h? Jos kysessä on siirrettävä lätkä, en usko että moni muistaa/jaksaa laittaa sitä takaikkunalle lähtiessään liikenteeseen. Turha lisätä poliisien nykyistä työtaakkaa säätämällä lisää turhia lakeja valvottaviksi ja rankaistaviksi.

Tiedonkulkua viranomaisten välillä tulee parantaa henkilörekisterilain estämättä.

Periaatteessa hyvä jos vähentää byrokratiaa, mutta suhtaudun jo periaatteesta hyvin epäluuloisesti erilaisiin rekistereihin. Niiden tietoturvallisuutta ei muutenkaan voida ikinä täysin taata. Lisäksi kun isompi määrä ihmisiä pääsee niihin luvallisesti käsiksi, myös väärinkäytösten ja turhan urkinnan todennäköisyys kasvaa.Enimmäkseen olen samoilla linjoilla Jaskan kanssa. Osa asioista tosin sellaisia, joihin en ole perehtynyt tarpeeksi voidakseni kommentoida.


- Ama -

Jaska Brown kirjoitti...

Tiedosta kiittävä ano: Tilastopaja. Paljon löytyy jo ilmaiseksi ja suhteellisen halvan maksun takana on kaikki mahdollinen.

Ama: Kiitoksia, hyviä pointteja. Pariin kohtaan lisätarkennus:
Tasoryhmät periaatteessa jees, kunhan varmistetaan ettei lapsuudessa tehtyjen valintojen takia suljeta ovia jatkokoulutukseen. Pojat kypsyvät tyttöjä hitaammin. Monilla peruskoulu menee pelleilyksi, mutta "puhkeavat kukkaan" korkeakoulussa.
Pojat ovat luonteeltaan korkeushyppääjiä, tytöt pituushyppääjiä. Jos vaatimustasoa nostetaan kovemmilla linjoilla, poikien suoritukset paranevat. Taatusti ei kovin monelta lahjakkaalta pojalta jäänyt korkeampi koulutus saamatta, kun lukioon vaadittiin ylemmät tasokurssit. Olen vielä sitä ikäluokkaa, joka ne näki käytännössä.

Kasikympin lätkä toimi aikoinaan ongelmitta. Ei se poliisin työtaakkaa lisännyt, sanoi liikkuva poliisi minulle. Ei sen tarkoituskaan ollut nopeusrajoitusten valvonta, vaan varoitusmerkki. Jos se määrättäisiin puoleksi vuodeksi käyttöön myös niille, jotka ovat vastikään saaneet ajokorttinsa kuivumasta takaisin, toimisi se myös etukäteispeloitteena.