Tervetuloa!Hakemisto (Aiempien kirjoitusten pikahaku)


Viikkojuttu (Viikon pääpauhanta)


tiistai 2. heinäkuuta 2019

Hallitus on vankka


Elettiin vuotta 202? ja Suomessa hallitsi edelleen vuonna 2019 valtaan astunut vasemmistohallitus. Oli käynyt kuten sosialistista talouspolitiikkaa noudatettaessa aina käy eli toisten rahat olivat loppuneet. Vastoin yleistä harhaluuloa tähän ongelmaan on olemassa kaksi ratkaisua, ei vain yhtä.
Yleisesti tunnettu ratkaisu on vähentää sosialismia, mikä yleensä tarkoittaa väistämättä jonkinmoista rytinää ja yhteiskunnallista levottomuutta. Se on vähän kuin yrittäisi ratkaista yli tulvivan tekojärven ongelmaa poraamalla patoon reikä.
Toinen ja vähemmän tunnettu ratkaisu on korottaa patoa. Eli lisätä sosialismin määrää. Tämä ratkaisu on toteutettavissa vain tiettyyn rajaan asti, kuten padonrakentaminenkin. Padonrakentamisessa rajoittavat tekijät ovat perusteiden kantavuus ja käytettävissä olevat resurssit. Sosialismin lisäämisessä rajoittavat tekijät ovat valtaapitävien valmius käyttää voimakeinoja kansaa vastaan sekä kansalta ryöstettävissä olevien resurssien määrä.

Suomen pääministeri Antti Rinne oli mainettaan viisaampi mies. Mikä ei silti vielä ollut kovin paljon sanottu. Siitä huolimatta hän oli varautunut tilanteeseen jo etukäteen nähdessään, että rahanjakopolitiikka Curley-ilmiöineen ei voinut jatkua nykyisellään kovin kauan. Oli joko vähennettävä menoja tai lisättävä tuloja.

Vähemmän lujahermoisella miehellä olisivat kädet vapisseet hänen lukiessaan pitelemäänsä paperia, mutta Rinteellä ei. Suomea on kautta historian siunattu (tai kirottu) pääministereillä, joiden pokka pitää. Vapinat juuri ennen romahduksen tuloa oli perinteisesti jätetty Saksan johtajille niin menneisyydessä kuin nykyäänkin.

Pääministeri oli teettänyt selvityksen siitä, mitä oli tehtävä jotta rahat riittäisivät edes jotenkuten. Menojen todellista karsimista ei edes harkittu, ei ainakaan omilta äänestäjiltä. Tunnetusti kansa äänestäisi mieluiten valtaan sen, jonka ohjelma olisi verojen vähentäminen ja palvelujen lisääminen. Ja kaikkein eniten ääniä saisi se, joka esittäsi verojen siirtämistä valtion maksettaviksi. Mutta näitä ei voinut luvata eikä itse asiassa ollut tarvettakaan. Riitti kun miellytti valtaosaa äänestäjistä. Ei, ainoa vaihtoehto oli sosialistisen politiikan lisääminen.

Paperinivaska suhisi pääministerin käsissä. Puolueen nimi oli sosialidemokraattinen puolue, vaikkakin yleensä lisättiin toinen a. Sosiaalidemokraattinen puolue. Pääministeri hymähti ajatellessaan, että yhdyssanan "sosialidemokraattinen" ensimmäinen osa oli muuttunut jo aikoja sitten ja nyt olisi rehellisempää muuttaa toinenkin. "Sosiaalidiktatorinen" olisi oikeampi. Onneksi rehellisyys ei kuitenkaan kuulunut puoluetta rasittaviin ominaisuuksiin.

Hän oli tilannut tämän selvityksen mahdollisista operaatioista sillä toimeksiannolla, että nuppi kaakkoon. Kokeneena poliitikkona hän ymmärsi, että halutessaan mahdottomia piti vaatia vielä enemmän, jotta kompromissina saisi sen mitä oikeasti halusi. Olihan tämä selvitys radikaali. Edes tässä tilanteessa hän ei uskaltaisi aivan kaikkea vaatia, mitä paperissa ehdotettiin. Suurinta osaa kyllä, ja hän uskoi saavansa suurimman osan vaatimastaan läpi. Mikä taas varmistaisi sen, että jotenkuten selvittäisiin ja ennen muuta valta-asema saataisiin pidettyä. Fiksuna miehenä hän toki ymmärsi, että sosialismin lisääminen siirtäisi ongelmia vain eteenpäin, mutta se olisi jo seuraavan poliitikkosukupolven ongelma. Siinäpähän nämä nykyhallituksen nuoremmat ministerit aikanaan pähkäilisivät, miten lisätä sosialismia entisestään. Paitsi ne fiksummat, jotka ymmärtäisivät luopua vallasta ja siirtyä hyvin palkattuun lokoisaan palkkiovirkaan. Tyhmemmille olisi loppujen lopuksi ihan oikein, että joutuvat siivoamaan tätä sotkua, tuumi pääministeri ja luki tiivistelmän vielä kerran.1. Eläkkeet

Eläkkeistä ei leikata. Kaikki pidetään ennallaan. Paitsi jos eläkeläisellä on omaisuutta. Tällöin hän voi vastata elinkustannuksistaan omaisuutta realisoimalla, ainakin osittain. Katsotaan asialliseksi, että hänen eläkkeestään leikataan tietty prosenttiosuus. Yksi prosenttiyksikkö jokaista kymmentätuhatta euroa ylittävältä osuudelta. Esimerkiksi tuhannen euron eläke ja omistuksessa 120 000 euron asunto, 20 000 euron auto ja 30 000 euron edestä arvopapereita eli 170 000 euron omaisuus. Tällöin eläke leikkaantuu 17 % eli ei ole 1000 euroa, vaan 830 euroa.
Seurauksia: Vanhusten on realisoitava varallisuuttaan, jolloin yhteiskunta tasa-arvoistuu koska perintöjä ei enää ole jaettavaksi.


2. Lapsilisät

Lapsilisiä korotetaan 10 %, myös yksinhuoltajien lisäosaa. Niitä ei kuitenkaan makseta lainkaan perheille, joissa vanhempien yhteenlasketut verotettavat tulot valtionverotuksessa - tai vastaavasti varallisuus, suurempi näistä kahdesta - ylittävät 120 000 euroa. Karsinta alkaa 21 000 eurosta ja on yksi prosenttiyksikkö jokaista tuhatta euroa kohti. Myös äitiyspakkaus jaetaan jatkossa vain tapauksissa, joissa vanhempien yhteenlasketut verotettavat tulot valtionverotuksessa alittavat 60 000 euroa.
Seurauksia: On huomattava, että tämä järjestelmä suosii heikossa asemassa olevia yksinhuoltajia, koska heidän tapauksessaan tuloja ansaitsee vain yksi henkilö. Yhtenäisiä, kahden vanhemman perheitä karsinta rokottaa huomattavasti.


3. Opintotuki

Mikäli opiskelijalla on omaisuutta, opintotuki (ja asumislisät) karsiutuu samalla tavalla kuin lapsilisät, mutta heti tuhannen euron tuloista tai varallisuudesta alkaen. Eli suuremman näistä kahdesta ylittäessä tuhat euroa opintotuesta karsiutuu yksi prosentti ja sen ollessa satatuhatta euroa opintotukea ei saa lainkaan.
Seurauksia: Opiskeluaikojen pitäisi lyhentyä, kun työssäkäynnin kannattavuutta suitsitaan.


4. Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuusikä nostetaan 25 vuoteen. Mikäli henkilö ei ole tähän mennessä suorittanut ammattitutkintoa, hän ei ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen. Samalla vanhempien nykyistä, 20 vuoteen yltävää elatusvelvollisuutta nostetaan 25 vuoteen. Vanhempien tulot huomioidaan opintotuessa.
Seurauksia: Vanhempien elatusvelvollisuus tulee de facto koskemaan vain vanhempia, joilla on varallisuutta. Samalla varakkaat vanhemmat tukevat lapsiaan enemmän, jolloin valtion maksurasite pienenee.


5. Työttömyyskorvaukset

Aktiivimallista luovutaan sen sivukustannusten takia. Peruskorvausta korotetaan 20 %. Ansiosidonnaisen osan suuruus lasketaan puoleen nykyisestä, samoin sen määräaika puolitetaan. Työttömyyskorvausta leikataan, mikäli työttömällä on varallisuutta. Leikkausprosentti toimii samoin kuin eläkkeissä. Leikkaus tapahtuu myös, mikäli työttömän puolison verotettavat tulot tai varallisuus ylittävät vastaavat rajat.
Seurauksia: Työttömyyskorvausten maksumäärät vähenevät huomattavasti, kuitenkaan heikoimmassa asemassa olevien korvauksia ei leikata. Sivutuotteena perheet hajoavat, kun kokonaisansiot havaitaan paremmiksi sinkkuina.


6. Luparahastus

Drone-lennättäminen on jo tulossa luvanvaraiseksi. Vastaavia harrastuslupia voidaan keksiä loputtomiin. Urheiluseuratoimijoiden on suoritettava pakollinen lupakortti, joka on kolme vuotta kerrallaan voimassa. Ratsastusta harrastavien on suoritettava hevosen ajokortti. Soutu- ja muillekin veneille on määrättävä rekisteritunnukset ja viiden vuoden välein tehtävä katsastus. Yksityisyrittäjille määrätään yrittäjäkortti, johon vaadittava tutkinto on suoritettava kolmen vuoden välein.
Seurauksia: Työllisyystilanne paranee, kun kaikille luville tarvitaan valvojat. Lupien hintaan voidaan upottaa leimaveroja, joiden avulla valtion kassa karttuu.


7. Yhteisverotus

Siirrytään aviopuolisoiden yhteisverotukseen, jossa puolisoiden verotettavat tulot lasketaan yhteen ja verotetaan kuin kyseessä olisi vain yksi ihminen. (Tämä ei tietenkään koske avopareja, koska valvonta olisi mahdotonta, eikä rekisteröityjä parisuhteita, koska tämä on pieni korvaus heteronormatiivisesta sorrosta.)
Seurauksia: Vanhanaikaisen avioliiton tien loppu. On mahdollista, että säädöstä yritetään kiertää vale-eroilla, joissa pariskunta eroaa virallisesti ja jatkaa kuitenkin yhteiseloa. Tätä voidaan suitsia ottamalla käyttöön avioerovero. Sen suuruudeksi voi määrätä vaikkapa 50 % kyseisen henkilön sinä vuonna maksamista valtionveroista.


8. Varallisuusvero

Otetaan vuonna 2005 poistettu varallisuusvero uudelleen käyttöön. Rikkaiden poismuuton pelossa ei kuitenkaan entisessä, vaan uudessa muodossa. Varallisuusveroa tulee maksaa 100 000 euroa ylittävästä omaisuudesta 5 %. Veromaksimi saavutetaan 200 000 euron kohdalla, jolloin veroa maksetaan 5000 euroa. Tämän suuremmaksi varallisuusveron määrä ei voi kasvaa.
Seurauksia: Vero ei kosketa ihmisiä, jotka eivät omista asuntoa tai muuta varallisuutta. Miljoonien suuruisissa omaisuuksissa 5000 euroa ei tunnu myöskään, joten tämä ei käytännössä vaikuta varakkaiden veropakolaisuuteen.


9. Autoverotus

Autoveroa nostetaan 50 %. Autoveroihin myönnetään kuitenkin Helsinkiin 60 %, muihin yli 100 000 asukkaan kuntiin (sekä Kauniaisiin) 40 % ja yli 30 000 asukkaan kuntiin 20 % huojennus. Tämä siitä syystä, että seuduilla on toimiva julkinen liikenne, joten siellä auton omistavat ilmiselvästi tarvitsevat autoa välttämättä ja heitä on siitä turha rangaista.
Seurauksia: Väestön pakkautuminen entistä enemmän suurkeskuksiin, mikä on ekologisesti järkevää. Maaseudulle jäävät vain ne, jotka eivät kerta kaikkiaan halua tai pysty muuttamaan sieltä pois. Kepu hyväksyy suunnitelman, koska tällä tavalla se saa pidettyä valtansa kunnissa - olkoonkin että asukasmäärät ovat vähäiset.


10. Äänioikeuden laajentaminen

Äänioikeus laajennetaan kaikkiin 15 vuotta täyttäneisiin Suomessa asuviin tai Suomesta turvapaikkaa hakeneisiin. Äänioikeus on perusihmisoikeus ja suurimmalla osalla turvapaikanhakijoista ei ole mahdollisuutta äänestää omassa maassaan.
Seurauksia: Laajennetun äänioikeuden piiriin tulevista valtaosa äänestää vihervasemmistolaisia puolueita. Maahanmuuttajat siksi, että nämä puolueet kannattavat rahanjakoa ja nuoriso siksi, että ymmärrystä elämän realiteeteista ei vielä ole. Näin saadaan valta pysymään varmemmin nykyisen hallituskoalition käsissä. Tosin nuorisovaalien tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että joka vaalipiirissä arvonnassa numeron 69 saaneen läpipääsymahdollisuudet moninkertaistuvat.


Pääministeri laski paperin pöydälle. Vain yksi epäilys jäyti hänen mielessään. Sosialismin lisäämisessä rajoittavat tekijät ovat valtaapitävien valmius käyttää voimakeinoja kansaa vastaan sekä kansalta ryöstettävissä olevien resurssien määrä. Resursseja oli yhä ryöstettävissä keskiluokalta ja voimakeinojakin oltiin valmiita käyttämään. Mutta vedettäisiinkö nyt hihna liian kireälle? Tähän asti oli luotettu siihen, että keskiluokalla oli liikaa hävittävää. Eivät he uskaltaneet ilmaista tosiasioita riistosta, haittamaahanmuutosta ja sosialismista julkisen häpeän ja ansiotulojen menettämisen pelossa. Mutta entäpä jos nyt tästä ohjelmasta hyväksyttäisiin edes puolet? Olisiko se liian pitkälle menemistä? Nousisiko keskiluokka kapinaan?
Yhtäkkiä pääministerin takaraivossa alkoi jyskyttää korvamatona tietty kappale. Kappale, jonka sanat sopivat keskiluokan tilanteeseen täydellisesti. Valmis marssilaulu keskiluokan kapinan nousulle. Historian ironiaa pahimmillaan: sata vuotta, ympäri käydään ja yhteen tullaan:
1. Pieni Suomen kansa
katkoo kahleitansa
kärsimysten malja se jo kukkuroillaan on.
Raakaa sortovaltaa vastaan
nostaa maasta armeijastaan
jalon kansan parhaat pojat taistohon.

2. Hallitus on vankka
kätyrlauma sankka
se kauhuntuskaa levittää yl' onnettoman maan.
Urhojansa kansanvalta
työntää esiin kaikkialta
elämästä, kuolemasta kamppaillaan.

3. Kiihtyy yhä taisto
vapauden vaisto
keskiluokan keskuudessa kasvaa yhä vaan.
Ei nyt auta hallitusta
piinat, kidutus ja tuska
urhot kaatuu vapauden laulut huulillaan.

4. Virkavallan huolena
vankilat ja tuonela
tutkimatta hirttäminen, mestaus.
Kumouksen sankari
sydänveren antavi
kallis on se vapauden lunastus.

5. Kumouksen myrskyt
kapinat ja tyrskyt
riehuu valtakunnan äärest äärehen.
Siellä hirmuhenget saavat
sydänverta janoavat
särpiellä hurmejuomat kanssa korppien.

6. Kuinka kauan vielä
teurastusta siellä
ennen kuin kansalle koittaa vapaus.
Eipä taiston tuoksinassa
tiedä kumpi voittamassa
vallankumousko vaiko taantumus.

7. Kylvömme kun tehdään
kasvaa kerran tähkään
sadoin kerroin kirkkahampi onnen aika uus.
Silloin pieni Suomen kansa
muistaa sankarpoikiansa
ilonkyyneleitä palkaks' saapi sankaruus.

30 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tuo laulu sopii loistavasti nykyhallituksen kanssa elämiseen.

Kumitonttu kirjoitti...

Mitä hirvittävin bloggaus. Toivon että se osuisi kohdilleen. Saataisiin jatkuvan kitinän sijaan kertapamaus.

Yksi asia jäi Rinteeltä huomioon ottamatta. Jotta kansa oikeasti saadaan kyykkyyn ja äänestämään Curley-ilmiön mukaisesti, pitää käyttöön ottaa hengitysvero ja ruokavero. Molemmat kun aiheuttavat ilmaston katastrofaalisen lämpenemisen. Gulagit ja muut keskitysleirit osoittavat kiistatta niillä olevan ilmastonmuutoksen kannalta oikeita ratkaisuja.

Lisäksi tietty Rinteen hallitus voisi toteuttaa Sanna Marinin esityksen maastapoistumisverosta. Kuten DDR aikoinaan myi omia kansalaisiaan Länsi-Saksaan, Suomi voisi ryhtyä myymään maastapoistumisverolla omia kansalaisiaan.

Veijo Hoikka kirjoitti...

Ihan alkoi tärisyttää kalmantuoksuinen ennustus.

Mutta hanttiin laitetaan:

https://www.breitbart.com/europe/2019/07/02/the-eu-is-not-nation-farage-rees-mogg-defend-turning-backs-euro-anthem/

Tämän linkkasin, koska siinä oli pari mukavaa kommenttia:

I'll have a Martini.
Shaken?
Yes please.
Angela, come make this man a Martini.

A dictator, an imbecile and an alcoholic walk into a bar.
"What can I get you Mr Juncker?", says the barman.

No EUhun saatiin sitten toimissaan rutinoituneet pomot:

https://www.rt.com/news/463234-new-eu-leaders-nominated/

Eli tuntuvat olevan arvopohjiltaan hyvin linjassa Suomen hallintoeliitin kanssa.

Ekku kirjoitti...

Ei saa kirjoittaa näin seikkaperäisiä ohjeita kaikkien näkyville. Hallitus voi pian esittää nämä omina ideoinaan ja pistää käytäntöön. Ei siitä vielä kapinaa saada aikaan kuitenkaan...

Jaska Brown kirjoitti...

Joku Toinen: Ensin tuli ajatus kirjoituksesta. Sitten tuli otsikko. Sitten muistin, mistä laulusta otsikko on. Sitten tarkistin sanat ja totesin niiden sopivan tilanteeseen kuin punalipnn vappukulkueeseen. Historian ironiaa, todellakin.

Kumitonttu: Ei hengityksestä ja syömisestä peritä muita kuin välillisiä veroja. Sen sijaan on odotettavissa, että ne säädetään rangaistaviksi. Tällöin hallitus voi määrätä kenet nyt sattuu haluamaankaan tuomittavaksi.

Veijo Hoikka: No nyt selvisi, että Merkel ryhtyy liittogangsterin virasta erotessaan siis baariminnaksi.

Ekku: Mietin samaa mutta tuumasin että parasta satirisoida ennen kuin joku keksii nämä tosissaan. Tosin käy kylläkin usein niin, että kun luulee vetävänsä täysin överiksi, niin todellisuus ajaakin vasemmalta ohi.

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja kirjoitti...

Keskustaopiskelijat Sosiaalidiktatorisen puolueen linjoilla.

(Tosin suurin osa puolueista on sosisaalidiktatorisia jo nyt. Vain väreissä ja sosiaalidiktatoorisuuden vivahteissa on eroja.)

https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/517741/f75265c7b9

KKi kirjoitti...

Muuten en ota kantaa, vaan kummasti se sosilismi kumikikkeleille ja muille libertaristeille maittaa kun vaikka sairastuu vakavasti.

Oikeus ja kohtuushan olisi, että jokainen makselee tautinsa itse. Ja kun libertaristilta pätäkkä loppuu niin kadulle. Joutaa persaukiset kuolla pois.

Silkkaa sosialismia kaikki julkiset palvelut. Yksityistäminen se on apu kaikkeen. Kyllä kunnon kapitalistinen perneröinti on oikea tie.

No joo.

Sosialismista kitisevät eivät oikein taida ymmärtää mitä kaikkea hyvääkin sosiaalidemokratia on tähän maahan tuonut. Mutta ei siinä, kaikki vain yksityiseksi ja kukin kustantaa kaikesta todelliset kulut. Vilkaskaapa mitä Amerikan ihmemaassa maksaa koulutus.

Jaska Brown kirjoitti...

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja: Tottakai opiskelijat ajavat opiskelijoiden asiaa eli tukien lisäämistä.

KKi: Älä vääristele. Mitään tuon tapaista en ole sanonut enkä aja. Opintotukea kuuluu maksaa, sairaudet pitää hoitaa eikä julkisten toimintojen yksityistäminen todellakaan ole järkevää.
Se, mitä vastustan on ihmisten asettaminen eriarvoiseen asemaan. Ja juuri sitä sosialismi tekee riistäessään keskiluokkaa. Se maksaa enemmän veroja, saa vähemmän palveluja ja joutuu maksamaan niistä enemmän (esim. lasten päivähoitomaksut ovat porrastetut vanhempien tulojen mukaan).

KKi kirjoitti...

Taitaa olla määrittely kysymys...

"
Se maksaa enemmän veroja, saa vähemmän palveluja ja joutuu maksamaan niistä enemmän (esim. lasten päivähoitomaksut ovat porrastetut vanhempien tulojen mukaan).
"

Tämä pitää paikkansa. Takana lienee ajatus siitä, että ketkä kykenee maksaa ite. Ideana auttaa heikompiosaisia. Liekö sitten sosialismia?

Julkinen sektori on tosin karannut käsistä. Kela kustantaa paljon sellaista joka kuuluisi yksityiselle. Taitaa lbgttitityyt ja , jumalauta, viagratkin olla kelagoldin piirissä.

Sosiaalidemokratiasta nillittäminen on vain vähän hölmöä jos samaan aikaan pitää hyvinvointiyhteiskuntaa kivana juttuna. Toki myönnän, että nykyään sosiaalidemokratia on mennyt liiallisuuksiin ja muuttunut sosiaalifemokratiaksi. Kohtuus pitäisi olla siinäkin. Demareilta on unohtunut esimerkiksi se totuus, hyvinvointiyhteiskunta korkeine sosiaalitukineen ja vapaa maahanmuutto eivät toimi.

Hyvinvointiyhteiskunta toimii ja korkea verotus hyväksytään tasan niin kauan kun meillä on se "me" henki. Eli olemme valmiit pitämään huolta heikommista. Nyt kun rahaa syydetään kaikkialle muualle kuin omista reppanoista huolehtimiseen niin se "me" henki häviää. Seurauksena sitten kovaa oikeistolaista ajattelua.

Ja kyllä jokainen mamuhyysäykseen tavalla tai toisella tungettu euro on pois siitä sosiaalirahasta joka on veroilla kerätty. Siitä rahasta jolla olisi tarkoitus hoitaa Sylviä 93v mutta jolla kulttuurikordinaattori järjestää alaikäiselle Abdille 35v tutusmiskäynnin tyttökoulun yläasteelle.

Kumitonttu kirjoitti...

KKi-nimimerkin vuodatukset ovat outoja. En ole ikinä vaatinut, että KKi maksaa minulle mitään enkä tule vaatimaan. Sen sijaan hän röyhkeästi katsoo, että on minun velvollisuuteni maksaa hänelle. Jos KKi tarvitsee rahaa, hän on hyvä ja kerää tarvitsemansa varat ihan itse.

Jos KKi on niin tyhmä, sairas tai holhouksen alainen, niin totta kai sitten olen valmis auttamaan häntä. Mutta maksan avun itse päättämäni organisaation kautta, ja se organisaatio ei ole liberaalin fascismin omaksunut sosialistinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta.

KKi edustaa Curley-ilmiön kuvaamaa ihmisryhmää. Siksi demokratia ei enää toimi. Kuten Juho Rahkonen hienosti toteaa:
Rahkosen mukaan vihreä trendi voi katketa, jos Suomeen iskisi paha talouden taantuma tai muu kriisi, joka saisi nuoret huolestumaan taloudellisesta tulevaisuudestaan.

Mikään muu ei paljasta noin hyvin Curley-ilmiötä kuin tuo tulokulma. Toivon että KKi saa asiansa järjestykseen ja oppii ymmärtämään, että maailma on kaoottinen paikka, jota ei voi hallita edes sosialismilla.

Jaska Brown kirjoitti...

Kki: Kuten huomaamme, olemme kuitenkin samalla kannalla. Pahoittelen että en alkuperäisessä kirjoituksessa ilmaissut asioita riittävän selkeästi. Sitä vain ottaa tietyt asiat kuten matuhyysäyksen haitallisuudet ja seuraukset itsestäänselvyyksinä eikä mainitse niitä.
Heikompien auttaminen ei ole sosialismia. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät ole sosialismia. Sosialismia on se, että palvelut hinnoitellaan eri tavoin eri ihmisille. Sosialismia on se, että ohitetaan derivaatan nollakohta eli ihanteellinen piste pakkoverotuksessa.
Mainitsemasi yhteiskunnan koherenssin hajoaminen johtaa väistämättä epäluottamukseen ja haluttomuuteen osallistua yhteiskunnan ylläpiton. Tätä demarit ja muut vasurit eivät tajua ajaessaan haittamaahanmuuttoa.

Kumitonttu: Kuten todettu, sosialismi toimii niin kauan kun 1) toisten rahat riittävät ja 2) valtaapitävät ovat valmiita käyttämään riittävän kovia voimakeinoja omaisuuden sosialisointiin.

Anonyymi kirjoitti...

Kumitontulle yksi kyssäri, mikä on mielestäsi se organisaatio tällä hetkellä Suomessa tai millaista organisaatiota ajaisit tähän maahan vaikkapa ala-ikäiselle lapselle, joka on elänyt hyväksikäytetyn ja pahoinpidellyn lapsuuden ja nuoruuden, on yhä vielä elossa ja kerjää kadulla Helsingissä pysyäkseen hengissä? Puhuit tuossa holhouksen alaisuudesta. Kuka ja kenen pitää tällöin mielestäsi holhota ja mistä organisaatiosta käsin? Olisiko kyseessä kaupallinen järjestö tällöin? Mitä mieltä olet muuten ihmiskaupasta? Vai tarkoitatko vanhanajan huutolaisuutta jossa lapset myydään vähiten tarjoavalle, huom vähiten tarjoavalle perheelle? Tarkoitan, että (äärimmäisen) vaikeista lähtökohdista tulevien kohdalla mikä on mielestäsi toimivampi organisaatio, voit nimetä sen tai keksiä sen itse tässä ja nyt, kuin valtiomalli, jossa veronkeruulla myös yritetään edes estää yksilön täydellinen eriytyminen yhteiskunnasta ja antaa kenties jonkinlainen mahdollisuus inhimilliseen elämään? Mielestäni tämä kysymys on sinulle täysin relevantti, ilmaisithan tuossa edellä huolesi "tyhmistä, sairaista ja holhouksen alaisista".

Toki maailma on haasteellinen paikka ja toisille se on jopa kaoottinenkin, mutta on hyvä siti edes yrittää etsiä siihen kaaokseen rauhaa ja vastauksia, ainakin jos on niin onnekas että siihen on mahdollisuus.
Mukavaa päivänjatkoa.

KKi kirjoitti...

"
Jos KKi on niin tyhmä, sairas tai holhouksen alainen, niin totta kai sitten olen valmis auttamaan häntä. Mutta maksan avun itse päättämäni organisaation kautta, ja se organisaatio ei ole liberaalin fascismin omaksunut sosialistinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta.
"

No näin tietysti. Näiden "self made man" libertalistien kanssa on tullut väännettyä. Itsekin tässä taannoin jouduin/pääsin leikkaukseen johon minulla varmasti ei olisi ollut varaa ilman "fascismin omaksunutta sosialistista pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa".

Libertaristien yhteiskunnassa koko homma olisi pitänyt jättää hoitamatta taikka vaikka lainoittaa.
Ymmärrän toki libertaristien kannan jokaisen vastuusta omasta elämästään. Kovin inhimillinen kantahan se ei ole. U.S.A taitaa olla lähinnä. Kyllä minä nyt pidän pohjoismaita parempana paikkana elää ja vanheta kuin Yhdysvaltoja.

Vaan ajat muuttuvat. Hyvinvointiyhteiskunta toimii niin kauan kuin kansa pitää hyvinvoinnin ylläpitoa tärkeänä. Tämä asia on alkanut romuttua. Syitä lienee useita ja osa niistä periytyy jo yhdeksänkymmenluvun lamasta.

Siinä mielessä libertaristit voivat olla huoletta. Kuljemme reippain askelin kohti libertaristista vahvojen valtakuntaa. Itse pitäisin Impivaarasta jossa impi ei ole vaarassa ja kylän juoppokaan ei kuole katuojaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kki, libertaristien yhteiskunnassa olisi sairaalan ovella kysytty luottotiedot ja siitä riippuen toimittu sitten hoidon suhteen. Siinä jäisi aika moni "self made man/woman" hoitamatta sitten, valitettavasti.

Samoilla linjoilla aiheellisesta kritiikistä hyvinvointivaltiota kohtaan kyllä muuten. Ihan siitä syystä, että sen avulla sitä on parempi kehittää. ja toki jokaisen tulee pyrkiä itsenäiseen omavararaisuuteen elämässään.

LS kirjoitti...

The Laffer Curve, Part I: Understanding The Theory

The Laffer Curve, Part II: Reviewing The Evidence

The Laffer Curve, Part III: Dynamic Scoring

---

Suomessa alennettin yhteisöveroa (yritysvero) 24.5 prosentista 20.0 prosenttiin -> Yhteisöverokertymä kasvanut veroalesta huolimatta (2017-01) -> The Laffer Curve (win-win)

-----

Kuvitteellinen esimerkki Suomesta jossa asiat olisi järjestetty toisin:

- Kaikki haittamaahanmuuttajat on karkoitettu Suomesta ja uusia ei oteta (tuntuva leikkaus julkisen sektorin menoihin). Rajavalvonta. Valtion kehitysapu on lakkautettu (tuntuva leikkaus valtion menoihin) ja jatkuu vapaaehtoisvoimin.

- Suomi on eronnut EU:sta (tuntuva leikkaus valtion menoihin) ja on jälleen itsenäinen. Kaikki sanktiot on lopetettu ja Suomen kansainvälinen kauppa on jälleen vapaata.

- Valtion ja kuntien velat on maksettu ja niiden budjetit ovat tasapainossa tai ylijäämäisiä (tuntuva leikkaus julkisen sektorin menoihin).

- Lafferin käyrä kuuluu suomalaisten yleissivistykseen ja sitä sovelletaan yleisesti (win-win). Kaikkia veroja on leikattu 50%. Suomalaisten reaaliset tulot ovat kasvaneet selvästi. Talous kasvaa voimakkaasti. Myös valtio ja verottaja ovat tyytyväisiä.

- Sääntelyä on vähennetty tuntuvasti ja yrittäminen on helpompaa. Työttömyysaste on ennätysalhainen.

- SPR ja vastaavat ovat asetettu syytteeseen lukuisista rikoksista/petoksista ja täten ne ovat lakkautettu. Suomalaisten hyväntekeväisyys kohdistuu oikeisiin järjestöihin kuten Pelastusarmeija ja Heikki Hursti & co. Täten apu menee oikeasti perille.

- Meritokratia on suuressa suosiossa ja positiivinen syrjintä on kokonaan lopetettu.

- Miesten ja naisten erot tunnustetaan toisiaan täydentäviksi, ei kilpaileviksi. Feminismi on heitetty historian roskakoriin kommunismin, natsismin ja muiden roska-aatteiden sekaan.

- Maanpetoksellinen MSM on vaihdettu suomalaisten etua ajavaan mediaan. (Korkea)koulujärjestelmä on muokattu suomalaisten etua ajavaan koulutusjärjestelmään.

- Jne

Jaska Brown kirjoitti...

KKi ja anonyymit: Kuten totesin aiemmin kommentissa, tarkoitus on hakea se derivaatan nollakohta, jossa verotus ja hyvinvointi ovat tasapainossa. Nyt on karattu sen vasemmalle puolelle ja vajoaminen näyttää jatkuvan.

LS: Lafferin käyrä on tuttu ja ymmärrettävää miksi siitä vaietaan - ei istu ideologiaan.
Joka ainoa asia olisi pitänyt hoitaa juuri noin kuten listasit. Leikitäänpä ajatuskokeella, että meidät vietäisiin aikakoneella 30 vuotta taaksepäin. Pääsisimme Suomen johtajien puheille ja saisimme heidät vakuuttuneeksi siitä, että saavumme tulevaisuudesta. Sitten kerromme mitä seuraa, jos a) liitytään EU:hun, b) päästetään haittamamuja maahan, c) ynnä muut vastaavat.
Järkinaiivistinen minäni sanoo, että tämä maa olisi nyt paljon paremmassa jamassa.
Inhorealistinen minäni sanoo, että asiat olisivat samalla tavalla kuin nytkin siksi, että poliitikot uskoivat saavansa paremmin ääniä ajamalla sitä politiikkaa kuin ajoivat sen seurauksista välittämättä.

Kumitonttu kirjoitti...

Hyvä kommentti LS:ltä. Näin tullaan 2030-luvulla toimimaan. 20-luvulla vielä hakataan päätä seinään ja jatketaan nykymenoa. Muutosvastarinta on vain liian kova.

Hyvä tuo Jaskan ajatusleikki paluusta tulevaisuuteen. Olen aivan varma että mitään varoituksia meiltä he eivät huolisi. Poliitikot ovat mieluummin kollektiivisesti väärässä kuin yksin oikeassa. Lisäksi täytyy muistaa, että Curley-ilmiö oli jo hyvässä vauhdissa. Sellaista vauhtipyörää ei pysäytetä helpolla. Vauras Ruotsi vieressä ja voimiensa tuntoon noussut ay-liike janosi lisää mannaa johtajilleen.

Kekkosen ajasta ei ollut kauaa - olihan Kekkosen ajan ministereitä vielä mukana politiikassa. Valtaosa poliitikoista oli helpottuneita että Urkki oli mananmajoilla ja rellestää sai vähän vapaammin. Idässä Neukkula osoitti, että kansalaiset hyväksyvät minkä tahansa, mitä poliitikot vain kehtaavat pyytää.

Heti suurten ikäluokkien aikuistumisen jälkeen keskellä öljykriisiä Suomea ruvettiin kampeamaan kaksin käsin kohti sosialismia Ruotsin kansankotia silmällä pitäen. Kuten monet kerrat todettu, kansankodin luoneita Alva ja Gunnar Myrdalia innostivat Mussolinin fascismi ja tietenkin 1920-luvulla tiedeuskonnon asemaan noussut genetiikka.

X-sukupolvi kasvoi kohti kasvavaa sääntelyä ja sosialismin internationalistista vaihetta. Mussolinit ja natsit irrotettiin sosialismin ruusupensaasta väkivaltaisesti puuutarhasaksilla. Käsittelemättä jäi, miksi sosiaalidemokratia on parempi aate kuin sen esikuvana toiminut fascismi. Kommunismin ja natsismin pahuudet kaikki ymmärsivät, mutta niidenkin osalta olisi pitänyt käydä jonkinlainen Nürnbergin oikeudenkäynti siten, että lakikirjana olisi käytetty Marxin Pääomaa.

X-sukupolven paras edustaja on Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen. Häneltä kysyttiin, miksi hänestä tuli Vihreä eikä demari kuten tunnetusta sedästänsä. Veli vastasi "Olen sanonut, että peruskoulu teki minusta ilmastoaktivistin. Luin ja uskoin, kun minulle koulussa ilmastonmuutoksesta kerrottiin."

Y-sukupolvi on täysin menetetty: ohisalot ja anderssonit ovat kuin Irma Grese ja Hella Wuolijoki. Jopa Alexandra Kollontai vesilasiteorioineen vaikuttaa - ihan oikeasti - viisaalta arbuusien älymystöön verrattuna. Arhinmäki ja Laakso tuovat mieleen Rahjan veljekset.

Z-sukupolven edustajissa on huomattava määrä hyvinvointiyhteiskunnan kritiikittä omaksuneita. Kaikesta pöyristyvät urbaanit vegaanit ovat elävä osoitus luonnon kierosta huumorintajusta: hipsterit liittoutuvat muslimien kanssa, koska viholliseni vihollinen on ystäväni.

Paljon pitää laskea nyt lapsina olevien varaan. Heidän sukupolvensa ovat niitä, jotka 2030-luvulla ottavat komennon. Ja se komento tulee muistuttamaan tuota LS:n yllä kuvailemaa. Siihen asti tsuhnan kohtalo on maksaa veroja ja "syödä paskaa", mitä Pride-marssilla kuulemma huudeltiin performanssia sivusta seuranneille Aito avioliitto -mielenosoituksen osallistujille.

Kumitonttu kirjoitti...

Anonyymi ylempänä kyseli: "Tarkoitan, että (äärimmäisen) vaikeista lähtökohdista tulevien kohdalla mikä on mielestäsi toimivampi organisaatio, voit nimetä sen tai keksiä sen itse tässä ja nyt, kuin valtiomalli, jossa veronkeruulla myös yritetään edes estää yksilön täydellinen eriytyminen yhteiskunnasta ja antaa kenties jonkinlainen mahdollisuus inhimilliseen elämään?"

Näitä asioita olemme blogistanissa pohtineet yli kymmenen vuotta sekä omassani että tässä Jaskan klassikoksi nousseessa blogissa. Toki vuosien varrella keskutelijoita on ollut lukuisia muitakin, joista osa blogisteja itsekin ja osa kommentaattoreina. Se on ollut mielekästä aivojumppaa, ja uskallan sanoa sen läpikäyneenä, että jonkinlainen näkemys on muodostunut.

Keskusteluun osallistuneiden omatkin mielipiteet ovat toki jalostuneet vuosien kuluessa, mutta näin ison porukan kesken ja näin pitkien keskustelujen jälkeen, jonkinlainen yhteinen näkemyskin on keskustelijoiden kesken muodostunut. Itse tiedän edustavani huomattavan paljon mustavalkoisempaa maailmankuvaa kuin vaikka blogiveljeni Jaska tai Yrjöperskeles (jolla myös on legendaarinen blogi).

Vastauksena kysymykseesi totean, että yhteiskunnan tulisi järjestäytyä joko sveitsiläiseen kansanäänestyksiä suosivaan malliin tai amerikkalaiseen yksilön luonnonoikeuksia turvaavan perustuslaillisen tasavallan malliin. Itse suosin jälkimmäistä lähinnä siksi, että perustuslaki on varsin selkeä ja helppotajuinen. Voi olla että Sveitsilläkin on, mutta en ole koskaan vaivautunut perehtymään.

Yhdysvalloissa on erittäin vahva sananvapaus, mutta vastaavasti paikallisyhteisöt ovat Suomeen verrattuna aika ahdasmielisiä. Amerikkalaisia naurattaa kakkuhuumori, kun taas suomalaisia naurattaa fingerporilainen pervoilu rivoriittoineen. En tiedä minkälaisille vitseille somalit nauravat, mutta veikkaan heidän huumorinsa olevan samankaltaista kuin Suomessa 70-luvulla naurettiin hölmöläisvitseille.

Järjestäisin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten hoidon todellakin siis vapaaehtoispohjalta. Vapaaehtoisista ei kuule ole pulaa. Jos epäilet, niin muisteleppa mikä lauma batiikkinoitia kaivautui koloistaan 2015, kun ananastukat läpsyttelivät turvaan. Suomen historian lähiaikojen "kaikkein huonoimmassa asemassa olevat ihmiset" ovat turvapaikanhakijat. Sotaa, vainoa ja kidutusta pakoon lähteneitä yksin matkanneita alaikäisiä. Niin huonosti kellään suomalaisella ei asiat ole olleet vuosikymmeniin.

Ja tässä tulee nyt koko jutun pointti:

Meillä batiikkinoidat säätivät lait, että minun tulee maksaa kaikki viulut - halusin tai en. Ja lisäksi he pitivät oikeuden päättää, mitä läpsyille saa sanoa, miten heidät pitää majoittaa, ruokkia, vaatettaa ja antaa käyttörahaa.

Minun ihanteessani batiikkinoidat koputtavat ovelle ja kysyvät: "Anteeksi sinä päärynävatsainen, kaljuuntuva, lihaa syövä hetero kalapuikkoviiksimies, olisiko sinulla lahjoittaa 500 euroa yhdistyksellemme, joka hoivaa ja turvaa Syyrian sodan uhreja?"

Tähän minä voisin vastata, että jos tapanne hoivata ja suojata näitä palleroita vastaa käsitystäni siitä, miten naisten, homojen ja vääräuskoisten kuolemaa toivovien, huonosti koulutettujen ja sukupolvesta toiseen jatkuneiden serkusavioliittojen degeneroimien miesten hoiva ja turva tulee järjestää, niin tottahan minä ilolla maksan vaikka enemmänkin.

Ymmärrätkö pointin?

Anonyymi kirjoitti...


Kumitonttu-hyvä, kiitos mielenkiintoisesta ajatuksenjuoksusta, onpa "dynaamista". Silti, aika pinnalliselle tasolle jäi nyt vastauksesi yhteiskuntarakenteen perusteiden selvityksen osalta, ottaen huomioon siis, että olisit tuomassa vieraan valtion perustuslakia itsenäiseen valtioon nimeltä Suomi.

Ymmärtänet pointin.

Mukavaa päivänjatkoa Sinulle!

Anonyymi kirjoitti...

Mutta jos et ymmärtänyt pointtia, niin sehän on "erityisen hellyttävää"! :)

LS kirjoitti...

Asia missä Uusi-Seelanti todellakin näytti (1984-1993) mallia maailmalle:

Maurice P. McTigue - Rolling Back Government: Lessons From New Zealand

As we started to work through this process, we also asked some fundamental questions of the agencies. The first question was, “What are you doing?” The second question was, “What should you be doing?” Based on the answers, we then said, “Eliminate what you shouldn’t be doing” – that is, if you are doing something that clearly is not a responsibility of the government, stop doing it. Then we asked the final question: “Who should be paying – the taxpayer, the user, the consumer, or the industry?” [...]

When we started this process with the Department of Transportation, it had 5,600 employees. When we finished, it had 53. When we started with the Forest Service, it had 17,000 employees. When we finished, it had 17. When we applied it to the Ministry of Works, it had 28,000 employees. I used to be Minister of Works, and ended up being the only employee. [...]

We achieved an overall reduction of 66 percent in the size of government, measured by the number of employees. The government’s share of GDP dropped from 44 to 27 percent. We were now running surpluses, and we established a policy never to leave dollars on the table: We knew that if we didn’t get rid of this money, some clown would spend it. So we used most of the surplus to pay off debt, and debt went from 63 percent down to 17 percent of GDP. We used the remainder of the surplus each year for tax relief. We reduced income tax rates by half and eliminated incidental taxes. As a result of these policies, revenue increased by 20 percent. Yes, Ronald Reagan was right: lower tax rates do produce more revenue.

What about regulations? The regulatory power is customarily delegated to non-elected officials who then constrain the people’s liberties with little or no accountability. These regulations are extremely difficult to eliminate once they are in place. But we found a way: We simply rewrote the statutes on which they were based. For instance, we rewrote the environmental laws, transforming them into the Resource Management Act – reducing a law that was 25 inches thick to 348 pages. We rewrote the tax code, all of the farm acts, and the occupational safety and health acts. To do this, we brought our brightest brains together and told them to pretend that there was no pre-existing law and that they should create for us the best possible environment for industry to thrive. We then marketed it in terms of what it would save in taxes. These new laws, in effect, repealed the old, which meant that all existing regulations died – the whole lot, every single one. [...]

We lowered the high income tax rate from 66 to 33 percent, and set that flat rate for high-income earners. In addition, we brought the low end down from 38 to 19 percent, which became the flat rate for low-income earners. We then set a consumption tax rate of 10 percent and eliminated all other taxes – capital gains taxes, property taxes, etc. We carefully designed this system to produce exactly the same revenue as we were getting before and presented it to the public as a zero sum game. But what actually happened was that we received 20 percent more revenue than before.

Kumitonttu kirjoitti...

Tuo LS:n viittaama Maurice McTiguen kirjoitus on briljantti.

Anonyymi provoaa: "olisit tuomassa vieraan valtion perustuslakia itsenäiseen valtioon nimeltä Suomi."

Suomi ei ole itsenäinen valtio. Perustuslain muutoksessa moinen muotoseikka korjattiin.

Anonyymi kirjoitti...

Kumitonttu, Suomen itsenäisyydestäkin voi näköjään olla montaa mieltä, mutta siitä lienemme samaa mieltä, että Suomella on sentään oma perustuslakinsa?

Anonyymi kirjoitti...

Kumitonttu, mikähän siinä Amerikassa yhteiskuntamallina niin viehättää? Tai Sveitsissä, että sen mallin mukaan pitäisi meidänkin mennä? Jälkimmäisen perustuslaista ei sulla ole omien sanojesi mukaan mitään käsitystä etkä ole aiheeseen perehtynyt. Puhutaanko tässä nyt maiden brändeistä ja niiden synnyttämistä mielikuvista, vai mistä? Se olisikin ehkä se viimeinen saavutus jos saataisiin toisia maita luopumaan viimeisestä itsenäisyyden pyhätöstään, omasta perustuslaistaan, kansan edes perehtymättä kovin syvällisesti sen sisältöön. Viittaan tässä nyt siis Sveitsiin. On tämä ihmeellistä, tosi mielenkiintoista.

vieras kirjoitti...

Kumitonttu, Z-sukupolven on sanottu olevan konservatiivisempi kuin pari aiempaa sukupolvea. Milleniaalit (1980-1995/2000) on menetetty suvakeille (ja USA:ssa vasemmistolaistuneelle demokraattipuolueelle) mutta zetat (1995/2000-2015) ovat potentiaalisia konservatiiveja. Päällekkäisyyttä Y:n ja Z:n välillä on 1995-2000 syntyneissä.

https://beta.oikeamedia.com/o1-3006

https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Z

Kumitonttu kirjoitti...

Vieras, puhut asiaa kuten aina. Vain kunnon romahdus siirtää ihmiset ajattelemaan "oikeistolaisesti".

Anonyymi näköjään yrittää inttää että Suomen perustuslaki olisi jonkinlainen viimeinen pyhättö. Nauraisin jos asia ei olisi vakava.

Jaska Brown kirjoitti...

Kiitoksia kommentoijille.

Uuden-Seelannin malli on sattuneesta syystä tuttu. Siinä on otettava huomioon se, että se oli laatuaan ensimmäinen eli kokeilu - ja siitä huolimatta se onnistui! Kertoo siitä, että asioiden tekeminen oikein on loppujen lopuksi melkoisen helppoa, kunhan ensin löytyy tahto.

En osaa ottaa kantaa siihen millainen perustuslaki olisi hyvä. Sen sijaan huomautan, että poliitikoille ei ollut mikään ongelma kävellä Suomen perustuslain yli ja nostaa EU:n lainsäädäntö sen yläpuolelle. Maanpetosoikeudenkäynnin paikka, jos elettäisiin oikeusvaltiossa.

Nuoret ovat todellakin konservatiivisempia kuin arvaammekaan. Ongelmia asiassa on kaksi. Ensinnäkin politiikkaan - puolueesta riippumatta - houkutellaan broilerinuoria. Toiseksi nuoren itsenäistyessä ja muuttaessa omilleen hänet indoktrinoidaan valtion nänniin kiinni. Opintotuessa ei ole mitään vikaa sinänsä, mutta asuntotuen riippuvaisuus vuokrasta on se iso ongelma.

vieras kirjoitti...

Jaska, olen sitä mieltä että jos haluaa mukaan valtiolliseen politiikkaan niin olisi toivottavaa täyttää nämä kriteerit:

1.Toimeentulo ei saa riippua poliittisesta urasta. Pitää olla jokin työpaikka ennen kuin aikoo yrittää päästä eduskuntaan. Pitäisi ylipäätään toimia työelämssä ja muutenkin elävässä elämässä, politiikan ulkopuolella, että ymmärtää jotain arkitodellisuudesta. Jos kansanedustaja tipahtaa eduskunnasta alle 65-vuotiaana, niin pitää olla taskussa plan B ja C. Siis työpaikka jossa aloittaa puolen vuoden sisällä vaalien jälkeen.

1. Asuntolaina pitää olla maksettu pois ennen kuin valitaan kansanedustajaksi. Jos on vapaa lainoista, voi toimia taloudellisesti ja henkisesti vapaammin. Häntä ei voi kiristää sillä ettei pääse seuraavissa vaaleissa ehdokkaaksi.

3. Lapset ovat muuttaneet kotoa pois, tai ainakin pärjäävät jonkin aikaa kotona ilman jompaakumpaa tai kumpaakin vanhempia. Kun lapset ovat muuttaneet kotoa pois omilleen, niin ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä onko hoitanut huonosti isän tai äidin roolin. Ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä ettei käy kotona tarpeeksi usein eikä näe lasten kasvavan.

4. Ensin kannattaisi toimia metapolitiikassa ennen kuin siirtyy politiikkaan. Näin ymmärtää sen miten metapolitiikka vaikuttaa politiikkaan. Andrew Breitbart sanoi "politics is downstream from culture" eli politiikka on kulttuurin alajuoksu. Se mitä tapahtuu kulttuurissa, tapahtuu myöhemmin politiikassa. Jos haluaa vaikuttaa politiikassa, pitäisi ensin vaikuttaa kulttuurissa. Höpötin enemmän täällä:

https://pekanporstua.blogspot.com/2019/05/putin-mun-aantani-syo.html

LS kirjoitti...

@Jaska Brown,

Tahdon kiittää blogin isäntää loistavasta blogista ja kommenteista vuosien varrelta. Olen seurannut tätä blogia (lähes) alusta lähtien.

Se on siinä: Vuodenvaihteessa ilmoitin, että en enää vastaisuudessa ylläpidä blogia samaan tapaan kuin aiemmin. Työn takia (pitää tienata verovaroja jotta haittamaahanmuutto ei romahtaisi aivan yhtä pian kuin tulee romahtamaan) joudun tinkimään. Lupasin jatkaa ne kymmenen vuotta täyteen kerta viikossa -tahdilla. Nyt ne ovat täynnä. Tämän jälkeen annan itselleni luvan lopettaa.

Ehdotus: Miten olisi Viikkojutun sijaan Kuukausijuttu?

@Kumitonttu,

Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.
- J. K. Paasikivi

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista kannattaa taloudellisesti sosiaalidemokraattista järjestelmää. Tämä tosiasia huomioiden kirjoitin ylläolevan listan. Tämä lista siis yhdistää parhaita puolia talousliberalismista ja sosiaalidemokratiasta (sekä kansallismielisyydestä).

------

(Viher)vasemmistolla / (vasemmisto)liberaaleilla on äänten suhteen kannustimet siihen, että tasa-arvoa ei tule, kurjuus sekä köyhyys jatkuvat ja konfliktit jatkuvat.

Otetaan yksinkertaistettu esimerkki: Feministit toteaisivat, että miesten ja naisten tasa-arvo on (Suomessa) saavutettu ja täten feminismi voidaan tarpeettomana lakkauttaa. Not gonna happen.

(Viher)vasemmiston / (vasemmisto)liberaalien poliittinen ohjelma (eli miten saada ääniä vaaleissa) voidaan tiivistää kolmen K:n strategiaksi: Köyhyys, Kurjuus ja Konfliktit. Natiivit vs haittamaahanmuuttajat, valkoiset vs ei-valkoiset, miehet vs naiset, heterot vs LGBTQ, duunarit vs yrittäjät/yritykset, meritokratia vs positiivinen syrjijntä, islam vs kristinusko, jne. Verojen pitää olla korkeat jotta duunareiden elintaso saadaan alas. Sääntelyn pitää olla voimakasta jotta yrittäminen saadaan vaikeaksi ja työttömyysaste korkeaksi. Jne.

Jaska Brown kirjoitti...

Vieras, kauniita periaatteita mutta osin epäoikeudenmukaisia eivätkä toimi reaalimaailmassa. Toki nuo olisivat ideaalitilanteita. Mutta siinä osut naulan kantaan, että on todella vaarallista että politiikasta on tullut ainoa ammatti. Tällöin kaikki ideologia katoaa populismin ja vallan säilyttämisen tieltä, kuten näemme vanhoista puolueista kokoomuksesta vasemmistoon asti.

LS: Kiitoksia paljon. Tavallaan olen kirjoittanutkin kuukausijuttuja, sillä näitä varsinaisia blogauksia on tullut keskimäärin kuukauden välein "lopettamisen" jälkeen. En kuitenkaan nykyisen elämäntilanteeni takia halua sitoutua mihinkään aikamäärään.
Kommenttisi loppuosaan tulee kohta vastausta välihuomautuksena.