Tervetuloa!Hakemisto (Aiempien kirjoitusten pikahaku)


Viikkojuttu (Viikon pääpauhanta)


lauantai 31. maaliskuuta 2018

Uusinta: Enklaavit ja eksklaavit

Lukijalle: Maantiedeuusinnoissa vuorossa ne alueet, jotka ovat irrallaan eristyneinä maan muista osista:

Enklaavi on alue, joka on kokonaan jonkin toisen valtion alueen ympäröimä.
Eksklaavi on puolestaan alue, joka on erillään valtion pääasiallisesta alueesta.
Sanan tiukassa merkityksessä enklaaviksi tai eksklaaviksi hyväksytään vain sellainen alue, joka ei rajoitu miltään osaltaan mereen.

Useimmissa tapauksissa enklaavi on myös eksklaavi. Jos valtioon A kuuluu alue B, joka sattuu olemaan valtion C sisällä, B on sekä enklaavi että eksklaavi. Jos alue B taas sijaitsee valtion C ympäröimänä muuten, mutta rajoittuu osin myös mereen, se on ainoastaan eksklaavi mutta ei enklaavi. Mikäli valtio A puolestaan sijaitsee kokonaan C:n sisällä, se on ainoastaan enklaavi mutta ei eksklaavi.

Periaatteessa enklaavit ja eksklaavit voidaan määritellä myös valtion sisäisille hallintoalueille. Esimerkiksi Suomessa on useita tapauksia, joissa kuntaan kuuluu pieni toisen kunnan sisällä sijaitseva alue. Sen sijaan ns. reikäleipäkunnat ovat lähes täysin kadonneet maalaiskuntien liityttyä vastaavaan kaupunkiin - paitsi tietysti mikäli enklaavikunta sattuu olemaan rikas ja ruotsinkielinen. Seuraavassa on kuitenkin rajoituttu valtioiden välisiin tapauksiin.


1. Alueet, jotka ovat sekä enklaaveja että eksklaaveja

Llivia on Espanjan eksklaavi Ranskassa. Vuoden 1659 Pyreneiden rauhassa sovittiin alueen siirtyvän Ranskalle, mutta sopimukseen tuli huolimattomuusvirhe, koska siinä mainittiin vain kylät. Llivia taas oli kaupunki, minkä takia se jäi osaksi Espanjaa.

Büsingen on Saksalle kuuluva eksklaavi Sveitsissä. Paikallinen jalkapallojoukkue pelaa Sveitsin neljännellä sarjatasolla. Vuonna 1918 paikkakunnalla järjestettiin kansanäänestys, jossa 96 % asukkaista halusi liittyä Sveitsiin. Liitos ei kuitenkaan toteutunut, koska Sveitsillä ei ollut luovuttaa mitään sopivaa aluetta korvaukseksi Saksalle. Sen sijaan toinen Saksan eksklaavi, kolme taloa ja tusina asukasta käsittänyt Verenahof, siirtyi Sveitsin omistukseen vaihtokaupassa 1967.

Baarle-Hertog on Belgialle kuuluva pikkukaupunki Hollannissa. Tarkemmin sanoen Baarlen kaupunki on jaettu maiden kesken siten, että Belgian alue koostuu 20 erillisestä pikkueksklaavista, joista pienin on pinta-alaltaan 2632 neliömetriä. Näiden eksklaavien sisällä puolestaan on seitsemän Hollannille kuuluvaa eksklaavia. Rajan kulku on niin monimutkainen, että jotkin talot kuuluvat osin kumpaankin maahan. Aikoinaan hollantilaisten ravintoloiden piti sulkea ovensa ennen belgialaisia, jolloin rajalla sijaitsevan baarin asiakkaat yksinkertaisesti siirtyivät rajalinjan toiselle puolelle.

Sankovo-Medvezhye on Venäjälle kuuluva eksklaavi Valko-Venäjällä, vain 800 metriä varsinaisesta rajasta. Tämä tuskin haittaa venäläismielistä presidentti Lukashenkaa.

Brittien Kyproksessa ylläpitämän sotilastukikohdan sisällä on kaksi kyproslaista kylää, Ormidhia ja Xylotymvou.

Sastavci Bosnia-Hertzegovinassa on Serbian sisällä.

Artsvashen on Armenian eksklaavi Azerbaidzanissa, azerien miehittämä vuodesta 1992 alkaen. Alunperin armenialainen väestö on karkoitettu alueelta.

Yuxari Askipara on Armenian sisällä, mutta kuuluu virallisesti Azerbaidzanille. Armenian armeija miehittää kylää ja azeriasukkaat on karkotettu Azerbaidzaniin.

Barxudarli on Armenian sisällä, mutta kuuluu virallisesti Azerbaidzanille. Armenian armeija miehittää kylää ja azeriasukkaat on karkotettu Azerbaidzaniin.

Karki on eksklaavin eksklaavi, koska se on osa Azerbaidzanille kuuluvaa Nahitsevania, vaikka sijaitseekin Armenian sisällä. Armenia on miehittänyt sitä kuten kahta muutakin vastaavaa enklaavia Vuoristo-Karabahin sodasta 1992 alkaen.

Ferganalaakso Uzbekistanin, Tadzikistanin ja Kirgisian rajalla on täynnä eksklaaveja. Uzbekistanissa on yksi Kirgisian ja yksi Tadzikistanin eksklaavi. Kirgisiassa on neljä Uzbekistanin ja kaksi Tadzikistanin eksklaavia. Tadzikistanissa ei ole eksklaaveja.

Madha on Omanille kuuluva alue Arabiemiraattien sisällä.

Nahwa on Arabiemiraateille kuuluva eksklaavi äsken mainitun Omanin eksklaavin Madhan sisällä.

Intian-Bangladeshin rajalla on varsinainen eksklaavikeskittymä. Intian hajotessa itsenäistymisen yhteydessä 1947 Intiaksi ja Pakistaniksi (josta Bangladesh 1971 itsenäistyi), raja vedettiin suunnilleen asujamiston uskonnon mukaan. Seurauksena Intian puolelle rajaa jäi 92 Bangladeshin eksklaavia, pinta-ala yhteensä 47,7 km2. Toisaalta Bangladeshin puolella rajaa on 106 Intian eksklaavia, pinta-ala yhteensä 65,52. Ikään kuin tässä ei olisi tarpeeksi, 21 Bangladeshin eksklaaveista on Intian eksklaavin sisällä, samoin kuin kolme Intian eksklaaveista Bangladeshin eksklaavin sisällä. Kaiken huippu on suurin Intian eksklaavi. Sen sisällä on Bangladeshin eksklaavi, jonka sisällä on Intian eksklaavi. Tämä vajaan hehtaarin kokoinen pläntti on siis Intiaa, jota ympäröi Bangladesh, jota ympäröi Intia, jota ympäröi Bangladesh, kuten kartasta näkyy. Tullimuodollisuudet ovat tiettävästi hankalat.
Lisäys 31.3.2018: Vuonna 2015 maat sopivat enklaavien uudelleenjärjestelyistä, jossa osa enklaaveista siirtyi asukkaineen toisen maan alaisuuteen. Murto-osa asukkaista halusi muuttaa entiseen emämaahan.

2. Alueet, jotka ovat enklaaveja mutta eivät eksklaaveja

Lesotho sijaitsee kokonaan Etelä-Afrikan sisällä.

San Marino on kokonaan Italian ympäröimä.

Vatikaanivaltio sijaitsee ei ainoastaan Italian, vaan yhden ainoan kaupungin eli Rooman sisällä.


3. Alueet, jotka ovat eksklaaveja mutta eivät enklaaveja

Nahitsevan on Azerbaidzanille kuuluva alue, jota erottaa emämaasta kolmisenkymmentä kilometriä leveä kaistale Armeniaa. Se ei ole enklaavi, koska sitä ei ympäröi yksi maa vaan peräti kolme: Armenia, Iran ja Turkki.


4. Alueita, joille pääsee emämaasta maitse vain käymällä toisen valtion alueella, mutta vesitse käymättä toisen valtion alueella

Kaliningrad ympäristöineen kuuluu Venäjälle, josta sitä erottaa Liettua. Alunperin kaupunki oli nimeltään Königsberg, mutta saksalaisten otettua turpiinsa toisessa maailmansodassa Itä-Preussi jaettiin Puolan ja Neuvostoliiton kesken. Neuvostoliittoon kuulunutta osaa ei liitetty Liettuaan, vaan Venäjään, joten se jäi Neuvostoliiton hajottua erillisalueeksi.

Cabindaa erottaa Angolasta Kongon demokraattinen tasavalta. Cabindan vastarintaliike on julistanut alueen itsenäiseksi, mutta sen paremmin Angola kuin kukaan muukaan ei ota tätä vakavasti.

Oecussi-Ambeno Timorilla kuuluu Itä-Timorille, vaikka sitä erottaakin siitä Indonesialle kuuluva alue.

Temburong kuuluu Bruneille, mutta maitse sinne pääsee vain Malesian kautta.

Dubrovnikin kaupunkia Kroatiassa erottaa emämaasta muutaman kilometrin levyinen alue Bosnia-Hertzegovinan ainoaa rannikkoa.

Musandam on Omanille kuuluva niemenkärki, jota erottaa emämaasta Arabiemiraateille kuuluva alue.

Campione d'Italia on Luganojärven rannalla oleva pikkukaupunki, joka kuuluu Italialle, vaikka onkin Sveitsin ympäröimä. Kaupunkiin pääsee Italiasta Sveitsin puolella käymättä vain järveä pitkin. Maata pitkin Italiaan on vain kilometri, mutta vuoristoisen maaston takia matka tietä pitkin on moninkertainen. Kaupungissa käytetään frangeja ja se on Sveitsin tullialueella.

Copacabana Boliviassa sijaitsee Titicaca-järven rannalla siten, että maitse sinne pääsee vain Perun kautta.

Dubki Peipsijärven rannalla on kokonaan Viron ympäröimä Venäjälle kuuluva kylä.

Mohawk-territorio Yhdysvalloissa kuuluu osittain Kanadaan, mutta maitse Kanadan puoleiseen osaan pääsee vain USA:n kautta.

Point Roberts Washingtonin osavaltiossa on muuten Kanadalle kuuluvan niemen kärjessä.

Northwest Angle kuuluu Yhdysvalloille, mutta sitä rajaavat Kanada ja Lake of the Woods -järvi. Elm Point lähettyvillä on toinen samanlainen paikka, kuten myös Alburgh Vermontin osavaltiossa.


5. Esimerkkejä muista erikoistapauksia

Jungholz ja Kleinwalsertal sijaitsevat Itävallassa, mutta niihin pääsee maanteitse vain Saksan kautta. Ennen Euroopan unionin rajamuodollisuuksien purkamista ne kuuluivat Saksan tullialueeseen. Jungholzia yhdistää muuhun Itävaltaan vain yksi ainoa rajapiste.

Campobellosaarelle päästäkseen on kuljettava USA:n puolella olevaa siltaa pitkin, vaikka saari itse onkin Kanadassa.


6. Entisiä tapauksia

Itä-Preussia erotti muusta Saksasta surullisenkuuluisa Puolan käytävä.

Länsi-Berliini oli Itä-Saksan sisällä ollut, kolmen länsivallan Berliinin miehitysvyöhykkeistä koostunut alue. Itä-Berliini puolestaan oli Neuvostoliiton vyöhykettä. Länsi-Berliinillä itsellään oli useita pieniä eksklaaveja Itä-Saksassa, kuten Steinstücken. Se lakkasi olemasta eksklaavi, kun Saksojen hallitukset ja miehitysvallat pääsivät sopimukseen aluevaihdosta, jossa Länsi-Berliini sai kapean käytävän Steinstückeniin. Ongelman vaihdossa aiheutti se, että Itä-Saksan rautatieverkosto kulki käytävän ali. Sopimuksessa päätettiin, että Steinstückenin Länsi-Berliiniin yhdistävä silta ja ilmatila sen yllä kuuluvat länteen, kun taas sillan alapuolinen osa itään.

Walvis Bay oli Etelä-Afrikalle kuulunut satama Namibiassa. Alue palautettiin Namibian yhteyteen 1994.

Gwadar oli Omanille kuulunut alue Pakistanissa vuoteen 1958 asti.

Kowloonin muurikaupunki oli Hongkongiin unohtunut alue, jossa valta periaatteessa kuului Kiinalle mutta käytännössä rikollistriadeille.

torstai 29. maaliskuuta 2018

Lunta paskahuussin katolla

Allekirjoittanut sai vinkin, jossa huomautettiin kuinka teennäisesti koululaitos syytää monikulttuuria viattomille nuorillemme. Harvoin enää tässä iässä hämmästyy, mutta nyt olin kuin klapil päähä lyöty. Enpä olisi uskonut, että jopa pitkän matematiikan YO-koe valjastetaan mokupropagandaan, mutta niin vain oli käynyt.

Palataan tuohon vinkkiin loppuhuipentumana. Sen innoittamana kävin nimittäin läpi tämän kevään YO-kokeet ja tutkailin, löytyykö sieltä muuta lystikästä. Löytyihän sieltä, aika monesta kokeesta. Varsin ovelasti upotettuna. Tämä tarkoittaa sitä, että tosiasiat esitetetään kyllä. Mutta asioiden esittäminen on varsin yksipuolista. Vähän kuin kirjoitettaisiin artikkeli esimerkiksi huvipuistosta, jossa kerrottaisiin kuinka hienoja vuoristoratoja siellä on. Mainitsematta lainkaan muita laitteita, jolloin lukijalle tulee kuva että huvipuisto koostuu vain vuoristoradoista. Samaan tapaan tehtävät käsittelivät varsin yksipuolisesti monikultturin hyviä puolia. Eipä näkynyt tehtäviä, jotka olisivat käsitelleet kansallismielisyyden hyviä puolia. (Toki ylivertainen valtaosa tehtävistä oli neutraaleja, tässä tarkoitetaan vain tehtäviä joilla on tietty ideologinen vivahde, kuten monikulttuurisuus, kasvissyönti tai EU-ihannointi.)

Koululaitoksen yksi tärkeimpiä tavoitteita on kasvattaa kriittiseen ajatteluun. Jos oikein kovasti mokutetaan, tämä blogi on tarjonnut ohjeet vasta-argumenteille. Kriittisen ajattelun tavoite on jossain määrin haasteellinen saavuttaa, mikäli ihannoidaan yksipuolisesti tiettyjä asioita. Hyvä puoli tässä on toki se, että nämä asiat ovat todellisuudessa haitallisia, jolloin ajattelevaan ihmiseen ei propaganda pure. Huono puoli on toki se, että demokratiassa ajattelevat ihmiset eivät riitä - tarvitaan enemmistö. Ylioppilaskokelaasta itsestään riippuu, onko hänestä lakin saadessaan kasvanut kriittisesti viralliseen valheeseen suhtautuva vai onko valkolakki vain ns. lunta paskahuussin katolla.

Käydäänpä läpi kokeet aikajärjestyksessä:


12.2: Äidinkielen tekstitaidon koe

Tehtävän 1 aineistona oli alkujaan Gloria-lehdessä julkaistu kolumni Näin erosin avokadosta. Kirjoittaja on vegaani, joka huolestui avokadojen eettisestä tuotannosta. Tehtävänantona oli: Analysoi, mitä tehtäviä esimerkeillä on Venla Rossin kolumnin argumentaatiossa. Julkaistussa hyvän vastauksen piirteissä suhtaudutaan varsin asiallisesti ja kiihkottomasti aiheeseen. Kummastusta herätti vain parhaassa kategoriassa ollut tunnusmerkki: Vastauksessa nostetaan esille se, että kirjoittaja
käyttää itseään esimerkkinä lisätäkseen argumentaation vakuuttavuutta.
Minä kun olen elänyt sellaisessa kuvitelmassa, että induktiivinen päättely eli yksittäistapauksesta päätellään yleinen sääntö, päinvastoin heikentää uskottavuutta ellei sitä esitä pelkästään esimerkkinä vaikkapa tilastollisesta säännöstä.

Tehtävän 5 aineistona oli vastaavasti Image-lehdessä julkaistu Ruben Stillerin kolumni Se tunne. Pari lainausta:
Se tunne, kun taas törmää idiootin mielipiteeseen. Joku on vaahdonnut minareeteista, jotka valtaavat maan ja toiset vaahtoavat siitä, että joku vaahtoaa.
...jokainen somen viemäriin heitetty rasistinen jätepäästö saattaa synnyttää pöhinän, johon valtamedia reagoi. Näin syntyy kierre, jossa rasistiset idiootit ottavat aloitteen itselleen.

Molemmat tekstit olivat kyllä asiallisia sinänsä. Mutta missä oli se toinen näkökulma? Eli missä oli aineistosta se kolumni, joka kertoisi suomalaisten lihantuottajien haasteista? Tai se kolumni, jossa kerrotaan kuinka haittamaahanmuuttoa asiallisin argumentein puolustavia vaiennetaan?


12.3. Äidinkielen esseekoe

Aineen aihe 11: Kirjoita moninaisuuden kunnioittamisesta ihmisten arkipäivän kohtaamisissa. Hyödynnä sivun 9 aineistoa.
Sivun 9 aineisto oli seuraava:
Mitä on moninaisuus?
Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia, rooleja, moni meistä kuuluu eri ryhmiin. Kyseessä voi olla myös ns. sisäinen erilaisuus, johon vaikuttavat jokaisen omat taustat ja identiteettikysymykset. Yhteiskunnan moninaisuuteen kuuluvat kaikki vähemmistöryhmät. Ominaisuudet, taustat ja ryhmät saattavat liittyä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin.
Moninaisuuden huomioiminen on sitä, että ihmisen identiteettiin kuuluvia eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä.
Jokaisen olisi tunnettava itsensä tervetulleeksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin on. On tärkeää, että jokainen voi osallistua ilman pelkoa syrjinnästä.
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. 2017.

Hyvä teksti. Oletusarvoisesti voi kuitenkin odottaa, että tämä osallistumisoikeus koskee vain niitä, jotka toimivat virallisesti hyväksytyn totuuden rajoissa. Globaalinationalistit pysykööt poissa, vaikka - tai oikeastaan etenkin koska - argumentoivat tosiasioilla.


12.3 Suomi toisena kielenä

Produktiivinen aukkotehtävä
Tehtävässä kerrotaan Ahtisaaren perustamasta CMI-järjestöstä, joka kouluttaa lukiolaisia dialogiin kriiseistä saaduilla opeilla. Harjoitustilanne alkaa siitä, kun yksi osallistujista kiinnittää haittamaahanmuuton vastaista julistetta seinälle.
Tehtävässä esitelty harjoitus ei sinänsä ole paatoksellista julistamista, vaan keskittyy lähinnä neuvottelumallien luomiseen. Itse tilanne ja sen argumentaatio lässähtävät olemattomiin, joten ei tämä niin paha ollut kuin alkuun olisi saattanut kuvitella.


14.3 Uskonto

7. Islamin kannatus ja monimuotoisuus (30 p.)
7.1. Analysoi islamin kannatusta eri puolilla maailmaa hyödyntäen karttoja (aineistot 7.A ja 7.B).
7.2. Kuvaile islamin monimuotoisuutta ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä.

Ansioksi katsottakoon, että hyvän vastauksen piirteissä todetaan: Muslimien määrään Euroopassa vaikuttaa kasvava maahanmuutto ja pakolaisuus. Muslimeja on muuttanut jo aiemmin esimerkiksi Ranskaan sen entisistä siirtomaista.


14.3 Elämänkatsomustieto

4. Kulttuuriset erottelut (20 p.)
4.1 Kulttuurisia erotteluja voidaan tehdä esimerkiksi kansallisuuden, uskonnon, syntyperän, sukupuolen, varallisuuden, koulutuksen, asuinpaikan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Anna kulttuurisesta erottelusta jokin muu esimerkki kuin orientti ja länsi sekä analysoi sen luonnetta Saidin lähestymistapaa (aineisto 4.A) käyttäen.
4.2 Vertaa oman esimerkkisi maailmankatsomuksellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia Saidin mainitseman erottelun (aineisto 4.A) vastaaviin vaikutuksiin.

Aineistossa tuodaan esiin lännen ja islamin vastakkainasettelu. Aineiston on kirjoittanut palestiinalainen kristitty Edward Said. Siinä todetaan, että nykypäivänä (kirjoitettu 2003) "lietsotaan laajasti pelkoa, vihaa, inhoa". Tämä antaa aika vahvat viitteet siitä, mitä opiskelijan odotetaan kirjoittavan, koska termi vihapuhe on niin runsaasti esillä vanhamediassa. Ja kuinkas ollakaan, hyvän vastauksen piirteet kertovat: Vastauksessa on olennaista tarkastella tasapainoisesti erilaisia vaikutuksia eikä rajautua yksinomaan esimerkiksi erotteluun liittyviin kulttuurisiin ennakkoluuloihin, rasismiin tai vihapuheeseen. Mitä tämä "tasapainoisesti" sitten tarkoittaa, olisi kiva tietää mutta epäilen että siihen ei ainakaan kuulu erottelu sen mukaan, mitkä kulttuurit ovat onnistuneet ja mitkä eivät.


14.3 Yhteiskuntaoppi

1. Kansalaisuus (20 p.)
Aineisto:
1.A Videokatkelma: Mikä on parasta EU-kansalaisuudessa?
1.1 Mitä Suomen kansalaisuudella tarkoitetaan, ja miten sen voi saada? (10 p.)
1.2 Vertaile videokatkelmassa (aineisto 1.A) esitettyjä näkemyksiä Euroopan unionin kansalaisuuden tarjoamista eduista ja arvioi näkemyksiä kriittisesti. (10 p.)

Valitettavasti videokatkelmaa ei tekijänoikeussyistä ole nähtävillä. Huomio kuitenkin kiinnittyy sanaan "parasta". Olisiko tasapuolisempaa todeta "hyvää tai huonoa"? Hyvän vastauksen piirteissä on tuotu esiin, että sekä hyvät että huonot puolet on kuitenkin lueteltava.

3. Euroopan unionin budjetti (20 p.)
Mistä Euroopan unionin budjetti muodostuu, ja miten sen avulla vaikutetaan Euroopan eri alueiden rakenteelliseen kehitykseen?

8. Eurovaaliehdokkaiden näkemykset Euroopan unionin ulkopolitiikasta ja roolista maailmanpolitiikassa (30 p.)
Kaavio (aineisto 8.A) esittää verkkolehti Uuden Suomen eurovaaliehdokkaille tekemän vaalikyselyn tulokset keväältä 2014. Tekstikatkelmat (aineistot 8.B ja 8.C) käsittelevät Euroopan unionin ulkopolitiikkaa ja unionin roolia maailmanpolitiikassa.
Aineisto:
8.A Kaavio: Verkkolehti Uuden Suomen vaalikysely eurovaaliehdokkaille keväällä 2014
8.B Tekstikatkelma: Suomen ulkoasiainministeriön tulevaisuusraportti Ulkopolitiikka 2020
8.C Tekstikatkelma: Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristi Raik
8.1 Erittele kaavion (aineisto 8.A) perusteella, minkälaisia eroja Suomen eurovaaliehdokkaiden välillä on suhtautumisessa Euroopan unionin yhteiseen ulkopolitiikkaan. Pohdi myös, mistä erot johtuvat. (6 p.)
8.2 Vertaile Suomen ulkoasiainministeriön ja Kristi Raikin näkemyksiä Euroopan unionin ulkopolitiikasta ja unionin roolista globaalissa maailmassa (aineistot 8.B ja 8.C). (12 p.)
8.3 Miten Euroopan unioni on harjoittanut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Arvioi myös, miten se on onnistunut tehtävässään. (12 p.)


Yhdeksästä tehtävästä kolme käsittelee siis EU:ta. Olisiko lievää painotusta?


14.3 Maantiede

4. Riskejä maailmalla (20 p.)
Maailmalla liikkuessasi saatat nähdä oheisten kuvien A–E kaltaisia tilanteita ja haluat ehkä jakaa kokemuksiasi tietoverkossa kuvanjakopalvelun kautta.
Kuva-aiheet: A: Maanjäristys, B: Tulivuorenpurkaus, C: Avolouhos, D: Tsunami, E: Lumivyöry.

Miten olisi sitten yksi taharrus-kuva seksuaalisesta ahdistelusta? Kuinka moni turisti on törmännyt tulivuorenpurkaukseen?


21.3 Filosofia

4. Naiivi moraalinen relativismi (20 p.)
4.A Tekstikatkelma: Bernard Williams
Tarkastelkaamme erityistä yhteiskuntien välisiin moraalikiistoihin liittyvää näkemystä tai näkemysjoukkoa. Kysymys on relativismista, antropologien harhaopista, mahdollisesti mielettömimmästä moraalifilosofiassa esitetystä näkemyksestä. Tarkastelemani vulgaari ja kehittymättömin muoto on opin selväpiirteisin ja vaikutusvaltaisin versio. Se koostuu kolmesta väittämästä: ”oikea” tarkoittaa (sen voidaan järkevästi ajatella tarkoittavan ainoastaan) ”oikea tietylle yhteiskunnalle”; ”oikea tietylle yhteiskunnalle” tulee ymmärtää funktionaalisessa mielessä; ja (sen vuoksi) yhden yhteiskunnan jäsenten on väärin tuomita toisen yhteiskunnan arvot, puuttua niihin ja niin edelleen.
– –
Kyseinen näkemys on selvästi ristiriitainen, koska sen kolmas väittämä sisältää yhteiskuntien välistä oikeaa ja väärää koskevan kannan, joka käyttää sanaa ”oikea” ei-relatiivisessa merkityksessä, mitä sen ensimmäinen väittämä ei hyväksy. Esimerkiksi väite, jonka mukaan ihmisuhraus oli oikeaa toimintaa ashanteille, ymmärretään väitteenä, jonka mukaan ihmisuhraus oli oikein ashantien joukossa, ja tämä taas väitteenä, jonka mukaan ashantien keskuudessa ihmisuhraus oli oikein; meillä ei siis ollut aihetta puuttua siihen. Mutta kyseisestä teoriasta ei varmastikaan seuraa jälkimmäistä väitettä. Siitä voi korkeintaan seurata kanta, jonka mukaan meidän yhteiskunnallemme oli oikein (siis käytännössä hyödyllistä) olla puuttumatta ashanti-yhteiskunnan käytäntöihin.
Lähde: Bernard Williams, Morality: An Introduction to Ethics, 1971 (teoksessa Etiikan lukemisto, 2010, suomentanut Jukka Varelius)

Hyvän vastauksen piirteissä todetaan:
Williamsin argumenttia voi pitää yhtenä viime vuosisadan merkittävistä filosofisista saavutuksista. Relativismi on nykyään useissa tilanteissa hyvin perustein suosittu kanta. Länsimaisen kulttuurin piirissä tietoisuus omien lähtökohtien historiallisuudesta, satunnaisuudesta ja rajoittuneisuudesta on tärkeä opetus, josta tehdään helposti relativistinen johtopäätös. Yhteisellä pallollamme relativismi on – esimerkiksi suhteessa ihmisoikeuksiin ja luonnon kestokykyyn – kuitenkin monin paikoin ongelmallinen kanta. Siten selkeästi muodostetulla ”relativismin paradoksilla” on tärkeä pedagoginen merkitys ja keskeinen rooli myös lukion filosofian opetuksessa.
Tästä voi antaa tehtävien laatijoille pisteitä. Kulttuurirelativismia pistetään halvalla, tosin rajumminkin olisi voinut todeta eli yhdenlaiset kulttuurit vain tuottavat paskoja lopputuloksia, minkä voi nähdä siitä mistä maista pyritään muuttamaan ja mihin maihin.


21.3 Historia

7. Väkiluvun kehitys (30 p.)
Tilastokuvio (aineisto 7.A) ja tekstikatkelma (aineisto 7.B) liittyvät väestönkasvuun. Tilastokuvio (aineisto 7.A) kuvaa maapallon eräiden alueiden väkiluvun kehitystä vuodesta 1500 vuoteen 2000. Tekstikatkelmassa (aineisto 7.B) siteerattu Thomas Malthus (1766–1833) kehitti teorian väestönkasvusta.
Aineisto:
7.A Tilastokuvio: Väestönkasvu viimeisten 500 vuoden aikana
7.B Tekstikatkelma: Thomas Malthus
7.1 Mitä merkittäviä muutoksia eri alueiden väkiluvun kehityksessä on tapahtunut vuodesta 1500 vuoteen 2000 (aineisto 7.A)? (10 p.)
7.2 Mitkä seikat selittävät väkiluvun kehityksessä tapahtuneita muutoksia vuodesta 1500 vuoteen 2000 (aineisto 7.A)? (10 p.)
7.3 Pohdi, pitääkö Malthusin esittämä väite väestönkasvun kehittymisestä (aineisto 7.B) paikkansa tilastokuvion (aineisto 7.A) perusteella. (10 p.)

No nyt sohaistiin ampiaispesää. Väestönkasvua pidettiin 1970-80 -luvuilla suurena ongelmana, mutta sitten se on häipynyt ideologisista syistä taka-alalle. Siitä huolimatta, että käytännössä kaikki maapallon ympäristöongelmat ratkeaisivat, jos hillitön väestönkasvu saataisiin kuriin. Mutta kun ongelma on se, että länsimaissa asia on kunnossa ja kehitysmaissa ei, eikä kehitysmaita saa arvostella. Hyvän vastauksen piirteissä asiaa käsitellään varsin kliinisesti eli luetellaan tosiasiat. Toisaalta eihän oikeisiin johtopäätöksiin voikaan mennä, koska ne ovat poliittisesti hyvin epäkorrekteja eikä se toisaalta ollut tämän tehtävän tarkoituskaan. Mutta toivotaan, että tuleville ylioppilaille tämän tehtävän aineisto antoi hieman ajattelun aihetta siitä, ovatko maailman todelliset ongelmat siinä, laitetaanko Suomeen muovivero vai siinä, että esimerkiksi Afrikan väkiluku tuplaantuu parinkymmenen vuoden välein.


21.3 Fysiikka

Tehtävä 3:
Kattilassa on 1,2 litraa kasviskeittoa. Keitto jäähdytetään jäävesiseoksessa, jonka lämpötila pysyy vakiona jäähtymisen ajan. Keiton lämpötilan muutosta tarkkaillaan jäähtymisen aikana. Havaitaan, että keiton alkulämpötila on 65,0 °C, ja se jäähtyy 25 minuutissa 8,0 °C:n lämpötilaan. Keiton voidaan olettaa olevan kokonaan vettä.
a) Kuinka suuri on keskimääräinen teho, jolla keitto jäähtyy lämpötilan tarkkailun aikana?
b) Hahmottele kuvaaja keiton lämpötilasta ajan funktiona tarkkailun aikana. Selitä lyhyesti
piirtämäsi kuvaajan muoto.

Siis jumalauta. Kasviskeittoa. Ketä kiinnostaa onko kasviskeitto kylmää vai lämmintä? Tahatonta - tai fyysikot tuntien sittenkin luultavasti tarkoituksellista - huumoria tehtävässä edusti lause: "Keiton voidaan olettaa olevan kokonaan vettä."


23.3 Lyhyet kielet (sekä 16.3 pitkät kielet ja 18.3 toiset kotimaiset kielet)

Kumma kyllä, kielten kokeissa (no myönnetään, tarkistin vain ne kielet joita ymmärrän mutta kattaa se nyt kuitenkin yli puolet tarjolla olevista) ei mokutusta ollut tarjolla lainkaan. Tosin kuuntelupätkiä ei päässyt tarkistamaan. Mokutuksen puutetta voi pitää kummallisena, sillä paljon valmista tekstiaineistoa käyttävissä vieraissa kielissä sitä luulisi olevan helpointa syöttää. Ehkä ulkomaita nähneillä laatijoilla on kohtaamisteoria toiminut.


26.3 Matematiikka (pitkä)

Tehtävä 10:
Tehtävä alkaa seuraavalla lauseella:
Annukka ja Fareed yrittävät laskea seuraavien vektoreiden pistetulon ilman laskinta:
Sen jälkeen on sen verran kaavoja, että jos lukija on kiinnostunut, voi lukea tehtävän linkistä. En edes yritä saada niitä Bloggeriin.
Siis Fareed. No onpa monikulttuuria kerrakseen! Uskottavuus huipussaan. Jos ollaan suomalaisessa YO-kokeessa, niin sitten pitäisi olla Annukka ja Valtteri. Jos taas halutaan kaksi satunnaista nimeä jostain päin maailmaa, niin miten olisi sitten Nyama ja Khaltmaagiin (nimet valittu satunnaisesti Sierra Leonen presidentin vaimolta ja Mongolian presidentiltä). Tämä on niin teennäistä mokutusta kuin olla ja voi. Piti piruuttaan tarkistaa, kun sattumalta huomasin Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla olevan ylioppilashaun, joka ilmeisesti pitää sisällään kaikki vuodesta 2013 alkaen ylioppilaaksi kirjoittaneet. Ei löytynyt yhtään ainutta Fareedia. Annukoita oli kyllä.

P.S. Eikö Ylioppilastutkintolautakunta voisi kierrättää vanhoja tehtäviä? Tästä saataisiin myös mediahuomiota, mikä nykymaailmassa on tärkeää. Esimerkiksi Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi olisi voinut laittaa joka kokeeseen YO-tehtävän vuodelta 1917 tai sen päivitetyn version eli jos kysytään vaikka solubiologiasta, vastaukset olisivat varsin erilaisia kuin tuolloin. Vuorenvarmat lööpit saataisiin aikaan, jos uusiokäytöön otettaisiin syksyn 1929 reaalikokeen maantieteen kysymys nro 3: Mitä tiedätte neekereistä?:

lauantai 24. maaliskuuta 2018

Uusinta: Vuorten kutsu

Lukijalle: Maantiedeuusinnoissa vuorossa erikoiset vuoret:

Sarjassa maantieteellisiä erikoisuuksia vuorossa vuoret - tai ainakin kukkulat. Yritin turhaan löytää tietoa maailman matalimmasta vuoresta. Kuolleenmeren lähistöllä luulisi jossain olevan mäen, joka kohoaa selvästi ympäristöään korkeammalle mutta on silti jotain parisataa metriä merenpinnan alapuolella.

Luonnollisin mitta vuorelle on sen korkeus merenpinnasta. Tässä järjestyksessä lista onkin, jokaisen nimen edessä oleva lukema kertoo kyseisen arvon metreinä. Tämän mitan ongelma on kuitenkin siinä, että se ei määrittele, mikä on itsenäinen vuori ja mikä sivuhuippu. Parin kilometrin päässä Mount Everestin huipusta oleva Lhotse on maailman neljänneksi korkein vuori, koska se katsotaan itsenäiseksi, mutta Mount Everestin etelähuippua ei hyväksytä maailman toiseksi korkeimmaksi vuoreksi. Puhumattakaan vaikka Mount Everestin huipun vieressä olevasta kivestä.

Siksi on kehitetty erilaisia arviointitapoja siihen, mikä on itsenäinen vuori.

Useimmin käytetään prominenssia. Vuorenhuipun prominenssi määritellään seuraavasti: kuljettaessa huipulta A sitä korkeammalle huipulle B etsitään reitti, jonka matalin kohta on mahdollisimman korkealla. Kutsutaan kyseistä pistettä solaksi X. Etsitään sellainen huippu B, jolla sola X sijaitsee mahdollisimman korkealla. Erotus A-X on huipun A prominenssi. Sama humanisteille: prominenssi on minimikorkeus, joka huipulta on laskeuduttava päästäkseen jollekin vielä korkeammalle huipulle.
Prominenssin ongelma on karsintaraja. Korkeilla vuorilla käytetään usein minimiarvoa 500 metriä. Tällöin Suomen ainoa itsenäinen huippu olisi Pallastunturi. Jos prominenssirajaksi pistetään 200 metriä, Etelä-Suomessa ei ole ainuttakaan itsenäistä huippua mutta Himalajan korkeimpien vuorten lista muuttuu melkoisesti.

Toinen tapa on isolaatio. Samoin kuin prominenssi, se voidaan määritellä mille tahansa maastopisteelle. Pisteen A isolaatio on se matka, joka on vähintään kuljettava, kunnes vastaan tulee sitä korkeampi maastopiste B. Esimerkki: Jos huipun A korkeus on 3000 metriä ja sen lähellä on 4000 metriä korkea vuori B, mitataan matka A:lta vuoren B lähimmälle 3000 metrin korkeuskäyrälle, ei siis B:n huipulle.
Isolaation ongelma on se, että isolaatio on todella surkea mittari vuoren merkittävyydelle. Esimerkiksi Suomen isolaatioltaan korkein "vuori" on melkoinen yllätys, kuten kohta käy ilmi.

Pätevin tapa määritellä raja itsenäisen vuoren ja sivuhuipun välillä lienee jokin absoluuttisen korkeuden, prominenssin ja isolaation yhdistelmä. Oma ajatukseni on, että ollakseen itsenäinen vuori (tunturi, kukkula) huipun
1) isolaation on oltava yli kilometri ja
2) prominenssin on oltava vähintään viisi prosenttia absoluuttisesta korkeudesta (Poikkeus: mikäli huippu sijaitsee syvänköön laskevalla valuma-alueella, kuten Jordanjoen laaksossa, otetaan absoluuttisen korkeuden arvoksi huipun korkeuden ja valuma-alueen matalimman pisteen erotus, ei korkeutta merenpinnasta)

Mutta ei välitetä teoreettisesta pohdinnasta, tässä lista erikoisista vuorista ja Peakbaggerista löytyy tarvittaessa lisätietoa:

8850 Mount Everest eli Chomolangma eli Sagarmantha on maailman korkein vuori ja vuorista ensimmäinen lähes kaikilla mahdollisilla mittareilla. Ensimmäisenä sen huipulle pääsivät Edmund Hillary ja sherpa Tensing 29. toukokuuta 1953. Paitsi jos Malloryn ja Irvinen molempien kuolemaan päättynyt yritys vuonna 1924 onnistui. Ennen toista maailmansotaa Nepal oli kieltänyt vuorelle kiipeämisen, joten kaikki yritykset tehtiin Tiibetin puolelta. Toisen maailmansodan jälkeen Tiibetin vallannut Kiina puolestaan kielsi yritykset vuosikymmenien ajan, mutta Nepal salli ne.

8611 K2 on maailman toiseksi korkein vuori ja kiipeilijöiden keskuudessa vaikeimpana pidetty. Vuori sijaitsee Pakistanin ja Kiinan raja-alueella ja sen omistus on kiistanalainen. Ensinousu 1954.

8586 Kangchenjunga on sikkimiläisten pyhä vuori, jolle ei heidän uskomustensa mukaan saa kiivetä. Useimmat retkikunnat ovatkin sääntöä noudattaneet ja pysähtyneet vain parin askeleen päähän huipusta. Vuorta luultiin maailman korkeimmaksi 1838-1852, aina Everestin löytämiseen asti. Ensinousu 1955.

8516 Lhotse on Mount Everestin vieressä ja sen prominenssi on vain 610 m, selvästi pienin yli kahdeksankilometrisistä vuorista. Lhotsen eteläseinämä on jyrkin kokoluokassaan: 3,2 kilometriä nousua 2,25 kilometrin vaakasuoralla etäisyydellä. Ensinousu 1956. Reinhold Messnerin nousu huipulle 1986 teki hänestä ensimmäisen, joka on kiivennyt kaikille 14 yli kahdeksankilometriselle vuorelle.

8462 Makalu luokitellaan yhdeksi teknisesti vaikeimmista kahdeksankilometrisistä. Ensinousu 1955.

8188 Cho Oyua pidetään helpoimpana kahdeksankilometrisenä. Ensinousu 1954.

8167 Dhaulagiri on kokonaan Nepalissa ja korkein vuori, joka ei sijaitse kahden valtion rajalla. Vuorta luultiin maailman korkeimmaksi 1808-1838. Prosentuaalisesti vaarallisin vuori, 40 % kuolleita jokaista onnistunutta nousua kohti. Ensinousu 1960.

8163 Manaslu. Ensinousu 1956.

8126 Nanga Parbat. Ensinousu 1953. Tappava vuori: ennen ensimmäistä onnistumista 31 kiipeilijää oli ehtinyt kuolla vuorella. Läheltä piti onnistujallakin, Hermann Buhl ei ehtinyt nousun jälkeen laskeutua tukileiriin ja joutui yöpymään kallionkielekkeellä. Hänen onnekseen yö oli tyyni.

8091 Annapurna oli ensimmäinen yli kahdeksankilometrinen vuori, jonka valloitus onnistui. Ensimmäisenä huipulle pääsi Maurice Herzog 1950. Kohtalon ivaa, sillä Annapurna on myöhemmin osoittautunut yhdessä Dhaulagirin kanssa kahdeksankilometrisistä tappavimmaksi, 40 % kuolleisuus. Annapurna piti hallussaan vallattujen vuorten korkeusennätystä aina Mount Everestin valtaukseen asti.

8080 Gasherbrum I. Ensinousu 1958.

8051 Broad Peak kuuluu seitsenhuippuiseen Gasherbrumin massiiviin ja on muodoltaan nimensä veroisena ainoa, joka on nimetty muuten kuin järjestysnumerolla. Ensinousu 1957.

8034 Gasherbrum II on Gasherbrumin massiivin kolmas yli kahdeksankilometrinen. Ensinousu 1956.

8027 Shishapangma oli viimeisenä vallattu kahdeksankilometrinen, ensinousu 1964.

7816 Nanda Devi oli korkein huippu, jolle oli kiivetty ennen Annapurnalle nousua. Vuorta luultiin maapallon korkeimmaksi 1800-luvun alussa, koska Nepal oli muulta maailmalta suljettu. Ensinousu 1936.

7756 Kamet piti hallussaan vallattujen vuorten korkeusennätystä 1931-1936.

7570 Gangkhar Puensum, Bhutanin korkein vuori, on korkein yhä valloittamaton vuori. Sellaisena varmaan pysyykin, Bhutanissa kun vuorikiipeily on kiellettyä.

7556 Gongga Shan lienee ainoa vuori, jota on väitetty yli yhdeksänkilometriseksi. Vuonna 1930 ensimittauksessa tehdyn laskuvirheen perusteella julkaistiin tieto, että se olisi 9220 metriä korkea. Vuori on kieltämättä vaikuttava seutunsa ylivoimaisesti korkeimpana, mutta virhetieto oikaistiin pian. Se on korkein vuori, joka kuuluu Tyynenmeren valuma-alueeseen. Ensinousu 1932.

7546 Mustagh Ata oli ensimmäinen yli seitsenkilometrinen vuori, jolle yritettiin kiivetä; ruotsalainen tutkimusmatkailija Sven Hedin teki yrityksen 1894. Ensinousu 1956.

7495 Qullai Ismoili Somoni Tadzikistanissa oli Neuvostoliiton korkein vuori, senaikaiselta nimeltään Pik Kommunizma (vuosina 1933-1962 tietysti Pik Stalina) eli Kommunismin huippu. Kuinka sopivaa, kommunismin huippu oli siis jäätävän kylmä, myrskyinen ja elinkelvoton. Ensinousu 1933.

7420 Jongsong Kanchenjungan lähellä piti hallussaan vallattujen vuorten korkeusennätystä 1930-1931. Vuori on samalla korkein kolmen maan rajapiste, koska se sijaitsee Intian, Pakistanin ja Nepalin rajalla.

7285 Baintha Brakk eli The Ogre on korkeista vuorista teknisesti vaikeimpana pidetty. Ensinousu 1977, seuraava onnistuminen vasta 2001. Siinä välissä yli 20 retkikuntaa yritti turhaan.

7134 Pik Lenina vallattiin 1928 ja piti hallussaan vallattujen vuorten korkeusennätystä kaksi vuotta. Vuorta luultiin vuoteen 1933 asti Pamirin korkeimmaksi, kunnes silloinen Pik Stalina havaittiin korkeammaksi. Poliittisesti aika osuvaa ajan henki huomioiden.

7120 Trisul on ensimmäisenä valloitettu yli seitsenkilometrinen vuori, Tom Longstaffin retkikunta kiipesi huipulle 1907. Korkeusennätys hallussa 1907-1928.

6993 Machapuchare on Shiva-jumalalle pyhitetty vuori, jolle kiipeäminen on kielletty. Vuonna 1957 ainoa vuorelle nousua yrittänyt retkikunta kääntyi takaisin vain 50 metrin päässä huipusta, koska olivat näin etukäteen luvanneet. Yhdellekään muulle retkikunnalle ei ole koskaan myönnetty kiipeämislupaa.

6962 Aconcagua on läntisen pallonpuoliskon korkein vuori, korkein vuori jonka rinteiltä ainakin osa vesistä laskee Atlanttiin ja korkein vuori, joka ei sijaitse Aasiassa. Sekä isolaatioltaan että prominenssiltaan se on maailman toinen. Korkeuseroa kertyy melkoisesti, sillä vajaan 300 kilometrin päässä valtameressä on Perun-Chilen hauta, jossa on yli kuusi kilometriä syvyyttä. Ensinousu 1897, paitsi jos inkat olivat kiivenneet huipulle jo aiemmin. Vallattujen vuorten korkeusennätys 1897-1907.

6895 Ojos del Salado on maailman korkein tulivuori. Ensinousu 1937.

6739 Llullaillaco on korkein vuori, jolle inkat todistettavasti kiipesivät. Vuoren huipun välittömästä läheisyydestä on löydetty noin 500 vuotta vanhoja muumioita, todennäköisesti ihmisuhreja.

6638 Kailas on erikoisen muotoinen sekä hindujen, buddhalaisten, jainalaisten että bönpojen pyhä vuori. Kiipeäminen vuorelle on kielletty, mutta kaikkien neljän uskonnon pyhiinvaeltajat kiertävät vuoren ympäri. Hindut ja buddhalaiset kulkevat myötäpäivään, muut vastapäivään. Reitti on 52 km pitkä ja erityisen ansiokasta on kiertää se vain yhdessä päivässä, mikä on todella kova suoritus. Maasto on rankkaa, polku ei ole mikään valtatie ja korkea ilmanala vaatii paljon. Toisaalta vielä pyhempi suoritus on tehdä kierros kontaten ja rukoillen. Tämä vie yleensä neljä viikkoa.

6286 Great Trango Tower on korkein graniittipylväitä muistuttavista Trango Towers -vuorista Pakistanissa. Sen eteläseinämä putoaa 1340 metriä lähes pystysuoraan - mutta vain lähes, joten se ei ole maailman korkein pystysuora seinämä. Ensinousu 1977.

6267 Chimborazo Ecuadorissa on maailman korkein vuori - mikäli mittaus suoritetaan maapallon keskipisteestä. Maapallo on navoiltaan litistynyt ja siksi lähes päiväntasaajalla sijaitseva Chimborazo on näin mitaten korkein. Itse asiassa sitä luultiinkin maailman korkeimmaksi aina 1800-luvun alkuun asti. Ensinousu 1880.

6194 Mount McKinley eli Denali on Pohjois-Amerikan korkein vuori. Isolaatioltaan ja prominenssiltaan se on maailman kolmas. Vuorta pidetään ehkä kaikkein kylmimpänä vuorena, lämpötila saattaa pudota seitsemäänkymmeneen pakkasasteeseen. Ensinousu 1913.

5959 Mount Logan on Kanadan korkein vuori ja prominenssiltaan maailman kuudes. Ensinousu 1925.

5895 Kilimanjaro Tansaniassa on Afrikan korkein vuori. Prominenssiltaan ja absoluuttiselta korkeudeltaan se on tulivuorista ensimmäinen ja kaikista vuorista neljäs, kuten myös isolaatioltaan. Vuoren huipulla oleva jäätikkö kutistuu koko ajan ja sen oletetaan katoavan lähivuosikymmeninä. Ensinousu 1889.

5700 Pico Cristobal Colon eli Kristoffer Kolumbuksen huippu lienee Kolumbian korkein vuori. Lienee, koska sen tarkkaa korkeutta ei ole mitattu ja läheinen Pico Simon Bolivar saattaa olla korkeampi. Prominenssiltaan jompikumpi niistä on maailman viides. Ensinousu 1939.

5642 Elbrus on Euroopan korkein vuori, prominenssiltaan maailman kymmenes. Vuonna 1942 saksalaiset vuoristojääkärit veivät hakaristilipun huipulle. Hitlerin kuultua tästä hän sai itkupotkuraivarin, koska piti temppua pelleilynä. Ensinousu 1874.

5636 Pico de Orizaba on Meksikon ja Keski-Amerikan korkein vuori sekä Pohjois-Amerikan korkein tulivuori, prominenssiltaan maailman seitsemänneksi korkein vuori. Ensinousu 1848.

5610 Damavand on Iranin korkein vuori ja Aasian korkein tulivuori. Ensinousu 905 (sic!).

5137 Ararat on Turkin korkein vuori, joka on parhaiten tunnettu siellä tapahtuneeksi väitetystä haaksirikosta. Ensinousu 1829.

4892 Vinsonin massiivi on Antarktiksen korkein vuori, prominenssiltaan maailman kahdeksas ja isolaatioltaan kuudes. Ensinousu 1966.

4884 Puncak Jaya Uudessa-Guineassa on maailman korkein saarella oleva vuori ja Oseanian korkein, prominenssiltaan maailman yhdeksäs ja isolaatioltaan viides. Ensinousu 1962.

4810 Mont Blanc on Euroopan korkein vuori, mikäli Kaukasusta ei lasketa Eurooppaan kuuluvaksi. Joka tapauksessa se on EU:n korkein. Prominenssilistalla se tipahtaa niukasti maailman top 10:stä ollen yhdestoista. Vuori on Ranskan ja Italian rajalla kuuluttuaan aiemmin kokonaisuudessaan Sardinian kuningaskunnalle. Ensinousua 1786 pidetään yhtenä modernin vuorikiipeilyn alkusysäyksistä.

4634 Dufourspitze on Monte Rosan korkein huippu ja korkein Alppien huippu, joka kuuluu vain yhdelle maalle eli Sveitsille. Ensinousu 1855.

4506 Gora Belukha on Altaivuoriston korkein huippu ja korkein huippu, joka sijaitsee Jäämeren valuma-alueella. Ensinousu 1914.

4478 Matterhorn oli viimeisenä valloitettu merkittävä Alppien vuori. Ensinousua 1865 pidetään alpinismin ensimmäisen kultakauden loppuna. Matterhornin pohjoisseinämän kiipesivät ensimmäisinä 1931 veljekset Franz ja Toni Schmid, joille myönnettiin seuraavana kesänä olympialaisten yhteydessä kultamitali KOK:n vuonna 1894 tekemän päätöksen mukaisesti. Tonille postuumisti, koska hän oli kuollut 1932 toiselta vuorelta laskeutuessaan.

4421 Mount Whitney on Manner-Yhdysvaltojen korkein vuori. Ensinousu 1873.

4368 Mount Giluwe Uudessa-Guineassa on Oseanian korkein tulivuori ja korkein saarella sijaitseva tulivuori. Ensinousu 1934.

4285 Mount Sidley on Antarktiksen korkein tulivuori. Ensinousu 1990.

4207 Mauna Kea on Havaijin korkein vuori ja maailman korkein vuoren juurelta mitaten - yli 10 000 metriä. Isolaatioltaan se on maailman kahdeksas. Todennäköistä on, että saaren alkuasukkaat olivat kiivenneet huipulle jo aiemmin, mutta ensimmäinen varma tieto kiipeämisestä on vuodelta 1823.

4095 Mount Kinabalu Borneolla on Malesian korkein vuori ja Aasian korkein saarella sijaitseva vuori. Ensinousu 1858.

4076 Cerro Chequesani on Titicaca-järven Isla del Sol -saaren korkein kohta, 265 metriä järven pinnan yläpuolella, mikä on Etelä-Amerikan ennätys järvessä oleville vuorille.

3970 Eiger on tunnettu 1800-metrisestä pohjoisseinämästään, jota pidetään yhtenä vuorikiipeilyn suurimmista haasteista. Ainakin 64 kiipeilijää on kuollut seinämällä. Ensinousu 1858, pohjoisseinämä 1938.

3952 Yushan eli Jadevuori on Taiwanin korkein vuori. Taiwanin ollessa Japanin miehittämä 1895-1945 se oli Japanin korkein vuori, jolloin japanilaiset vuorikiipeilijät katsoivat aiheelliseksi suorittaa ensinousun vuonna 1900.

3794 Mount Erebus on Antarktiksen korkein saarella oleva vuori ja maailman eteläisin tulivuori. Ensinousu 1908.

3776 Fuji on Japanin korkein vuori ja shintolaisten pyhä vuori. Tulivuori purkautui viimeksi 1707. Pyhiinvaellusten myötä vuorelle on kiivennyt noin 300 000 ihmistä. Ensinousu 663.

3754 Mount Cook eli Aoraki on Uuden-Seelannin korkein vuori. Isolaatioltaan maailman kymmenes. Ensinousu 1894.

3718 Teide Teneriffalla on sekä Espanjan korkein vuori, korkein Atlantin saarella oleva vuori että Afrikan korkein saarella sijaitseva vuori. Ensinousu 1582.

3694 Gunnbjörn Fjeld on Grönlannin korkein vuori, korkein jollekin Pohjoismaalle kuuluva vuori, Pohjois-Amerikan korkein saarella sijaitseva vuori ja korkein vuori napapiirin pohjoispuolella. Isolaatioltaan se on maailman yhdeksäs. Ensinousu 1935.

3692 Wetterhorn vallattiin ensi kerran 1844, mutta Alfred Willisin 1854 tekemän nousun katsotaan aloittaneen alpinismin kultaisen kauden. Winston Churchill nuoruudessaan paljon seikkailuja harrastaneena kiipesi huipulle 1894.

3479 Mulhacen on Manner-Espanjan korkein vuori. Yllätys yllätys, se ei sijaitse Pyreneillä vaan maan eteläosassa Sierra Nevadan vuoristossa.

3328 Etna Sisiliassa on Euroopan korkein tulivuori ja korkein saarella sijaitseva vuori. Purkausten takia korkeus vaihtelee, vuori on nyt yli kaksikymmentä metriä matalampi kuin 30 vuotta sitten. Keisari Hadrianuksen kerrotaan kiivenneen vuorelle vuonna 121.

3128 Cerro Torre Argentiinan ja Chilen rajalla on ehkä maailman vaikein vuori kiivettäväksi. Lähes pystysuora, tuulinen, sateinen ja kylmä kalliopylväs valloitettiin kiistatta ensi kerran vasta 1974 - tosin eräs kiipeilijä väittää päässeensä huipulle jo 1959, mutta ainoan todistajan kuolema laskeutumisessa ja lukuisten maailmanluokan kiipeilijöiden turhat yritykset samalla reitillä (onnistui vasta 2005) pitävät väitteen epäuskottavana.

3098 Pico Duarte Dominikaanisessa Tasavallassa on Pohjois-Amerikan korkein saarella oleva vuori, ellei Grönlantia lasketa. Ensinousu 1851.

3069 Piton des Neiges Reunionilla on korkein kokonaan Intian valtameressä sijaitsevalla saarella oleva vuori.

3011 Pico Basile on Päiväntasaajan Guinean korkein vuori ja korkein Afrikan valtiolle kuuluvalla saarella sijaitseva vuori.

2935 Mount Paget Etelä-Georgiassa on Etelä-Amerikan korkein saarella oleva vuori. Ensinousu 1964.

2917 Olympos on Kreikan korkein vuori, jonka antiikin kreikkalaiset uskoivat olevan jumaltensa asuinsija.

2850 Tambora Indonesian Sumbawan saarella sai aikaan kaikkien aikojen tuhoisimman tulivuorenpurkauksen 1815: arvioiden mukaan välittömästi kuoli lähes satatuhatta ihmistä ja myöhemmin vielä saman verran.

2814 Hermonvuori on Syyrian ja Libanonin rajalla. Melkoinen osa vuoren alueesta on ollut Israelin miehittämä Kuuden päivän sodasta 1967 lähtien, lukuun ottamatta lyhyttä syyrialaismiehitystä Jom Kippur -sodan aikana. Vuori muodostaa erinomaisen valvonta-aseman, joten israelilaiset ovat ladanneet sinne reilusti elektronisen sodankäynnin välineistöä. Seutua valvoo armeijan erikoisosasto Alpinistim, jossa palvelu on eräs halutuimpia tehtäviä, koska sotilaat pääsevät usein matkustamaan Euroopan hiihtokeskuksiin harjoittelemaan valtion kustannuksella.

2810 Mount Roraima on Guyanan korkein vuori Venezuelan ja Brasilian rajalla. Vuoren korkein piste on Venezuelan puolella, Guyanan alueella maksimikorkeus on noin 2750 m. Pöytävuoren lakitasanko on yli 30 neliökilometrin laajuinen ja sitä ympäröivät joka puolelta 400 metrin korkuiset lähes pystysuorat seinämät. Ensinousu 1884.

2800 Paricutin Meksikossa on uusimpia vuoria. Se alkoi kohota vuonna 1943 keskeltä maissipeltoa. Vuoden sisällä vuori nousi yli 300 metriä alkuperäistä peltoa korkeammalle rauhallisesti purkautuvan laavan jähmettyessä. Purkaukset päättyivät 1952, jolloin vuori oli kohonnut nykyiseen korkeuteensa 424 metriä ympäristöään ylemmäs.

2744 Paektu-san on Korean niemimaan korkein vuori ja korealaisten pyhä vuori. Se sijaitsee Kiinan rajalla, paitsi että Rakkaan Johtajan, Kim Jong-Ilin syntymäpäivänä vuori ilmeisesti kävi Neuvostoliiton puolella, koska Kim on syntynyt Neuvostoliitossa ja pohjoiskorealaiset tiedot kertovat hänen syntyneen Pyhällä Paektu-vuorella. Eihän pohjoiskorealaisten rehellistä tiedottamista ole mitään syytä epäillä. Tiedossa ei ole, onko Kim pelannut golfia vuorella ja jos on, kuinka monta hole-in-onea hän teki yhdellä kierroksella sillä kertaa, mutta epäillä sopii että kolmattakymmentä.

2550 St. Helens oli 2950 metriä korkea vuori Washingtonin osavaltiossa. Aina vuoteen 1980 asti, jolloin se räjähti. Onneksi tulivuorenpurkaus oli jo antanut etukäteismerkkejä ja siihen oli varauduttu, joten henkensä menetti vain 57 ihmistä. Ensinousu 1853.

2488 Mount Darwin Tulimaassa on Etelä-Amerikan korkein saarella sijaitseva vuori, jos Etelä-Georgiaa ei lasketa Etelä-Amerikkaan kuuluvaksi. Ensinousu 1961.

2469 Galdhöpiggen Norjassa on Skandinavian korkein vuori. Läheinen Glittertind oli välillä korkeampi, mutta sen laella olevan jäätikön sulaminen on tehnyt vuoren kalliohuippuista Galdhöpiggeniä matalammaksi. Ensinousu 1850.

2329 Mafinga Hills on ryhmä kukkuloita, jotka muodostavat Sambian korkeimman kohdan. Kyseessä on korkein erikseen nimeämätön huippu, joka on jonkin maan korkein kohta. Tosin Saudi-Arabian korkeimmaksi vuoreksi väitettyä huippua korkeampi saattaa olla noin kolmen kilometrin korkeudessa oleva nimeämätön ylänkö, mutta mittaustiedot ovat epävarmoja.

2307 El Capitan Kaliforniassa on tunnettu lähes kilometrin korkuisesta pystysuorasta seinämästä, jolta hypättiin ensimmäiset BASE-laskuvarjohypyt 1966.

2285 Siinaivuori on juutalaisen perinteen mukaan paikka, jossa Mooses sai kymmenen käskyä.

2277 Beerenberg Jan Mayenin saarella on Pohjoismaiden korkein saarella oleva vuori, mikäli Grönlantia ei katsota Pohjoismaihin kuuluvaksi. Joka tapauksessa se on maailman pohjoisin tulivuori. Ensinousu 1921.

2241 Mont Orohena Tahitilla on Polynesian saarten korkein vuori ja isolaatioltaan maailman seitsemäs.

2238 Idjwi on Kivujärvessä sijaitseva saari, jolla oleva kukkula on korkeimmalle järven pinnasta (776 m) nouseva Afrikassa.

2228 Mount Kosciuszko on Australian korkein vuori. Ensinousu 1840, elleivät aboriginaalit ehtineet edelle.

2110 Hvannadalshnukur on Islannin korkein vuori ja Pohjoismaiden korkein saarella oleva vuori, mikäli Jan Mayenin saarta ja Grönlantia ei katsota Pohjoismaihin kuuluvaksi. Ensinousu 1727.

2104 Kebnekaise on Ruotsin korkein vuori. Ensinousu 1883.

2085 Mont Aiguille on vuori, jolle Ranskan kuningas Kaarle VIII määräsi kiivettäväksi 1492. Nousua pidetään yhtenä vuorikiipeilyn alkusysäyksistä.

2062 Birch Mountain Atlinjärvessä Kanadassa on 1393 metriä järvenpinnan yläpuolella ja toinen maailman kahdesta saarella olevasta vuoresta, jotka ovat yli kilometrin järvenpintaa ylempänä.

1894 Narodnaja on Uralvuoriston korkein huippu ja samalla korkein piste, joka on kahden maanosan rajalla.

1745 Mount Rushmore on tunnettu neljästä siihen veistetystä Yhdysvaltain presidentistä.

1686 Samosir on Sumatralla olevan Tobajärven saari, jonka korkein kohta on 780 metriä järvenpinnan yläpuolella. Se on saarella sijaitsevien saarten ennätys.

1675 Mount Thor Baffininsaarella on vuori, jolla on maailman korkein pystysuora seinämä, 1250 metriä. Ensinousu 1953 (vuori), 1985 (pystysuora seinämä). Yli 30 retkikuntaa oli epäonnistunut seinämällä, onnistujilta kiipeäminen vei 33 päivää.

1610 Concepcion Ometepen saarella Nicaraguajärvessä on maailman korkeimmalla järvenpinnasta sijaitseva vuori, 1579 metriä.

1558 Devil's Tower on joka suunnassa pystysuoraan lähes 400 metriä ympäristöään korkeammalle kohoava monoliitti Wyomingissa.

1491 Hekla on kenties Islannin tunnetuin tulivuori, historiallisella ajalla yli 20 isoa purkausta.

1397 Mont Pelee on tulivuori Martiniquen saarella. Sen purkautuessa yllättäen 1902 vain kolme läheisen kaupungin 30000 asukkaasta jäi henkiin.

1392 Stetind, ylösalaisin käännettyä suppiloa muistuttava vuori, äänestettiin Norjan kansallisvuoreksi 2002. Ensinousu onnistui vasta 1910.

1344 Ben Nevis on Ison-Britannian korkein vuori, väitetty ensinousu vasta 1771.

1324 Halti on Suomen korkein kohta. Noloa, että rajapyykit on asetettu siten, että tunturin korkein kohta on viitisenkymmentä metriä Norjan puolella. Maastossa sitä ei kyllä kunnon perspektiivin puutteessa huomaa.

1317 Ridnitshokka on korkein kokonaan Suomessa oleva tunturi.

1281 Vesuvius purkautui vuonna 79 tuhoten Pompeijin. Lähes miljoonan asukkaan Napoli on vajaan kymmenen kilometrin päässä vuoresta, minkä luulisi hieman huolestuttavan jopa italialaisia.

1276 Gora Zhima Baikaljärven Olkhon-saarella on Aasian korkeimmalle järvenpinnasta nouseva vuori, 821 metriä Baikalin yläpuolella.

1242 Kovddoskaisi lienee Suomen vaikein tunturi vallattavaksi; kolmelta puolelta seinämät ovat jyrkät ja neljännelle on pitkä kiertomatka. Läheiseltä järveltä on Suomen suurin korkeusero lyhyellä matkalla, 570 metriä.

1084 Pöytävuori on Kapkaupungin tunnusmerkki. Sille kiipeämisessä on vaikeinta löytää huippu, lakitasanko kun on noin neljän neliökilometrin kokoinen. Onneksi korkein kohta on merkitty kyltillä.

1029 Saanatunturille nousun Kilpisjärveltä uskotaan yleisesti olevan Suomen suurin korkeusero lyhyellä matkalla, yli 550 metriä, mutta kuten edellä kävi ilmi, Kovddoskaisi voittaa sen. Sen sijaan siellä järjestetään ainutlaatuinen hiihtokilpailu, vuosittaiset juhannushiihdot.

863 Uluru eli Ayers Rock on maailman suurimmaksi kiveksi mainostettu muodostelma keskellä Australiaa, yli 300 metriä ympäröivää tasankoa korkeammalla. Ei niin yllättäen se on aboriginaalien pyhä paikka.

813 Krakatau on tunnettu vuoden 1883 purkauksestaan, jossa vuori katosi kokonaan merenpinnan alle. Uudestaan vedenpinta rikkoutui 1930 laavavirtojen nostettua kohouman riittävän korkeaksi. Tätä nykyä se lienee maailman nopeimmin kasvava vuori, laavavirtojen ansiosta nousunopeus on viitisen metriä vuodessa. Nykykorkeus reilu 300 m.

809 Pallastunturi on Suomen prominenssiltaan suurin tunturi, noin 514 metriä.

749 Monte Titano on vuori, joka samalla muodostaa lähes kokonaisuudessaan San Marinon valtion.

562 Ball's Pyramid on maailman korkein merestä nouseva tulivuoren kalderapylväs. Itse saaren pinta-ala on vain kolmisenkymmentä hehtaaria. Ensinousu 1965.

507 Terevaka on Pääsiäissaaren korkein kohta. Isolaatioltaan se on maailman kahdenneksitoista merkittävin vuori, mikä kertookin kaiken tarvittavan isolaation pätevyydestä vuorten mahtavuuden mittaamisessa.

500 Rukatunturi on Suomen korkein tunturi, joka ei sijaitse Lapissa.

486 Korvatunturi on Joulupukin työpajan sijaintipaikka Suomen ja Venäjän rajalla. Tunturi on loivarinteisenä varsin vaatimaton, joskin erikoisen muotoinen ja ympäristönsä korkein.

431 Iso-Syöte on Suomen eteläisin tunturi.

321 Vaalserberg oli Hollannin korkein kohta. Ikään kuin tämä ei olisi tarpeeksi noloa, se menetti korkeimman kohdan asemansa 10.10.2010, kun Hollannin Antillit lakkasi olemasta ja liitettiin suoraan Hollantiin.

318 Suur-Munamägi on Viron korkein kohta. Eikä naureta siellä, Latvian ja Liettuan korkeimmat kohdat ovat vielä matalampia.

268 Kiiskilänmäki on Suomen isolaatioltaan suurin - hmmm - vuori.

225 Lamminvaara Paalasmaan saarella Pielisessä on 132 metriä Pielisen pintaa korkeammalla, mikä on Suomen ennätys järvessä oleville saarille. Ehkä myös Euroopan ennätys, vai löytääkö joku vastaesimerkkiä?
Edit 21.1.2011. 600 metriä korkea Monte Isola Lago d'Iseo -järvessä Italiassa nousee 415 metriä järvenpintaa korkeammalle ja lienee Euroopan korkein järvessä oleva vuori.

176 Lounatkorkia Suursaarella pitää hallussaan Suomen saarten korkeusennätystä.

170 Möllehöj on Tanskan korkein vuori. Hauskaa asiassa on säälittävän korkeuden lisäksi se, että Tanskassa on kolme kohtaa, joiden korkeudet ovat alle metrin sisällä toisistaan. Möllehöj paljastui näistä korkeimmaksi vasta 2005.

161 Suribachi Iwo Jimalla on tunnettu toisen maailmansodan kenties kuuluisimmasta valokuvasta.

129 Orrdalsklint on Ahvenanmaan korkein kohta.

2,4 Villingilin saarella sijaitsee Malediivien korkein kohta, jolle ei ymmärrettävistä syistä ole viitsitty antaa erillistä nimeä.

tiistai 20. maaliskuuta 2018

Uutiskatsaus 12/2018

Tai oikeastaan tämän pitäisi olla nimeltään “vanhiskatsaus”. Uutiskatsaus-linkkikansioon on kertynyt jo aika pitkältä ajalta juttuja, koska edellisestä Uutiskatsauksesta on jo aikaa. Mutta luotan siihen, että melkoinen osa näistä pikku-uutisista on mennyt lukijoilta ohi silmien.

Eli kun yksi käännytys ei toimi, otetaan uusi käännös. Kun juhlapaikkahakemuksesta on tullut hylsy, matu löytää sisäisen jeesuksensa ja islam osoittautuu kasteessa vesiliukoiseksi. Sitten onkin hyvä täytellä Suomen Pahimman Rikollisjärjestön innokkaiden avustajatätien avulla uusi turhapaikkahakemus kristittyjen vainojen perusteella. Miten muuten on voinut tulla vainotuksi uskontonsa perusteella, jos on kääntynyt vasta lähdettyään karkuun?
Jos ja kun näyttää siltä, että kristinusko tuottaa paremman yhteiskunnan kuin islam, niin eikö kääntymyksen jälkeen päinvastoin olisi entistä aiheellisempaa heittää takaisin rakentamaan paskastaniasta sivistysmaata? Vaan paskan marjat, nyt tyrkytetään entistä enemmän uuskieltä, jossa laittomasti maassa oleskelevaa pitäisi muka kutsua ”paperittomaksi”. Täällä ei ole yhtään ainutta paperitonta. Joka ainoa on saanut kouraansa paperin, jossa on käsketty suksia helvetin kuuseen sivistysmaasta. Ja jos tämä paperi on sattunut hukkumaan – se muuten on uskottavaa, katosivathan ne kaikki avaruuskirurgipilotin paperitkin Välimereen – niin sen verran voidaan joustaa että annetaan uusi.

Hesarin juttu alkoi toteamuksella: Maahanmuuttaja raiskaa Ruotsissa. Siinä pähkinänkuoressa maahanmuuttovastaisen MV-lehti -verkkosivuston sisältö.
Ei sitten tullut mieleen kysyä, että jos MV-lehden koko uutisointi oli "Maahanmuuttaja raiskaa Ruotsissa", niin miten helvetissä niillä riitti sitten niin paljon aineistoa? Toinen lainaus: Etenkin sosiaalisessa mediassa MV:llä oli kysyntää. Olisiko tämän syynä se, että vanhamedia ei suvainnut kertoa niitä tosiasioita, joita MV kertoi?
Kun Hesari niin kovasti rummuttaa "valemediaa", niin odotin suorastaan vesi kielellä sitä kohtaa jutussa, jossa osoitettaisiin edes yksi MV:n uutinen valheeksi tai edes vääristelyksi. Eipä näkynyt. MV:stä sen sijaan löytyy helposti lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka Hesari on vääristellyt totuutta tai jättänyt sen tarkoitushakuisesti kertomatta.

Kun ennen muinoin viranomainen antoi ajan, niin sinnehän mentiin vaikka pää kainalossa. Toista se on nykyään. Uutisen mukaan Kelallakin on päiviä, jolloin suurin osa asiakkaista jättää tulematta sovittuun tapaamiseen. Jotain tekemistä tällä voi olla sen asian kanssa, joka on piilotettu häveliäästi artikkelin loppuun: Pääkaupunkiseudun Kelan asiakkaista kaksi kolmasosaa ei puhu äidinkielenään suomea. Tapaamisiin tarvitaan usein tulkkeja, joille on maksettava silloinkin, kun asiakas ei tule paikalle. Kelan työntekijäkin on valmistautunut tapaamiseen turhaan.
Kun huomioimme, että aikana ennen haittamaahanmuuttoa aikoja ei juurikaan peruuntunut ja nyt peruuntuu ja kaksi kolmasosaa ei puhu suomea, voi aika helposti havaita korrelaation. Ja arvatkaa huviksenne maksaako tämä, sillä: ”Tulkkikustannuksia on saatu nyt pienemmäksi, koska olemme aloittaneet puhelinpalvelun venäjäksi ja arabiaksi. Tänä vuonna mukaan tulee somalian ja kurdin kielet”, Kujala kertoo.
Minulla olisi tietysti tarjolla helpompi, halvempi ja Suomen tulevaisuuden kannalta parempi ratkaisu.

Tanskalaiset aikovat pistää haittamamunsa kuriin. Suomalaiset toimittajat kauhistelevat eikä asiassa auta se, että haastateltavaksi osui Ahmad, joka osoittautuikin sopeutumishalukkaaksi ja totesi että hallitus on vankka, ei enää kävele kuin ankka.
Artikkelin hauskinta luettavaa olivat kuitenkin kommentit ja etenkin niiden tykkäykset. ”Hyvin argumentoitu” on ilmaisu, jota Hesari käyttää. Katsotaanpa miten kommentoinnit ovat saaneet tykkäyksiä sen mukaan ovatko ne haittamamupolitiikan kiristämisen puolesta vai sitä vastaan. Kahdenkymmenen ensimmäisen kommentin lukemat: Puolesta – 1168, vastaan – 171, neutraali – 577, puolesta – 1069, puolesta – 921, puolesta – 936, neutraali – 433, vastaan – 24, puolesta – 608, neutraali – 350, vastaan – 43, vastaan – 62, vastaan – 47, neutraali – 339, vastaan – 60, vastaan – 46, vastaan – 58, puolesta – 369, puolesta – 251, vastaan – 35. Lisäksi on huomioitava, että on erittäin todennäköistä että melkoisen monet puolesta -kommentit ovat juuttuneet Hesarin sensuuriin, todennäköisimmin vielä ne räväkimmät.
Suomalaisille Belsassar-poliitikoille: tämä on sama kuin Hesarin kommenttipalstalle olisi kirjoitettu ”mene, mene tekel ufarsin”. Toimikaa, ettei Suomessa tarvitse mennä Malmön malliin, jossa poliisit vartioivat kypärät päässä konetuliaseet kourassa. Jaa että mitäkö he vartioivat? Kunniallisia kansalaisia ja heidän omaisuuttaan? Eivät, vaan poliisiasemaa…

Tanssii tähtien kanssa -tuomari Jukka Haapalainen kohtasi monikulttuurin Lontoossa, kun marokkolaisjengi ryösti hänet. Annan Haapalaiselle 9/10 pistettä siitä, että hän tappeli vastaan kuten pohjalaisen miehen kuuluukin. Yksin neljää vastaan, mistä hattu päästä. Se miinuspiste tulee siitä, että kyllä pohjalaisella miehellä tulisi olla kauhavalainen saappaanvarressa, niin olisi saanut tehdä marokkolaisiin pääskysen mentäviä reikiä.

Amerikkalainen koulupoika istui historian tunnilla. Opettaja kertoi Kristoffer Kolumbuksen löytäneen Amerikan. Tunnin lopuksi oli ilmeisesti pistokoe, sillä oppilas kirjoitti paperiinsa valituskirjeen. Siinä hän totesi oppitunnin olleen huono. Sillä eihän Kolumbus löytänyt Amerikkaa, koska intiaanit (vai miksi hiton alkuperäisamerikkalaisiksi niitä pitääkään nykyään kutsua) asuivat siellä jo kauan aiemmin. Hänen mielestään ainoa Christofer juhlittavaksi olisi Wallace (eli aikoinaan kuoliaaksi ammuttu räppäri The Notorious B.I.G.). Kirje loppuu toteamukseen: ”Kuinka on mahdollista, että valkoiset ihmiset opettavat mustien historiaa?”
Sitten tosiasioiden tarkistaminen. Kolumbus ei löytänyt Amerikkaa. Sen löysi mm. Leif Eriksson ennen häntä. Oleellista on kuitenkin se, että Kolumbuksen matkojen ansiosta Amerikka tuli tunnetuksi. Siellä asuneet alkuasukkaat eivät kehittäneet menestyvää kulttuuria. Jos he olisivat niin tehneet, nykyään oppikirjoissa kerrottaisiin Istuvan Härän löytäneen Euroopan. Sivumennen sanoen Eurooppaan päin olisi ollut helpompi purjehtiakin, kiitos Golfvirran.
Mitä taas tulee The Notorious B.I.G.:n juhlimiseen, niin en minäkään pidä räppäävistä lihavista neekereistä, mutta olisi se silti aika kornia juhlia sellaisen kuolemaa. Ja tosiaan, se etunimi oli Christopher ja Kolumbuksen etunimi amerikkalaisittain taas on sama tai sitten Cristobal. Kumpikaan ei ole Christofer, mutta tämä ei suinkaan ollut tekstin ainoa eikä edes pahin kirjoitus- tai kielioppivirhe.
Mikä puolestaan on hyvä osasyy siihen, että valkoiset ihmiset opettavat mustien historiaa. Luku- ja kirjoitustaito näin länsimaalaisittain on tehokkaampi tapa säilöä tietoa kuin afrikkalaistyylinen ulkomuistiin perustuvat griot-tarinankertojien perinne.

Sotsin olympialaisten avajaiset. Tsaari Vladimir I saa tiedon, että Ukrainasta Istanbuliin lentävä matkustajakone on kaapattu. Aikomus on syöksyä olympiastadionille. Vladimir I ei epäröi hetkeäkään. "Ampukaa kone alas" on selväsanainen määräys, joka noudattaa ennalta sovittua proseduuria. Hälytys osoittautuu kuitenkin vääräksi.
Tapaus kuitenkin osoittaa, kuinka kovia konsteja Putin on valmis käyttämään. Ei liene sattumaa, että tämä viesti annetaan samaan aikaan, kun epäillään Venäjän sekaantuneen entisten vakoojien myrkytyksiin. Onhan hermomyrkky venäläistä ja he kiistävät kaiken - syyttävät vaikka Ruotsia. Tunnetusti venäläisen diplomaatin lausunnossa on se hyvä puoli, että sen ansiosta voidaan karsia ainakin yksi vaihtoehto pois mahdollisten tapahtumien joukosta - niin se juttu ei ainakaan ollut.

Kun luin otsikon, jossa todettiin kahden SDP:n kansanedustajan vaatineen puolustusministeriltä selvitystä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen alaikäisille antamasta koulutuksesta, ensimmäinen ajatukseni oli: kuka se toinen pöpi demari oli?
Vastaus oli Sirpa Paatero. Se toinen oli Erkki Tuomioja, kuten oli helppo arvata.
Tosiasia on kuitenkin se, että MPK ei järjestä sotilaallista koulutusta alaikäisille. Aseenkäsittelyä kyllä, mutta se liittyy tarkkuusammuntaan tai metsästykseen. Ja vaikka järjestäisi, niin sitä voisi pitää vain ja ainoastaan positiivisena asiana. Kannattaisi käydä nimeltä mainitsemattomassa naapurimaassa, jossa sotilaskoulutusta annetaan suorastaan pakollisena asiana alaikäisille. Tai miten olisi jos Tuomioja vanhana arabikansojen ystävänä puuttuisi siihen, kuinka siellä alaikäiset värvätään taistelijoiksi ja itsemurhapommittajiksi?

Armeijan testitulokset paljastavat lohduttoman kuvan. Kielellinen ja matemaattinen päättelykyky ovat laskeneet 1990-luvulta alkaen.
Tämän ei pitäisi olla yllätys kenellekään, joka on verrannut ns. kovien aineiden oppikirjoja omilta kouluajoiltaan lastensa kirjoihin. Vaatimustaso on laskenut selvästi. On menty täysin väärään suuntaan, kun on yritetty kannustaa heikosti menestyviä pärjäämään helpottamalla tasoa. Noin yleisesti puhuen tämä saattaa tyttöjen kohdalla jopa toimia, kun taas yleensä poikien kohdalla ei. Sääntö on se vanha kunnon 80/20 eli 80 % tytöistä on luonteeltaan pituushyppääjiä ja 20 % korkeushyppääjiä, kun taas pojilla prosenttiluvut ovat toisinpäin. Pituushyppääjinä tytöt yrittävät hypätä aina mahdollisimman pitkälle. Niinpä heidän suoritustasonsa on sama vaatimustasosta riippumatta – paitsi että parhaiden tuloksia ei voida enää mitata vaatimustason ollessa kovin alhainen. Korkeushyppääjinä pojat puolestaan yrittävät ainoastaan ylittää riman. Jos rimaa lasketaan, hyppääjä heikentää suoritustaan.
Tosin tämä kehitys on täysin selitettävissä sillä, että virallinen tavoite on se, että 50 % suomalaisista pitäisi saada suorittamaan korkeakoulututkinto. Eikä sitä saada millään täyteen, ellei tasoa lasketa entisestäänkin. Eikä asiassa myöskään auta haittamaahanmuutto, joka vie opettajaparkojen resursseja ja aikaa siten, että edes alentuneita tavoitteita ei saada saavutettua.

Jälleen kerran vaaditaan lukiokoulutusta maksuttomaksi. Näin asian maksajan näkökulmasta kokevana voin sanoa, että maksutontahan se on. Siis opetus. Oppimateriaalit ja yo-kokeisiin osallistuminen maksavat. Mutta kyllä hintalappu on kovin pieni verrattuna hyötyyn. Ei kaiken tulekaan olla yhteiskunnassa ilmaista. Ja jos jonkun talous kaatuu pariinsataan kuussa, niin ihan varmasti siihen löytyy apua. Tai voi toki turvautua vanhanaikaiseen menetelmään eli pankkilainaan. Kyllä ihmisen on otettava vastuu itsestään eikä aina huudettava yhteiskuntaa apuun. Kun tietää joutuvansa itse maksamaan, motivaatio paranee kummasti.

Abit olivat tuohtuneita "katastrofaalisen vaikeasta" englannin YO-kokeesta. Lautakunnan vastaus oli sinänsä oikea "kokeen vaikeusasteella ei ole merkitystä, sillä arvosanajakauma on aina sama suhteellisen arvostelun takia". Näinhän tietysti on, mutta kyllä merkitystä on silläkin, että kokeessa tulisi kysyä asioita, joita on opetettu. Tällöin kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet. Voitaisiinhan englannin kokeessa esittää koko koe vaikka saksaksi, jolloin se olisi edelleen sama kaikille ja arvosanajakauma olisi edelleen sama.
Tätä isompi asia on YO-kokeiden digitalisaatio. Kuten odottaa sopii, ongelmia on ollut. Järjestelmät eivät ole toimineet täydellisesti. Kokeessa läsnäollut agenttini todisti, kuinka valvoja joutui soittamaan yksittäisen kokelaan teknisen vian takia lautakuntaan sillä aikaa, kun kokelas odotti kykenemättä tekemään mitään. Ongelma kuulemma ratkesi. Pelottavaa on kuitenkin tapa, jolla ylioppilastutkintolautakunta suhtautuu ongelmiin: – Jos koe alkaa teknisen syyn takia viivästyen, koe jatkuu normaalit kuusi tuntia. Jos tulee tekninen häiriö, kokelas pääsee häiriön jälkeen jatkamaan koettaan ja häiriön vuoksi kulunut aika hyvitetään kokelaalle.
Siis jumalauta. Kokelaalle tulee tekninen vika, hän odottaa tunnin ja saa sen verran lisäaikaa. Miettikääpä omalle kohdalle. Olet flow-tilassa, kaikki menee hyvin ja yhtäkkiä bäng. Odottelet tunnin hermostuneena, saat sitten lopulta jatkaa. Olet kokeeseen tullessasi ollut tietoinen siitä, milloin se loppuu. Nyt se päättyykin tuntia myöhemmin. On aivan eri asia istua perseellään seitsemän kuin kuusi tuntia. Verratkaa tätä kokelasta sellaiseen, jolla koe onnistuu ilman teknisiä ongelmia. Kokelaat eivät ole ollenkaan tasavertaisessa asemassa.
Lisäksi systeemi vuotaa kuin seula. Tai vuotaisi. En tiedä kuinka paljon otetaan riskiä huijauksesta. Mutta esimerkki. Opiskelijat tuovat omat kuulokkeensa kokeeseen. Kuulokkeissa ei kuitenkaan saa olla bluetooth-ominaisuutta. On kuitenkin olemassa kuulokkeita, joissa bluetooth-ominaisuutta ei näe päällepäin. Ja kuka estäisi rakentelemasta kuulokkeen sisään kommunikaatiovälinettä ulkopuolelle muutenkin? Tämä on yksi esimerkki ongelmaryhmästä, jonka tajusin heti kun kuulin muutama vuosi sitten aikeista siirtyä digikokeeseen. Tekniikka kulkee säännösten edellä joka tapauksessa. Tuskin kukaan osasi odottaa tällaista kuulokeongelmaa. Ehkä muutaman vuoden kuluttua ei edes ole olemassa kuulokkeita, joissa ei olisi sisäänrakennettuna internet-yhteyttä. Tai jotain vastaavaa. Milläs sitten valvot koetta?
Jopa nykysysteemi on varsin haavoittuva paitsi teknisten ongelmien, myös huijausten varalta. Järjestelmähän toimii siten, että koneeseen tyrkätään USB-tikku (Abittijärjestelmä), joka toimii käyttöjärjestelmänä ja kaappaa koneen kokeen ajaksi haltuunsa. Paitsi että tämä on helppo kiertää. Näppärä kokelas kykenee helposti rakentamaan kannettavansa kuorien sisään systeemin, jonka avulla hän kykenee kokeen ajan vaikka tarkistamaan tietoja Wikipediasta ilman, että lautakunnan abittitikku huomaa yhtään mitään. Enempää en kerro, edellisessä lauseessa oli jo riittävä vihje.
Lautakunnan lausunnot digikokeiden toimivuudesta ovat tyyliin "nämä ovat todella toimivia, niissä on vain pientä alkusäätöä, kaikki ovat tasaveroisia, myöhemmin nämä toimivat erinomaisesti". Kovasti tutun oloisia tyyliin "sosialismi on hieno aate, siinä on vain pientä alkuvaikeutta, kaikki ovat yhdenveroisia, pian saavutamme aidon sosialismin".

Kauppatieteiden opiskelijat järjestivät bileet, joissa - kuten normaalia - pidettiin erilaisia kilpailuja. Yksi kilpailuista oli kisa mahdollisimman rasistisista vitseistä. Kuten odottaa sopii, tästä nousikin jälkeenpäin metakka. Onni onnettomuudessa toki oli, että olivat valinneet kilpailtavaksi sen vasta toiseksi pahimman vaihtoehdon. Ei voi edes kuvitella, millainen paskamyrsky olisi noussut jos olisivat järjestäneet mahdollisimman rasististen vitsien sijaan kisan mahdollisimman rasistisista faktoista.

Jenkeissä kaikki on suurempaa, niin myös opiskelijakilpailut. Suomessa kilpaillaan vain jutuilla, mutta Cornellin yliopistossa ryhdyttiin tekoihin. Sikäläinen veljeskunta järjesti kilpailun siitä, kuka jäsenistä panee kaikkein lihavinta naista. Kisa kulki nimellä "Sika-Roast". Paheksuntaa ja sanktioita seurasi. Syynä naisten halveksunta. Tätä voi pitää vähintäänkin kummallisena, sillä jos joku kisassa kärsi, niin pistesijoille jääneet. Kuvitelkaa nyt että olisitte jyystäneet 180-kiloista tonnikeijua vain saadaksenne tietää jonkun muun sutaisseen 190-kiloista ja voittaneen. Ei saatana. Voittajan on helppo hymyillä (vai onko sittenkään?), mutta kisan todellisia voittajia olivat kyllä nämä jokinorsut, jotka muuten olisivat kärsineet puutteenalaisesta elämästä.
Sivumennen sanoen, miten voittaja saatiin ratkaistua? Kuvitelkaapa opiskelijaraukkaa suoritetun tehtävän jälkeen:
"Kuule kultaseni, voisitko käydä vaa'alla?"
"Siis MITÄ????"
"Ja sen jälkeen allekirjoittaa tämän todistuksen painostasi... hei laske se tyyny alas...."
"Siis miksi pitäisi tehdä tämä?"
"No katsos kun meillä on tämä skaba siitä kuka panee painavinta naista ja... EI!!! ÄLÄ LYSÄHDÄ PÄÄLLENI!!!!"

Vaasasta lähti lomalento Kap Verdeen, mutta se ei ehtinyt edes Korsnäsin kohdalle, kun piti tehdä U-käännös. Nousussa kuului kamalia paukahduksia ja liekkejä leimahteli. Syy on vielä selvittämättä, mutta edellinen uutinen antoi selvän ahaa-elämyksen. Ja nyt kaikki yhteen ääneen: "Monta pientä jokinorsua lensi näin, aurinkoista tietä eteenpäin... Eli ilmiselvä ylikuorma lihavia naisia matkalla toyboy-reissulle Kap Verdeen. Eihän sitä suihkari kestä.

15. Grunt!
Eli testi, jossa tutkittiin kuinka haurasta maskuliinisuus on. Allekirjoittanut sai 0/6. Kerrankin oli asia, josta voi olla feministien kanssa ainakin melkein samalla kannalla. Maskuliinisuus EI OLE sitä, että ei tekisi tiettyjä asioita (no, ehkä räikeä meikkaaminen poikkeuksena). Kyllä mies voi leipoa, harrastaa ristipistotöitä tai näyttää tunteitaan. Maskuliinisuus on sitä, että TEKEE tiettyjä asioita. Toimii jämäkästi, pitää sen mitä on luvattu ja on luotettava. Kuinka ollakaan, tulee heti mieleen tietyt maturyhmät, jotka ovat helvetin tarkkoja siitä ettei mies tee tiettyjä asioita. Ja mitenkäs heidän aito maskuliinisuutensa eli luotettavuus ym nyt olivatkaan?

Uutinen tiesi kertoa, että pornon katselu aiheuttaa riippuvuutta. Ja minä kun luulin että sen tarkoitus on nimenomaan lopettaa riippuvuus. No, joka tapauksessa artikkelissa esitettiin testi, jolla voi tutkia onko seksiriippuvainen. Vastataan tässä nyt julkisesti kuuteen kysymykseen:
1. Huolestuttaako sinua suhtautumisesi seksiin?
Kai sen pitäisi. Olen mies ja minua kiinnostavat vain naiset, mikä nykyään on käsittääkseni kaikkein pahin perversio.
2. Tuntuuko siltä, että pornon katsominen, seksi tai sen suunnittelu häiritsee työntekoa tai sosiaalista elämää ja on koko ajan mielessä?
Kuten edellä todettiin, olen heteromies. Normaali heteromies ajattelee seksiä normaalipäivänä vain kerran. Aamuheräämisestä iltanukahtamiseen. Poikkeustilanne on se, jos sattuu tipahtamaan pilkkireissulla heikkoihin jäihin. Silloin menee siksi aikaa mielestä pois, kun on epävarmaa pääseekö sieltä ylös vai ei. Työntekoa tai sosiaalista elämää tämä ei häiritse, päinvastoin. Jos tavoitteena ei olisi seksi, niin miksi tekisi töitä tai harjoittaisi sosiaalisia suhteita?
3. Meneekö pornon katsomiseen monta tuntia joka päivä?
Ei kerta kaikkiaan riitä aika, vaikka kuinka yrittäisi.
4. Jätätkö asioita tekemättä seksin tai pornon takia?
Joskus, mutta kysykää keneltä tahansa heteromieheltä niin kyllä lista asioista, joita hän tekee saadakseen seksiä on huomattavasti pidempi kuin lista asioista jotka jäävät seksin takia tekemättä.
5. Hakeudutko toistuvasti ulkopuolisiin suhteisiin?
Kyllä pyrkimys on lähinnä sisäpuolisiin suhteisiin, ne ovat huomattavasti lystikkäämpiä. Ja omassa tapauksessani siinäkin puhutaan yksikkömuodossa.
6. Aiheuttaako seksi sinulle taloudellisia ongelmia?
Joo, sillä kyllä lapset on saatu aikaan ihan luomumenetelmällä.

Olympiakatsauksesta oli unohtunut uutinen, jossa kerrottiin Laura Arffmanin joutuneen haastattalukieltoon. Tosin vain yhdessä tapauksessa. Hän ei saa enää haastatella Anssi Pentsistä siitä syystä, että kyseessä on hänen aviomiehensä. Aika monen miehen unelma on nyt se, että vaimo pääsisi Ylelle töihin, jolloin Yle kieltäisi kysymysten esittämisen aviomiehelle.

Lauri Markkanen on tehnyt NBA:ssa huikeaa jälkeä. Hieno nuori mies ja päättäväinen tie ammattilaiseksi. Innokkaimmat ovat jo valmiita äänestämään häntä vuoden urheilijaksi. Seuraavaksi otetaan realismikatsaus vilkaisemalla liigan virallisia tilastoja. Onko Markkanen NBA:n 50 parhaan pistemiehen joukossa? No ei ole. Onko Markkanen NBA:n tilastoissa 50 sakissa blokeissa, riistoissa tai syötöissä? No ei ole. Onko Markkanen NBA:n 50 kovimman levypallorohmun joukossa? On, sijalla 27. Se onkin ainoa ns. viidestä isosta kategoriasta, jossa Markkanen mahtuu tähtisakkiin – NBA:ssa tahkoaa 30 joukkuetta ja jonkinmoinen tähti on silloin, jos on jossain kategoriassa kolmenkympin sakissa eli noin keskimäärin joukkueen ykkösnimi sillä alalla. No mutta ne Markkasen kohutut kolmen pisteen heitot. Onko Markkanen NBA:n tilastoissa 50 eniten kolmosia heittäneen joukossa? On, sijalla 40.
Annetaan sitten vähän tasoitusta ja katsotaan miten Markkanen on pärjännyt tämän kauden tulokkaiden joukossa. Pisteet – neljäntenä. Levypallot – toisena. Syötöt – 24. Riistot – 24. Blokit – 10. Ja ylimääräisenä nuo kohutut kolmoset – kolmantena.
Hypetyksestä on vielä pitkä matka NBA:n dominointiin ja vuoden urheilijaksi. Näillä näytöillä ei pitäisi päästä yhdenkään urheilutoimittajan top 10 –äänestyslistalle.

Loppukevennys: Puun takaa
Jos minua pyydettäisiin laatimaan otsikko, jota en koskaan odottaisi näkeväni, mieleen tulisi heti muutamia:
- Vihreät totesivat ydinvoiman ympäristöystävälliseksi
- Päivi Räsänen: Kadotin uskoni
- MV-lehti haluaa lisätä maahanmuuttoa Afrikasta ja Lähi-idästä
- Jääkiekko haluaa palata amatöörilajiksi
- Somalien työllisyysaste ylitti kantasuomalaisten vastaavan - yksityinen sektori palkkaa heitä
Nämä kaikki kalpenevat kyllä tämän otsikon absurdiuden rinnalla: "54 ihmiskättä ajelehti rantaan Siperiassa". Siis MITÄ?

lauantai 17. maaliskuuta 2018

Uusinta: There is an island called Man

Lukijalle: Tällä kertaa maantiedeuusinnoissa vuorossa saaret:

Arvelen, että Jaskan pauhantaa -blogin lukijoista melkoinen osa on ilkeitä netsejä. Heidänlaisiaan tuhmia poikia joulupukki ei muista lainkaan, pukki kun tunnetusti tuo lahjoja vain kilteille pojille ja tytöille. Tuhmille tytöille pukilla taas on muuta tarjottavaa. Joten tässä tuhmille pojille lahjoja korvaamaan tuhti lukupaketti jouluksi eli sarjassa maantieteellisiä erikoisuuksia vuorossa saaret. Pisteet sille, joka tajuaa otsikon sanaleikin! Ainakin likimain pinta-alan mukaisessa järjestyksessä:

Grönlanti on maailman suurin saari. Grönlannin korkein vuori, 3694-metrinen Gunnbjörn Fjeld on Pohjois-Amerikan korkein saarella sijaitseva vuori. Maan käsipallojoukkue on selvinnyt kolmesti MM-kisoihin, mikä on kolmesti useammin kuin esimerkiksi Suomi.

Uusi-Guinea on Oseanian sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan suurin saari ja suurin kahden maan (Papua-Uusi-Guinea ja Indonesia) kesken jaettu saari. Siellä sijaitsee myös korkein saarella oleva vuori, 4884 metriä korkea Puncak Jaya.

Borneo on Aasian suurin saari ja maailman ainoa kolmen eri maan (Indonesia, Malesia, Brunei) jakama saari. Mount Kinabalu (4101 m) on Aasian korkein saarella sijaitseva vuori. Borneolla on myös maailman pisin saarella sijaitseva joki, 1143 km:n pituinen Kapuas.

Madagaskar on Afrikan sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan suurin saari ja maailman suurin yhdelle ainoalle saarivaltiolle kuuluva saari. Saari on pitkään eristyksissä olleena sekä eläimistöltään että kasvistoltaan maailman merkittävimpiä.

Baffininsaari on Grönlantia lukuun ottamatta Pohjois-Amerikan suurin saari. Siellä sijaitsee suurin saarella oleva järvi, Nettilling. Asukkaita on vain vähän toistakymmentätuhatta.

Sumatra on suurin saari, joka kuuluu kokonaan Indonesialle. Kuitenkin Indonesialle kuuluvat osat sekä Borneosta että Uudesta-Guineasta ovat molemmat Sumatraa suurempia.

Honshu on Japanin pääsaari ja väkiluvultaan maailman toiseksi suurin saari. Asukasluvultaan suurin saarella sijaitseva kaupunki - Tokio - sijaitsee siellä.

Victoriansaarella ei ole tungosta: saarella on vähän yli sata neliökilometriä yhtä asukasta kohti.

Iso-Britannia on Euroopan suurin saari sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan. Se on myös suurin saari, joka on tunneliyhteydessä mantereeseen.

Ellesmerensaarelle ovat muuttaneet ilmeisesti ne Victoriansaaren asukkaat, jotka ahdistuivat väentiheydestä. Siellä on tilaa vähän toistatuhatta neliökilometriä jokaiselle asukkaalle.

Sulawesi, entiseltä nimeltään Celebes, on trooppisena saarena suomalaisen nimensä veroinen. Saari on tunnettu erikoisesta eläimistöstään.

Uuden-Seelannin Eteläsaari on maan kahdesta pääsaaresta hieman suurempi, mutta ihmisistä siellä asustaa alle neljäsosa.

Jaava on Indonesian vasta viidenneksi suurin saari, mutta silti yli puolet maan väestöstä asuu siellä. Samalla Jaava on väkiluvultaan maailman suurin saari.

Newfoundland on yksi Kanadan provinsseista, mutta harvempi tietää sen liittyneen Kanadaan vasta 1949. Ennen sitä se oli yksi Ison-Britannian dominioista.

Kuuba on paitsi Karibian suurin saari, myös kommunismin ja vanhojen amerikanrautojen ulkomuseo.

Islanti on maailman suurin vulkaanisesta toiminnasta syntynyt saari.

Hokkaidon yhdistää Japanin pääsaareen Honshuun maailman pisin vedenalainen tunneli, Seikan.

Hispaniola on Dominikaanisen tasavallan ja Haitin jakama saari, joka on asukasluvultaan Pohjois-Amerikan suurin. Saarella sijaitsee maailman matalin saarella oleva kohta, 39 metriä merenpinnan alapuolella oleva Enriquillo-järvi. Jos Grönlantia ei lasketa, on Hispaniolalla sijaitseva 3098-metrinen Pico Duarte Pohjois-Amerikan korkein saarella oleva vuori.

Sahalinin saarella Venäjällä ja sittemmin Neuvostoliitolla oli maaraja Japanin kanssa. Saaren eteläosa - japanilaisittain Karafuto - kuului Japanille vuoteen 1945 asti, kuten nykyisinkin kiistanalainen Kuriilien saariryhmä.

Sri Lanka eli Ceylon sijaitsee 50 kilometrin päässä Intiasta, mutta sitä yhdistää mannermaahan kalkkikivestä muodostunut matalikko, Aataminsilta. Matalikon väitetään olleen kulkukelpoinen vielä 1400-luvulla, kunnes myrskyt syvensivät salmea.

Tasmania oli alkukantaisimman tunnetun ihmisheimon asuinpaikka. Tasmanian aboriginaalit eivät osanneet tehdä tulta itse, vaikka kykenivät ylläpitämään metsäpaloista saamaansa hiillosta.

Devoninsaari on maailman suurin asumaton saari. Yli 55 000 neliökilometriä vapaata maata!

Aleksanterinsaari on Etelämantereen suurin saari. Se paljastui saareksi vasta 1940, koska sen mantereesta erottama salmi on jään alla.

Tulimaa on Etelä-Amerikan suurin saari ja yksi harvoista saarista, jotka on jaettu kahden maan (Argentiina ja Chile) kesken. Jos Etelä-Georgiaa ei lasketa Etelä-Amerikkaan kuuluvaksi, on Tulimaalla sijaitseva 2580 metrin korkuinen Cerro Darwin maanosan korkein saarella sijaitseva vuori.

Novaja Zemljan pohjoissaari olisi huomattavasti korkeammalla listalla, mikäli sitä lähes yhtä suuresta eteläsaaresta erottavaa, kapeimmillaan vain 600 metrin levyistä salmea ei olisi. Saari on tunnettu Neuvostoliiton ydinkoealueena, jossa on räjäytetty mm. kaikkien aikojen voimakkain ydinpommi.

Marajo Amazonin suistossa on maailman suurin makean veden ympäröimä saari. Vaikka saaren itäranta onkin merenrantaa, Amazonin valtavan virtaaman takia vesi on sielläkin makeaa.

Länsimaa on Huippuvuorten suurin saari. Vaikka saaristo kuuluukin Norjalle, myös muiden maiden kansalaisilla on oikeus hyödyntää saarten mineraalivaroja. Neuvostoliitto ja sittemmin Venäjä ovat pitäneet lähinnä poliittisista syistä kaivostoimintaa yllä.

Kyushu on suurin saari, jolla on siltayhteys itseään suurempaan maa-alueeseen, Honshun saareen.

Sisilia on Etna-tulivuoren ansiosta Euroopan korkein saari.

Bananal on maailman suurin joenhaarojen erottama saari.

Havaiji on saari, jolla sijaitsee juurelta mitaten maailman korkein vuori. Mauna Kea on vain vähän yli neljä kilometriä merenpinnan yläpuolella, mutta merenpohjan tasanko on kuuden kilometrin syvyydessä.

Cape Bretonin saari on suurin saari, jolta on siltayhteys (itse asiassa pengertie) mantereelle.

Leyte kuuluu Filippiinien saaristoon ja on tunnettu Leytenlahdella käydystä maailmanhistorian suurimmasta meritaistelusta.

Kerguelen on Ranskalle kuuluva saari Intian valtameressä. Sitä voi pitää eteläisimpänä Saksan miehittämänä alueena toisessa maailmansodassa, koska saksalainen kaapparialus Atlantis oli ankkuroituna autiolle saarelle korjaustöitä, muona- ja vesitäydennystä varten jouluna 1940. Yksi laivan merimiehistä on haudattu saarelle.

Itä-Falkland on Falklandsaarten kahdesta pääsaaresta suurempi. Siellä on noin kymmenen kertaa niin paljon asutusta kuin vain kahden kilometrin levyisen salmen siitä erottamalla Länsi-Falklandilla. On lähellä, ettei koko Itä-Falkland ole kahtia; saaren pohjois- ja eteläosia yhdistää vain parin kilometrin levyinen kannas. Saaret ovat tunnettuja vuonna 1982 käydystä Falklandin sodasta ja ilmastosta, joka on niin kurja ettei kelpaa edes puheenaiheeksi.

Sjellanti on Tanskan suurin saari ja samalla suurin saari, jolla sijaitsee myös mannerta omistavan maan pääkaupunki.

Guadalcanal, Salomonsaarten suurin saari, ei sotahistorian tuntijoille esittelyjä kaipaa.

Nias on saari, josta on vähemmän iloa Indonesialle kuin suomalaisille sanaristikoiden laatijoille.

Vendsyssel-Thy on uusin suurista saarista. Saari oli vuoteen 1825 asti Jyllannin niemimaan pohjoisosa, kunnes tulva puhkaisi Limvuonon kannaksen. Moni tanskalainenkaan ei luultavasti tajua, että kyseessä on saari.

Isabela on suurin Galapagossaarista, yli puolet koko saariston pinta-alasta. Jos haluaa kiusata ihmisiä, voi kysyä kummalla pallonpuoliskolla elää luonnonvaraisia pingviinejä. Oikea vastaus on, että molemmilla. Maailman pohjoisin pingviinilaji näet elää Galapagoksella, jossa päiväntasaaja kulkee mm. Isabelasaaren halki.

Etelä-Georgia on Etelä-Amerikan korkein saari, siellä sijaitsee lähes kolmekilometrinen Mount Paget. Saari lienee eteläisin paikka, jossa on käyty maasotaa; Falklandin sodan aikana britit valtasivat saaren takaisin sen miehittäneiltä argentiinalaisilta. Saari on tunnettu myös Ernest Shackletonin hätätilanteessa tekemästä saaren ylityksestä, minkä vuorikiipeilijät kykenivät ensi kerran toistamaan vasta vuosikymmeniä myöhemmin.

Euboia on vain niukasti saari; sitä erottaa mantereesta kapeimmillaan 38 metrin levyinen salmi. Ensimmäinen silta salmen yli rakennettiin vuonna 540.

Gotlanti on suurin kokonaan Itämeressä sijaitsevista saarista. Saaren suomenkielinen nimi on oikeastaan Vuojonmaa.

Manitoulin-saari Huronjärvessä on maailman suurin järvessä sijaitseva saari.

Reunion Intian valtameressä oli ensimmäinen paikka, jossa euro otettiin käyttöön käteisvaluuttana. Ranskalle kuuluvan saaren aika oli kaksi tuntia Suomea ja Kreikkaa edellä.

Rossinsaari on Antarktiksen korkein saari. Siellä sijaitsee 3794 metriä korkea Erebus, maailman eteläisin toimiva tulivuori.

Vozrozdenija oli ennen saari, mutta Aral-järven kuivuttua siitä on tullut niemi. Vaikka saarelle nykyään pääseekin periaatteessa maitse, vierailua ei uskalla suositella. Eristäytyneisyytensä takia saari näet valittiin Neuvostoliiton biologisten aseiden tutkimuskohteeksi. Saari kuuluu Kazakstanille ja Uzbekistanille, joilla on riitaa rajan tarkasta sijainnista. Epäselvää on se, haluaisivatko ne saaren itselleen vai haluaisivatko ne mieluummin naapurimaan ottavan sen riesakseen.

Teneriffalla sijaitseva 3718 metriä korkea Teide tekee siitä Afrikan korkeimman saaren.

Bioko on Afrikan korkein saari, mikäli Espanjalle kuuluvaa Teneriffaa ja Ranskalle kuuluvaa Reunionia ei lasketa. Yli kolmekilometrisen Pico Basilen lisäksi saarella sijaitsee Päiväntasaajan Guinean pääkaupunki Malabo.

Morotai Filippiineillä on saari, jolla toinen maailmansota lopullisesti päättyi. Amerikkalaisten vallattua Tyynenmeren saaria monet japanilaissotilaat kieltäytyivät antautumasta. He jäivät viidakkoon piileksimään ja jatkoivat taistelua. Yksi kerrallaan he jäivät kiinni, kuolivat nälkään tai sairauksiin. Viimeisenä jäi nalkkiin Morotain saarella yli 30 vuotta piileskellyt Teruo Nakamura joulukuussa 1974.

Oahu on pinta-alaltaan Havaijin saariryhmän vasta kolmanneksi suurin saari, mutta silti 80 % asukkaista asuu siellä. Saari on tunnettu luonnonsatamastaan, joka taas on tunnettu Japanin liittymisestä toiseen maailmansotaan.

Sansibar on entinen sulttaanikunta, josta tuli brittiläinen dominio. Siellä käytiin maailmanhistorian nopein sota, 38 minuuttia kestänyt konflikti sulttaanin ja brittien joukkojen välillä. (Tanskalaiset yrittivät sittemmin lyödä ennätyksen saksalaisten hyökätessä, mutta sakut pääsivät yllättämään eikä hallitusta saatu koolle ajoissa, joten Tanska antautui vasta kahden tunnin kuluttua.) Saari oli hetken aikaa itsenäinen valtio, mutta yhdistyi sitten Tanganjikan kanssa Tansaniaksi.

Sao Luis Brasiliassa on yli miljoonalla asukkaalla Etelä-Amerikan väkirikkain saari.

Rodos on monelle suomalaiselle tuttu lomakohde, mutta harvempi tietää Itä-Kreikan saariston Dodekanesian olleen vuonna 1911 lyhyen aikaa itsenäinen ja kuuluneen sitten Italialle vuoteen 1945 asti.

Okinawa, karaten kotisaari, vallattiin japanilaisilta rajuissa taisteluissa 1945. Noin miljoonan asukkaan saari oli Yhdysvaltain sotilashallinnon alla vuoteen 1972 asti.

Attu Aleuttien saariryhmässä Alaskassa on ainoa paikka, jossa Pohjois-Amerikan maaperällä käytiin taisteluja toisessa maailmansodassa. Japanilaiset miehittivät saaren 1942 ja amerikkalaiset valtasivat sen takaisin 1943. Taisteluissa kaatui lähes 6000 sotilasta. Saari on myös maailman läntisin paikka, mikäli rajana pidetään kansainvälistä päivämäärälinjaa. Linja tekee Aleuttien länsipuolella mutkan itään, jotta koko Alaska olisi samalla puolella.

Olkhon Baikal-järvessä on Aasian suurin järvessä oleva saari ja samalla suurin järvessä oleva saari, jolle ei ole siltayhteyttä.

Tsushima on tunnettu sen lähistöllä käydystä Venäjän-Japanin sodan meritaistelusta, jossa melkein vuoden ajan maapallon toiselta puolelta purjehtinut Venäjän Itämeren laivasto otti pahasti päihin. Taistelussa käytettiin ensi kerran merkittävissä määrin langatonta lennätintä, joten sen katsotaan aloittaneen elektronisen sodankäynnin historian.

Singapore on suurempi kahdesta (Bahrain on toinen) saarivaltiosta, joista on siltayhteys mantereelle.

Ahvenanmanner on Suomen suurin aito saari. Sitä suurempia ovat Soisalo (ei kelpaa, koska sitä ympäröivät vesialueet ovat eri korkeuksilla) ja Sääminginsalo (ei kelpaa, koska se on irrotettu mantereesta keinotekoisella kanavalla).

Samosir Toba-järvessä Sumatran saarella on maailman suurin saarella oleva saari, 630 km2.

Bornholm on Tanskan itäisin saari. Harvempi tietää, että se oli vuosina 1945-1946 Neuvostoliiton miehittämä. Venäläiset vetäytyivät saarelta, mutta miehityksen seurauksena NATO:n joukkoja ei saarelle saanut tulla, ainoastaan Tanskan omia sotilaita.

Mansaari on Isolle-Britannialle kuuluva itsehallintoalue Irlanninmeressä. Saari on tunnettu hännättömästä kissarodustaan, joka elää ja voi hyvin, toisin kuin manksin kieli, jonka viimeinen natiivi puhuja kuoli 1974.

Ukrewesaari Victoriajärvessä, Tansaniassa on Afrikan suurin järvessä oleva saari. Sen asukkaissa esiintyy runsaasti albinismia.

Mageröyan saarella sijaitseva Nordkapp on norjalaisten rahastusautomaatti silmään sahattaville turisteille; Euroopan pohjoisimpana kohtana markkinoitu näköalapaikka ei ole 1) Euroopan mantereella, 2) edes Norjan pohjoisin kohta (Huippuvuoret ja Karhusaari), 3) edes koko saaren pohjoisin paikka, vaan muutaman kilometrin päässä sijaitseva Knivskjellodden on vielä pohjoisempana!

Saint Helena Etelä-Atlantilla tunnetaan Napoleonin lopullisena karkotuspaikkana. Vastaaviin tarkoituksiin saarta käytettiin myöhemminkin; buurisodan aikana sinne kasattiin vaarallisimmat buurivangit, joukossa myös yksi suomalaisvapaaehtoinen joka kirjoitti kokemuksistaan kirjan.

Mayotte äänesti 1970-luvulla toisin kuin muut Komorien saaret. Muut halusivat itsenäisyyttä, Mayotte päätti pysyä Ranskan yhteydessä. Ainakin BKT/asukas laskettuna kannatti, se on lähes kymmenkertainen verrattuna Komorien valtioon. Kuinkahan korkea se mahtaisi olla ilman siirtomaaherrojen riistoa - vai mitä, vihervasurit?

Jan Mayen on Norjalle kuuluva saari Pohjois-Atlantilla. Saarella on yli kaksikilometrinen tulivuori ja se sijaitsee 70. leveysasteen pohjoispuolella, mutta siitä huolimatta hollantilaiset perustivat sinne valaanpyyntiaseman jo 1600-luvulla.

Ometepe Nicaraguajärvessä on maailman korkein järvessä oleva saari; sillä sijaitseva Concepcion-tulivuori kohoaa 1579 metriä järven pinnan yläpuolelle.

Bugalasaari Victoriajärvessä Ugandassa on maailman suurin sisämaavaltiossa oleva saari, 275 km2.

Malta on suurin saarista, jotka muodostavat samannimisen valtion. Valtion juuret ulottuvat Johanniittain ritarikunnan hallintoon. Toisen maailmansodan aikana Malta sai ensimmäisenä kollektiivisen Yrjön ristin kestettyään saksalaisten piirityksen.

Saint-Pierre ja Miquelon ovat Ranskalle kuuluvia saaria aivan Kanadan rannikolla. Vaikka Saint-Pierre on kooltaan vain vähän yli 10 % alueesta, siellä asuu 90 % asukkaista. Vastaavasti Miquelon kattaa melkein 90 % alueesta mutta vain 10 % asukkaista. Saarten välinen salmi on merimiesten vihaama äkäisten virtojensa takia ja saarten rannoilla onkin yli 600 haaksirikkoutunutta laivanhylkyä.

Hurissalo on Suomen sisävesien suurin saari ja samalla koko Euroopan suurin järvessä oleva saari, 174 km2.

Partalansaari häviää edelliset tittelit Hurissalolle vain neljällä neliökilometrillä, mutta on monin verroin kuuluisampi Sulkavan soutujen ansiosta.

Pääsiäissaari on tunnettu veistoksistaan ja ekokatastrofistaan.

Kinmen on yksi muutamasta Taiwanille kuuluvasta saaresta aivan Manner-Kiinan rannikolla. Kansallisten joukkojen hävittyä sisällissodan ne onnistuivat pitämään Taiwanin lisäksi nämä muutamat saaret hallussaan. Suhteiden ollessa kireimmillään kommunistisen Kiinan kanssa 50-luvulla saaren ja mantereen välillä ammuttiin tykkitulta puolin ja toisin.

Jersey on suurin Brittiläisistä Kanaalisaarista Ranskan rannikolla. Saarten lähes satatuhatta brittiä eli saksalaisten miehitysvallan alla 1940-45.

Kamaran on Jemenille kuuluva saari Punaisessa meressä. Jemenin ollessa kahtiajakautuneena se kuului Etelä-Jemeniin, vaikka matkaa emämaahan oli satoja kilometrejä ja Pohjois-Jemenistä sitä erottaa vain parikilometrinen salmi. Pohjois-Jemen valtasi saaren 1972 ja miehitti sitä maiden yhdistymiseen asti 1990.

Montserratin saarella asui yli 10 000 asukasta vuonna 1995, jolloin tulivuorenpurkaus tuhosi mm. pääkaupungin. Noin kaksi kolmasosaa asukkaista pakeni saarelta, nykyään osa on palannut ja Montserratilla asuu vajaa viisituhatta ihmistä.

Tinian on Pohjois-Mariaanien toiseksi suurin saari. Yhdysvaltojen vallattua sen 1944 siitä tehtiin lentotukikohta, josta lähtivät mm. atomipommit Japaniin pudottaneet B-29 -pommikoneet.

Tristan da Cunha on Isolle-Britannialle kuuluva saari Etelä-Atlantilla ja maailman eristynein asuttu paikka - lähimpään asuttuun saareen, Saint Helenalle, on 2430 kilometriä. Saaren vajaat 300 asukasta puhuvat eristyneisyytensä takia erikoista englannin murretta ja olivat vuosina 1961-63 evakuoituna emämaahan tulivuorenpurkauksen takia.

Robinson Crusoe on saari, jonne vuonna 1704 jätettiin merimies Alexander Selkirk yksin viideksi vuodeksi. Tämän inspiroimana Daniel Defoe kirjoitti kirjan Robinson Crusoe, tai kuten alkuperäinen nimi kuului, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner: who lived Eight and Twenty Years, all alone in an uninhabited Island on the coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver'd by Pirates. Written by Himself. (Ja sitten vielä kehdataan syyttää Adolf Hitleriä pitkäpiimäisyydestä hänen annettuaan Mein Kampfin nimeksi aluksi Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit.)

Saint Martin Karibialla on yksi harvoista jaetuista saarista ja ainoa paikka, jossa Hollannilla ja Ranskalla on maaraja.

Manhattanin saari on kokenut melkoisen arvonnousun; hollantilaiset ostivat sen intiaaneilta vuonna 1626 summalla, joka vastaa nykyrahassa noin 700 euroa.

Hongkongin saaren britit saivat kiinalaisilta oopiumisodan jälkeen 1841. Saari olisi periaatteessa voinut jäädä brittien haltuun mantereella olleiden alueiden vuokrasopimuksen (1898-1997) umpeuduttua, mutta britit näkivät parhaaksi palauttaa sen Kiinan yhteyteen. Vaikka saarta erottaa mantereesta vain kapea salmi, siltaa ei ole, kylläkin viisi tunnelia.

Ulleung-do on Etelä-Korealle kuuluva saari 120 kilometriä rannikolta itään. Saaresta ei kiistellä, toisin kuin siihen hallinnollisesti kuuluvien 87 km päässä olevien Liancourt Rocks -kallioluotojen omistuksesta. Kyseisillä luodoilla asuu kaksi korealaista.

Pohjois-Sentinel on Andamaanien saariryhmän läntisin saari. Saaren asujaimiston muodostaa Sentinel-heimo, joka on yksi maailman viimeisistä eristäytyneistä ihmisryhmistä. Heidän lukumääränsä arvioidaan olevan viidenkymmenen ja neljänsadan välillä. Edes heidän käyttämästään kielestä ei tiedetä mitään. Tuskin saadaan vähään aikaan tietääkään, asukkaat kun ovat melkoisen vihamielisiä saarelle yrittäviä kohtaan. Muutama vuosi sitten pari kalastajaa erehtyi nuolenkantaman päähän saaresta ja tapettiin välittömästi. Ruumiita hakemaan yrittänyt helikopteri joutui palaamaan tyhjin käsin nuolisateen takia.

Bouvetinsaari on Norjalle kuuluva jäätikkösaari Antarktiksen lähellä. Läheisyys on suhteellista, Bouvet on maailman eristynein saari, koska lähin maa-alue on Antarktis 1750 kilometrin päässä.

Diego Garcia on Brittiläisen Intian valtameren alueen suurin saari. Saaren tuhatkunta asukasta siirrettiin vuonna 1971 Mauritiukselle sotilastukikohdan tieltä.

Hawar kuuluu Bahrainille, vaikka matkaa emäsaarelle on kymmeniä kilometrejä ja saarta erottaa Qatarista vain kapea salmi.

Iso-Diomede on Beringinsalmessa sijaitsevista Diomedesaarista suurempi. Se pienempi kuuluu Yhdysvalloille, suurempi Venäjälle. Saaria erottaa toisistaan vajaan neljän kilometrin levyinen salmi. Kyseessä on ainoa paikka, missä maiden rajavartijat voivat katsella toisiaan. Kylmän sodan aikana salmi tunnettiinkin nimellä "jääesirippu".

Europa Mosambikin kanaalissa on suurin merialueen useista Ranskan hallinnoimista ja Madagaskarin vaatimista saarista. Monella saarista, myös Europalla, on pieni vartiojoukko.

Paalasmaa on Pielisen suurin saari, Suomen sisävesien suurin saari jolle ei ole siltayhteyttä ja Suomen sisävesien korkein saari, saaren korkein kohta on 132 metriä Pielisen pinnan yläpuolella.

Suursaari on suurin Suomenlahden saarista, pinta-alaltaan 21 km2 ja korkeutta sillä on peräti 173 m, joten sillä on hallussaan Suomen saarien korkeusennätys. Vastoin yleistä harhaluuloa se ei kuitenkaan ollut Suomenlahden väkirikkain saari ennen talvisotaa, Lavansaaressa oli enemmän asukkaita, Seiskarissa ja Tytärsaaressa (jossa on sijainnut jopa rautatie) selvästi vähemmän. Saarella käytiin "Lapin sodan ensimmäinen taistelu".

Iwo Jima on sotahistoriasta kiinnostuneille tuttu saari. Sen valtauksessa kaatui noin 18000 japanilaista vain 216 jäädessä henkiin, mutta harvempi tietää taistelussa kaatuneen japanilaiseverstin olleen ratsastuksen olympiavoittaja. Saari oli Yhdysvaltain miehittämä vuoteen 1968 asti.

Nauru, 21 km2, on maailman pienin saarivaltio. Asumiskelpoinen alue on vielä pienempi, koska yli 80 % saaresta on guanokaivostoiminnan autioittamaa. Naurulaiset ovat vaihtaneet muutamaan kertaan puolia Kiinan kysymyksessä, tunnustaen vuoroin kansantasavallan, vuoroin tasavallan, saaneet miljoonia taloustukea molemmilta tunnustamisen takia ja nauraneet koko matkan pankkiin.

Retusaari tunnetaan paremmin nimellä Kronstadt. Nykyään yli 40000 asukkaan saari on ollut Venäjän laivastotukikohta jo 300 vuotta. Parhaiten se tunnetaan bolsevikkeja vastaan tehdystä Kronstadtin kapinasta vuonna 1921.

Amantani Titicaca-järvessä lienee Etelä-Amerikan suurin järvessä oleva saari. Vain viisitoista neliökilometriä - Suomen järvissä on yli kolmekymmentä suurempaa saarta!

Foula on Shetlandsaarten kaukaisin saari. Saarella on parhaimmillaan asunut parisataa ihmistä, nykyinen väkiluku on kolmisenkymmentä. Siellä noudatetaan ainutlaatuista ajanlaskua: Ison-Britannian siirtyessä gregoriaaniseen kalenteriin 1752 Foula pitäytyi juliaanisessa. Kalenterit ovat sen jälkeen poikenneet toisistaan siten, että vuodet 1800 ja 1900 olivat juliaanisen kalenterin karkausvuosia, mutta eivät gregoriaanisen. Ensimmäisellä kerralla Foula noudatti juliaanista sääntöä, toisena gregoriaanista. Sen seurauksena saaren nykyinen kalenteri on 12 päivää gregoriaanista jäljessä ja päivän juliaanista edellä. Odotamme mielenkiinnolla, mitä saarella tapahtuu seuraavana poikkeusvuonna 2100.

Krakatau on tulivuorisaari Jaavan ja Sumatran välissä. Saari räjähti tulivuorenpurkauksessa 1883, surmaten noin 40000 ihmistä. Saaren keskelle syntyi kolmen jäännössaaren keskelle laguuni, johon alkoi muodostua uusi saari 1930. Nykyään saari kohoaa keskimäärin 6,8 metriä vuodessa laavavirran ansiosta.

Kookossaarten suurin saari on kooltaan vähän yli kuusi neliökilometriä, hieman alle puolet kokonaispinta-alasta. Saaret olivat käytännössä maailman viimeinen feodaalinen valtio, niiden muutamaa sataa asukasta hallitsi Clunies-Rossin perhe aluksi brittien, sitten Australian mandaatilla vuoteen 1978 asti.

Bikini toimi Yhdysvaltojen ydinkoealueena. Siellä räjäytettiin maailman ensimmäinen vetypommi 1954.

Clipperton on Ranskalle kuuluva pieni atolli Tyynellä valtamerellä keskellä ei-mitään. Lähin maa on Meksiko vajaan tuhannen kilometrin päässä. Atolli on ollut asumaton vuodesta 1938. Sitä ennen siellä harjoitettiin guanon louhintaa. Meksikon vallankumouksen aikana 1910-luvun puolivälissä huoltokuljetukset unohtuivat muutamaksi vuodeksi ja suurin osa asukkaista kuoli keripukkiin. Jäljelle jäi yhden miehen lisäksi 15 naista ja lasta. Lopun voi lukea tästä.

Grimsey. Islantia pidetään arktisena saarena ja useimmille onkin yllätys, että se on kokonaan napapiirin eteläpuolella. Islannin ainoa napapiirin pohjoispuolelle yltävä alue on Grimseyn saaren pohjoisosa.

Navassa on Yhdysvalloille kuuluva majakkasaari Haitin, Jamaikan ja Kuuban muodostamassa kolmiossa.

Pitcairn on tunnettu Bounty-laivan kapinallisten pakopaikkana. Saaren nykyiset 50 asukasta ovatkin kapinallisten ja polynesialaisnaisten jälkeläisiä. Itse Pitcairn on kooltaan alle viisi neliökilometriä, saariryhmän suurin saari Henderson on alaltaan kahdeksankertainen mutta asumiskelvoton.

Carolinesaari Kiribatilla on maailman itäisin paikka, mikäli rajana pidetään kansainvälistä päivämäärälinjaa. Linja tekee Kiribatin kohdalla mutkan länteen, jotta koko valtio saadaan samalle puolelle rajaa. "Väärällä" puolella rajaa oleminen ei saaren asukkaita hetkauta, koska saari on ollut asumaton vuodesta 1991 alkaen ja muutos linjan länsipuolelle tuli voimaan vasta 1995.

Hornossaari on Kap Hornin sijaintisaari, ei siis Tulimaa kuten usein luullaan.

Spratlysaaret, yhteispinta-ala alle viisi neliökilometriä, ovat noin 750 pientä asumatonta saarta Etelä-Kiinan merellä. Niistä kiistelee kuusi maata: Kiina, Taiwan, Vietnam, Malesia, Filippiinit ja Brunei. Saarista 45 on jonkin osapuolen miehittämiä. Saarilla itsellään ei ole kellekään mitään käyttöä, mutta niiden ja merialueen luonnonvarat saattavat osoittautua arvokkaiksi. Myös samankaltaisista Paracelsaarista kiistellään, mutta osapuolina ovat ainoastaan Kiina ja Vietnam.

Gruinardin saarella Skotlannin pohjoisrannikolla tehtiin toisen maailmansodan aikana kokeita biologisilla aseilla, tarkemmin sanoen pernarutolla. Maihinnousu saarelle oli ehdottomasti kiellettyä pitkään. Yli 40 vuotta myöhemmin alle kahden neliökilometrin kokoiselle saarelle ruiskutettiin 280 tonnia formaldehydiliuosta ja karanteeni päättyi muutamaa vuotta myöhemmin 1990.

Stephenssaarella Uudessa-Seelannissa esiintyi lentokyvytön isovilistäjä -niminen lintu, joka oli kuollut kaikkialta muualta sukupuuttoon. Kuoli pian myös tältäkin saarelta, koska majakanvartijoilla oli kissoja.

Suvereniteettisaaret ovat Tornionjoessa sijaitsevia, usein muotoaan ja sijaintiaan joen virtausten takia muuttavia saaria, joiden omistajat asuvat eri puolella valtakunnanrajaa kuin saaret itse ovat. Osa saarista kuuluu Suomelle, osa Ruotsille, mutta niiden omistajat ovat siis vastavuoroisesti naapurimaasta. Saarten ainutlaatuinen omistusoikeus tunnustettiin Haminan rauhassa 1812. Saarten erikoista järjestelyä on yritetty purkaa useita kertoja kahdensadan vuoden aikana, mutta tehtyjen sopimuksien monimutkaisuus ja sadat omistajat ovat tehneet sen käytännössä mahdottomaksi.

Seili on Turun saaristossa oleva saari, joka toimi Suomen spitaalisten karkotuspaikkana 1300-luvulta vuoteen 1785. Saarelle tulevien oli otettava mukaansa joko arkku tai puuta sen rakentamista varten eikä paluuta ollut. Sittemmin saarella toimi mielisairaala ja nykyään Turun yliopiston tutkimuslaitos.

Surtsey syntyi tulivuorenpurkauksesta Islannin etelärannikolle 1963. Saaren odotetaan katoavan aikanaan eroosion takia.

Helgoland on neliökilometrin kokoinen saari Pohjanmerellä Saksan rannikolla. Se kuului briteille 1807-1890, jolloin saari vaihdettiin Saksan kanssa Sansibariin. Fyysikoille saari on pyhää maata, koska Werner Heisenberg kehitti kvanttimekaniikan periaatteet siellä oleskellessaan. Toisen maailmansodan jälkeen saarta käytettiin pommimaalina 1945-1952, kovimmassa paukussa 1947 oli 6800 tonnia räjähteitä. Epäiltiin olevan mahdollista, että saari tuhoutuisi kokonaan. Näin ei sentään käynyt, mutta saaren muoto muuttui. Asukkaiden palatessa 1952 edessä oli melkoinen räjähteiden raivausoperaatio.

Kaffeklubben Grönlannin pohjoisrannikolla on maailman pohjoisin saari, kooltaan noin neliökilometri.

Marakib on Libyan suurin saari, pinta-ala noin neliökilometri. Se lienee suhteessa rannikkovaltion pinta-alaan laskettuna kunkin maan suurimmista saarista pienin, alle miljoonasosa koko maan pinta-alasta.

Monuriki Fidzillä oli elokuvan Cast Away - tuuliajolla autio saari. Suuri vääryys oli se, että Wilson-lentopallo ei päässyt edes ehdokkaaksi sivuosa-Oscariin. On se mennyt huonommillekin näyttelijöille.

Utö on Suomen eteläisin asuttu saari, noin 50 asukasta.

Palagruza on alle puolen neliökilometrin kokoinen kallioluoto keskellä Adrianmerta. Omistushistoria: -1861 Molempien Sisiliain kuningaskunta, -1873 Italia, -1918 Itävalta-Unkari, -1947 Italia, -1992 Jugoslavia, nykyään Kroatia. Että viitsivätkin vaivautua mokoman takia.

Ball's Pyramid on noin 30 hehtaarin kokoinen tulivuoren jäänne parinkymmenen kilometrin päässä Australiaan kuuluvasta Lord Howen saaresta. Saaren korkein kohta on 562 metriä merenpinnan yläpuolella ja se valloitettiin ensi kerran 1965.

Shag Rocks on kuuden kallioluodon läjä Etelä-Atlantilla keskellä ei-mitään ja ehkä maailman tylyin saariryhmä. Ensimmäinen maihinnousu sinne tehtiin helikopterilla 1956.

Pirunsaari oli Ranskan Guayanan vankisiirtolan pahamaineisin paikka. Toisin kuin Henri Charriere kuuluisassa kirjassaan Papillon kertoo, hän itse ei koskaan ollut vankina saarella, vaan mannermaalla.

Ellis Island on New Yorkin edustalla sijaiseva saari, joka toimi siirtolaisten tarkistuskeskuksena 1892-1954. On arvioitu, että saaren kautta kulki noin 12 miljoonaa siirtolaista. Vapaudenpatsas sijaitsee viereisellä Liberty Islandilla.

Ukonsaari Partalansaaren Kulkemusjärvessä lienee noin kymmenen hehtaarin suuruisena Suomen suurin saari saaressa.

Märket on Suomen läntisin piste ja pienin kahden maan (Suomi ja Ruotsi) jakama meren saari. Suomalaiset rakensivat saarelle majakan, jonka huomattiin myöhemmin sijaitsevan Ruotsin puolella. Siksi rajan kulkua muutettiin 1981 erikoisesti mutkittelevaksi, jotta majakka saatiin Suomen puolelle, molemmat maat saivat saaresta yhtä suuren osan eikä rantaviivan omistus muuttunut.

Deverallsaari Antarktiksella lienee maailman eteläisin saari.

Franchettisaaren Etiopiassa olevassa 103 metriä merenpinnan alapuolella olevassa Afrerajärvessä väitetään olevan maailman matalimmalla oleva saari. Jos näin on, niin ainakaan Kuolleessameressä tai Genesaretinjärvessä ei pitäisi olla saaria.

Victoriasaarella sijaitsevan järven saarella sijaitsevan järven saari on suurin "kolmoissaari", alaltaan noin 1,6 hehtaaria. Suomessa ei kolmoissaaria tiettävästi ole.

Orba Co -järvellä 5209 metriä merenpinnan yläpuolella sijainnevat maailman korkeimmalla olevat saaret.

Penon de Alhucemas, puolitoistahehtaarinen linnakesaari on Ceutan ja Melillan ohella yksi Espanjan siirtomaa-ajan jäänteistä Marokon rannikolla.

Bogskär, ehkä noin 500 neliömetriä, on virallisesti Suomen eteläisin kohta, mutta jos tarkkoja ollaan, aivan sen eteläpuolella on muutama luoto, joista eteläisin on parinkymmenen neliön kokoinen läntti.

Rockall Irlanninmeressä saattaa hyvinkin olla maailman luotaantyöntävin paikka. Strategiset mitat: pituus 31 m, leveys 25 m, korkeus 21 m, etäisyys lähimpään maa-alueeseen vähän yli 300 km. Kivi julistettiin Ison-Britannian alueeksi 1955 siinä pelossa että Neuvostoliitto hyödyntäisi aluetta, virallinen tunnustus omistukselle tuli 1972. Ensimmäinen maihinnousu luodolle onnistui 1811.

Suomen korkeimmalla sijaitseva saari lienee noin 200 neliömetrin kokoinen luoto 1025,5 m merenpinnan yläpuolella sijaitsevassa nimettömässä järvessä.

Scarborough-matalikko on ryhmä pieniä kareja, joiden omistuksesta kiistelevät Filippiinit, Kiina ja Taiwan. Kuten kuvasta näkyy, muulloin kuin tyynellä säällä ja laskuveden aikana saaria miehittävien joukkojen sotilaista pidemmät tarvitsevat kumisaappaita ja lyhyemmät snorkkelia.

Socotra Rock ei ole saari. Se on kivi juuri merenpinnan alapuolella keskellä Itä-Kiinan merta, 149 km lähimmästä maasta. Kiina ja Etelä-Korea riitelevät, kummalle kohouma kuuluu vaikka mikään kansainvälinen oikeus ei tunnusta muuta kuin merenpinnan yläpuolelle ulottuvat saaret eikä sellaista myrskyä olekaan että kivi edes vähän välkähtäisi aallonpohjassa.